Politikk

DSB-sjefen slår tilbake: - Riksrevisjonen skaper feil inntrykk av den norske beredskapen

Beredskapsdirektør Jon A. Lea sier han ikke forstår at Riksrevisjonen kan fastslå at beredskapen i Norge er dårlig.

Jon A. Lea er direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB ). Lørdag møtte han til beredskapshøring i Stortinget. Nesvold, Jon Olav

 • Lars Molteberg Glomnes

Riksrevisor Per-Kristian Foss fastholder på sin side sin konklusjon.

-Vårt faktagrunnlag er ubestridelig, sier Foss.

Både Lea, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og politidirektør Odd Reidar Humlegård stilte begge lørdag til høring i Stortingets kontrollkomité i forbindelse med Riksrevisjonens rapport som påpeker alvorlige svakheter om sikkerheten og beredskapen i Norge.

Der kom han med sjeldent kraftig kritikk mot Rikrevisjonens konklusjon.

— Riksrevisjonens konklusjon skaper et feilaktig inntrykk for status på den norske beredskapen. Jeg kan ikke se hvordan Riksrevisjonen har kommet fram til sin konklusjon i denne rapporten. Riksrevisorens uttalelser etterlater et inntrykk av at beredskapen i Norge er dårlig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det, sier Lea.

Han mener beredskapen i Norge er god selv om han erkjenner at det er rom for forbedringer.

— Vi lever av læring, sa DSB-sjefen.

Les også:

Les også

Erna Solberg erkjenner feil om sikkerhetsrådgiver

Utfordrer kapasiteten

Riksrevisor Per-Kristian Foss har tidligere sagt at svak norsk beredskap er et ansvar tidligere justisminister Grete Faremo (Ap) og dagens stasråd Anders Anundens (FrP) begge må ta ansvaret for.

Også Odd Reidar Humlegård mener det er gjort vesentlige forbedringer , og peker på at det er et iverksatt over 100 nye beredskapstiltak de siste årene.

— Det hersker ikke tvil om at beredskapen er bedre og at politiet har vist høy gjennomføringsevne. Vi har blant annet styrket hverdagsberedskapen ved å opprette tusen nye politistillinger. Det er også opprettet en egen avdeling for beredskap og krisehåndtering, noe som var en umiddelbart respons på Gjørv-kommisjonen, sier Humlegård.

Han understreker at noen av tiltakene kommisjonen foreslo tar tid å gjennomføre.

- Det har gått en kule varmt

Humlegård beskriver samarbeidet mellom Politidirektoratet og Justisdepartementet som godt, selv om det «alltid kan bli bedre».

— Politiets arbeid fått økt oppmerksomhet, noe som har utfordret vår kapasitet. Det har vært krevende å levere på alle tiltak, og da har det gått en kule varmt, sier Humlegård.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener det ikke hersker tvil om at beredskapen i Norge er bedre etter terrorangrepet mot Norge i 2011. Men direktøren innrømmer at Politidirektoratet har hatt kapasitetsproblemer.

Komiteleder Martin Kolberg sa under høringen at det er svært spesielt at DSB-direktøren konfronterer Riksrevisjonen så hardt.

- Vil samarbeide mellom departementene være bedre nå enn før hvis det skjer en katastrofe av en eller annen karakter? spurte Kolberg.

— Ja, men det er et forbedringsområde om utveksling av informasjon etter arbeidet med forhøyet terrortrussel i fjor sommer, svarte Humlegård.

Foss: Står fast ved vår konklusjon

Aftenposten snakket med riksrevisor Per-Kristian Foss like etter Leas utspill under høringen.

— Det er verken overraskende eller uvanlig at de som får kritikk av Riksrevisjonen ikke er enig i den. Jeg har notert meg at kritikken mot rapporten under høringen går på at vi ikke har undersøkt helheten. Vi har fulgt vårt oppdrag, nemlig å undersøke koordineringen av statsforvaltningen, ikke konkrete saker som den lokale brannberedskapen i Lærdal, sier Foss, og fortsetter:

— Det ville være rart om beredskapsdirektøren ikke kunne peke på noe som fungerer. Jeg står fast ved vår konklusjon, men det er selvfølgelig Stortinget som skal konkludere til slutt, sier Per-Kristian Foss.

På spørsmål om han kunne vært mindre krass i sin rapport, svarer Foss nei, og synes ikke selv han har gått for hardt ut i sin karakteristikk av norsk beredskap.

— Vårt faktagrunnlag er ubestridelig, sier riksrevisoren.

 1. Les også

  Følg beredskapshøringen her

 2. Les også

  Anundsen-høring lørdag 6. juni

 3. Les også

  Vi lovet hverandre «aldri mer 22. juli». Tok vi feil?

 4. Les også

  Faremo må møte til høring om beredskap

 5. Les også

  Det går for tregt med beredskapen

 6. Les også

  Slik prøvde Anundsen å slippe unna Riksrevisjonens slakt

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Statsministeren og NATOs generalsekretær må møte i terrorhøring

 2. POLITIKK

  SV: Nye funn om terrorsikring

 3. NORGE

  Befalsorganisasjon: – Det er en maktkamp mellom politiet og Forsvaret

 4. NORGE

  Riksrevisoren mener Regjeringen forsøkte å sensurere kritikk av terrorforebygging

 5. NORGE

  Regjeringen informerte ikke Stortinget: Politiet har ikke gjennomført terroranalyser av egne bygg og anlegg

 6. NORGE

  Forsvarsministeren: Terrorsikring tok lengre tid enn ventet