Politikk

Prisen på sykehjemsplass spriker med flere hundretusen

STAVANGER / OSLO (Aftenposten): I Oslo betaler fire velstående beboere nesten 795.000 kroner for en sykehjemsplass. Uansett inntekt, betaler ingen mer enn snaut 460.000 kroner i oljebyen Stavanger.

Kåre Reiten sammen med Bjørg Wick og avdelingssykepleier Kari Sagvåg ved Bergåstjern sykehjem.
 • Elisabeth Risa
 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

— Jeg fikk velge rom da jeg kom hit!

Bjørg Wick (78) viser oss rundt i værelset sitt på Bergåstjern sykehjem på Åsen like utenfor Stavanger sentrum.

En oversikt utarbeidet av Aftenposten viser at beboerne i Stavanger er blant dem som betaler minst i maksimal egenandel for langtidsopphold på sykehjem. Stavanger har innført en makspris på ca. 460.000 kroner i året, men kun to til tre personer betaler så mye.

Wick er ikke så opptatt av hva plassen koster henne. Summen trekkes automatisk.

- Jeg vet ikke en gang hva jeg betaler, men det er heller ikke det viktigste. Det viktigste er at jeg trives, og at jeg kjenner meg trygg her, sier hun.

Hun kan ikke få rost personalet og fasilitetene på sykehjemmet godt nok.

— Det er akkurat som å bo på hotell dette her, sier hun.

Vi ønsker å gi tilbake til dem som har skapt denne byen og lagt grunnlaget for den velstanden vi har. Kåre Reiten (H), leder av levekårsstyret i Stavanger:

Store summer

Norske kommuner kan kreve inn en egenandel tilsvarende det det koster å drive en sykehjemsplass: selvkost. Har man høy pensjon og andre inntekter, kan egenandelen bli skyhøy og opp mot selvkost. Oppholdsbetalingen er fastsatt i en egen forskrift (se faktaboks).

Men flere kommuner har fastsatt en makspris som er mye lavere enn driftskostnadene. Forskjellene på hva de mest velstående risikerer å betale, varierer derfor svært mye kommuner i mellom.

Folk med gjennomsnittlige pensjoner betaler mye mindre enn både kostpris og de fastsatte maksprisene.

Vil du dele din historie om eldreomsorgen? Send e-post til Aftenpostens journalister.

28.000 kroner dyrere pr. mnd. i Oslo

Fire personer i Oslo betaler 66.245 kroner pr. måned. Det er det det koster å drive en ordinær plass.

I Stavanger har politikere fastsatt en makspris på 38.220,- i måneden, uansett hvor høy inntekt beboerne har. Denne maksprisen ligger langt under vestlandsbyens driftskostnader.

— Vi synes 38.200 kroner i utgangspunktet er nok å betale. Stavanger kommune har hatt en god økonomi. Vi ønsker å gi tilbake til dem som har skapt denne byen og lagt grunnlaget for den velstanden vi har. De gamle skal ikke betale det blå utav øynene, sier Kåre Reiten (H). Han er leder av levekårsstyret i Stavanger kommune.

Reiten sier det er en politisk prioritering å sette et øvre tak, som riktignok reguleres hvert år. I følge Reiten, som selv er allmennlege, har kommunen prioritert legetjenestene ved sykehjemmet de siste årene.

— Kvaliteten i omsorgen er like viktig som sykehjemsdekningen. Vi har firedoblet legedekningen på sykehjemmene de siste årene og har den beste legedekning på sykehjem i landet. Dessuten har vi innført sykehjemslegevakt. Det medfører unødvendig innleggelse på sykehus, og er en viktig støtte for sykepleierne som jobber på sykehjem, sier Reiten.

I gjennomsnitt betaler beboerne i Stavanger 11.000 kroner, mens man i Oslo betaler 14.000.

Les også historien om sykehjemsbeboeren i Oslo som nå ber om å få halvert prisen:

Les også

Betaler over gjennomsnittet, men deler bad med syv andre

Kvalitet irrelevant for pris

Det er ingen sammenheng mellom kvalitet og pris. Det viser Kostra-tall fra Statistisk sentralbyrå.

Blant de andre store kommunene som Aftenposten har fått tall fra, risikerer man å måtte betale mest i Skedsmo, Sarpsborg og Ålesund. Alle tre har flere folk på dobbeltrom og færre fysioterapitimer per beboer enn landsgjennomnittet. Karmøy, som også har en høy makspris, leverer derimot et tilbud som er kvalitetsmessig godt over landssnittet.

Grafikken viser hva folk med høyest inntekter risikerer å betale. Pr. dato er det ikke beboere i alle disse kommunene som betaler disse summene.

Oslo har færre legetimer enn gjennomsnittet, mens Stavanger ligger over landsgjennomsnitt på disse tre kvalitetsmålene: antall legetimer, tilbud om fysioterapi og enerom.

Blant de fem største kommunene er det Bergen som er den rimeligste. Der betaler man maks 33.000,— i måneden, altså halvparten av hva man risikerer i hovedstaden.

Men kvaliteten er bedre, skal vi tro tall fra SSB. Bergen har et bedre lege- og fysioterapitilbud og flere folk på enerom med eget bad enn landssnittet.

Noen betaler ingenting

I flere kommuner er det et lite antall som ikke betaler noe. I Oslo er det ni personer som bor gratis på sykehjem. Gratisplasser gis beboere med svært lav inntekt og/eller forsørgeransvar eller hjemmeboende ektefelle.

Aftenposten har ønsket kommentar til denne saken fra Oslo-ordfører, Fabian Stang (H), men han har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Vil du dele din historie om eldreomsorgen? Send e-post til Aftenpostens journalister.

Les også

 1. Tre historier om eldre som betaler tusenvis av egen lomme for ekstra omsorg

 2. Oslo-byrådet holder informasjon om alvorlige feil i eldreomsorgen hemmelig

Les mer om

 1. Politikk
 2. Kommunevalg 2015
 3. Eldreomsorg