Solberg-regjeringen fryktet opprør blant pensjonister på solkysten. Droppet kampen mot trygdeeksporten.

– Mange av de som ville stanse trygdeeksporten, ville ikke redusere rettighetene til nordmenn i Spania, sier tidligere EØS-statsråd Vidar Helgesen (H). Årsaken var frykt for opprør fra norske pensjonister med Frp-veteranen Carl I. Hagen i spissen.

Carl I. Hagen og kona Eli har i mange år hatt bolig og opphold i Spania.

Solberg-regjeringen ønsket i 2014 å begrense trygdeeksporten: Først og fremst adgangen arbeidstagere fra spesielt Polen og Baltikum hadde til å sende barnetrygd og kontantstøtte til familiene i hjemlandet.

I den forbindelse bestilte daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) og EØS-statsråd Vidar Helgesen (H) en utredning fra eksperter fra fem departementer og regjeringsadvokaten.

Den omstridte rapporten, som ble holdt hemmelig inntil forrige uke, avdekket at det var lite rom for å begrense eksporten. I tilfelle måtte nordmenn og andre EØS-borgere likebehandles.

Da ville tusener av norske pensjonister med hus og lange opphold på den spanske solkysten også kunne bli rammet. Med stor fare for politisk storm.

– Hvis de hadde rørt alders- eller uførepensjonen, ville det blitt skikkelig bråk. Det er helt klart, bekrefter Frp-veteranen Carl I. Hagen.

Helgesen: Humret litt

Vidar Helgesen sier «rapporten viste at handlingsrommet var veldig lite».

– Og at vi måtte likebehandle nordmenn med andre EØS-borgere. Da humret vi litt, forteller Helgesen. Han viser til at de ivrigste motstanderne av trygdeeksporten ikke ville redusere rettighetene til nordmenn i Spania.

Da som nå var mange nordmenn helt eller delvis bosatt i Spania. Det norske konsulatet i Alicante oppga i 2018 at rundt 50.000 nordmenn bodde der hele eller deler av året. Ifølge SSB hadde 27.000 skattytere registrert eiendom i Spania i 2020.

Allerede i 2003 stiftet daværende Frp-formann Carl I. Hagen det første partilaget i Torrevieja og Alfaz del Pi. Han og kona Eli eier en bolig nær Torrevieja.

Ifølge Helgesen konkluderte regjeringen i rapporten med at det ikke var «så mye å hente».

– Kutt i ytelsene til nordmenn i utlandet var ikke oppe til diskusjon i denne sammenheng. Det ble ansett for å være «no-go». Frp ville ikke kutte i trygdeeksporten, for det ville ramme nordmenn i Spania, sier Helgesen.

Carl I. Hagen sier at man må skille alderspensjonister og personer med syke- eller arbeidsavklaringspenger.

– Det er ytelser som det følger forpliktelser med. Er du på ledighetstrygd, kan du ikke være i utlandet. Da må du søke jobb der du bor. Er du sykmeldt, skal du bli frisk og komme tilbake i jobb, mener han.

Tidligere EØS-statsråd Vidar Helgesen (H) sier at hensynet til Spania-pensjonistene bidro til at kampen mot trygdeeksporten ble lagt til side.

– Mystisk praksis i Nav

Regjeringen landet i stedet på at Norge var avhengig av en felles europeisk reform.

– Vi bestemte oss for å gå i dialog med andre EU-land, som Storbritannia, Danmark og Sverige, som også var bekymret, sier han. Det førte heller ikke frem, blant annet fordi brexit kort tid etter dominerte den europeiske dagsordenen.

På spørsmål om statsrådene kjente til om Nav parallelt stanset og krevde tilbakebetaling av trygd fra nordmenn som reiste til EØS-området, svarer Helgesen:

– Det var ingen politisk diskusjon om at dette var praksis i Nav. Det fremstår som mystisk for meg hvordan praksisen oppsto, sier han.

Arbeidsgruppen hadde representanter fra Arbeids-, Finans-, Utenriks-, Kunnskaps- og Barne- og familiedepartementet. I tillegg var det to representanter fra regjeringsadvokaten.

Etter at rapporten var ferdig, innkalte arbeidsministeren flere statsråder til et møte for å drøfte oppfølging. Hva som ble vedtatt, er uklart.

– Hvordan fulgte regjeringen opp rapportens konklusjoner overfor Nav og andre etater?

– Det har jeg ikke noen erindring om. Det var ikke mitt ansvarsområde. Rapporten dreide seg om utlendinger, som polakker og baltere. Vi fulgte opp overfor EU-land om det var noen stemning for å ta opp spørsmålet, sier Helgesen.

Rettskollisjon

– Hva synes du i dag om at Nav hadde stikk motsatt praksis av gjeldende lovverk?

– Jeg reagerte veldig da Nav-saken sprakk. Men ikke all norsk forvaltning forstår hva det betyr å være EØS-medlem. Det er en sterkt nasjonalt orientert rettsforståelse i norsk forvaltning, som ikke sjelden kolliderer med at vi er EØS-medlem, sier Helgesen.

Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson har ikke besvart Aftenpostens spørsmål.