Oslo kommune står på sitt. Mener fortsatt at Lars Petter Solås kan fritas fra å stå på Frps liste.

Det er fortsatt uklart om Frps listetopp i Oslo faktisk får trekke seg fra valglisten etter bråk på nachspiel.

Lars Petter Solås beklaget «uakseptabel» oppførsel overfor journalister på et nachspiel under partiets landsmøte. Dette bildet er tatt i juli 2022.

Saken avgjøres på et møte i Oslos valgstyre om en uke.

Solås har søkt fritak fra å stå på Frps liste i kommunevalget etter en mye omtalt nachspielskandale. Solås ble fratatt sitt partimedlemskap etter det partiet beskriver som «uønsket adferd» under partiets landsmøte i slutten av april.

Partiet kunne likevel ikke fjerne Solås fra førsteplassen på Frps kommunevalgsliste. Men til slutt bestemte Solås seg for å trekke seg ved å søke valgstyret om fritak. Det gjorde han 16. mai.

Fristen for å søke fritak gikk ut 2. mai. I Oslo har både valgstyret og bystyrets sekretariat antydet at Solås likevel kan få innvilget fritak etter fristen.

Men beslutningen om et fritak ser ikke ut til å være en like enkel som valgstyrets leder, ordfører Marianne Borgen (SV), trodde på forhånd.

– På valgstyrets møte 25. mai skal vi godkjenne listene, også Frps liste. Da skal vi også behandle denne saken, sier ordføreren.

– Det er administrasjonen som vurderer detaljene i dette nå.

Sent 16. mai ble direktøren for bystyrets sekretariat Lars Arne Ryssdal klar over et brev fra Kommunaldepartementet. Det er sendt Steinkjer kommune i en tilsvarende sak. Her avviser departementet at det går an å la noen trekke seg fra valglisten etter fristen. I brevet redegjøres det for reglene i valgloven.

Departementets vurdering gjelder ikke konkret Oslo.

– Vi har sendt ut sakspapirer til valgstyret der vi anbefaler å gi Solås fritak, sier Ryssdal.

– Ut fra det jeg har lest i departementets brev, mener jeg vår anbefaling står seg. Men jeg skal finlese brevet ytterligere.

– En fornuftig beslutning

Ryssdal understreker at fristen 2. mai er satt av valgstyret lokalt for at de skal ha tid til saksbehandling. Hadde derimot søknaden fra Solås om fritak kommet etter 1. juni, ville løpet vært kjørt. Den fristen er absolutt. Da ville partienes lister allerede vært godkjent.

– Vi mener det ville være en fornuftig beslutning å gi fritak her. Ingen er tjent med at det står personer på listen som ikke ønsker å stå der, sier han.

Han opplyser at valgstyret også foran valget i 2019 godkjente fritak etter fristen som var satt. Det gjaldt personer som var oppført på det nasjonalistiske partiet Alliansens liste uten at de visste om det.

«Ikke herredømme»

I brevet fra departementet vises det også til en bestemmelse i valgloven som regulerer når en erklæring kan behandles, til tross for at den er avgitt etter fristen.

Dette skyldes forhold som den som plikter å overholde fristen, «ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse». Det skriver avdelingsdirektør Siv Dolven i Kommunal- og distriktsdepartementet i en e-post til NTB.

Ryssdal mener en Solås-eksklusjon fra Fremskrittspartiet etter fristen 2. mai kan være i tråd med lovens tekst om noe man ikke har herredømme over.

Hvis søknaden blir innvilget, kan ikke partiet endre rekkefølgen på listen. Det betyr at nummer to på Frps liste, Magnus Birkelund, vil rykke opp på førsteplassen. Partiet kan også få inn en helt ny person som de setter inn på samme plass som den fritatte kandidaten, altså førsteplassen.

Valgstyrets avgjørelse kan påklages av alle med stemmerett. Dersom det kommer en slik klage, blir saken sendt til departementet til klagebehandling, opplyser NTB.

Dersom Solås skulle ende med å stå på listetoppen mot sin vilje, og deretter bli valgt, kan han eventuelt søke fritak fra vervet etter valget.

Han kan også møte i bystyret som partiuavhengig eller som representant for en enmannsgruppe.