Fremtidens familie-elbiler rammes av den nye «Tesla-avgiften»

Regjeringens forslag om en engangsavgift for tyngre elbiler vil om kort tid ramme en rekke familie-elbiler og helelektriske SUV-biler.

Audis E-Tron Quattro er en av bilene som rammes av avgiftsendringene for tyngre elbiler.

Som Aftenposten avslørte onsdag kveld, foreslår Regjeringen å innføre en engangsavgift for elbiler, beregnet ut fra bilens vekt.

Tunge elbiler over 2000 kilo – pr. i dag utelukkende Tesla-biler – vil bli opptil 70.000 kroner dyrere.

Flere bilprodusenter er nå i startgropa for å lansere nye og store familie-elbiler.

Her er listen over kjente elbiler på markedet de nærmeste tre årene som trolig rammes:

  • Audi E-Tron Quattro (2018)
  • Mercedes Generation EQ (2019)
  • Jaguar I-pace (2018)
  • Skoda Vision E (2020)
  • Volvo, ukjent modellbetegnelse (2020)
  • Tesla Model S
  • Tesla Model X

Mercedes rammes trolig i 2019

Mercedes helelektriske Generation EQ kommer i 2019 og vil etter all sannsynlighet vil rammes av den nye engangsavgiften.

– Allerede har mer enn 1500 personer satt seg på reservasjonsliste, sier kommunikasjonssjef Anders Rikter i Bertel O. Steen.

Konsernsjef i Bertil O. Steen, Bjørn Maarud, er kritisk til Regjeringens forslag. Han etterlyser en bedre dialog.

Mercedes Generation EQ

– Både forslaget om å innføre vektavgift på elektriske biler og forslaget om å kutte i fordelene for ladbare og ikke-ladbare hybrider, kom overraskende, sier Maarud.

Han sier rammebetingelsene som legges i statsbudsjettet betyr mye for bransjen.

– Jeg oppfordrer politikerne til å være langsiktige og forutsigbare i den fortsatte behandlingen av bilavgiftene i arbeidet med budsjettet og legge vekt på en fornuftig dialog med bilbransjen.

Audis E-Tron Quattro kommer til våren

Allerede i 2018 vil Audis nye E-Tron Quattro være tilgjengelig for norske bilkjøpere, opplyser Audi-talsperson i Norge, Øyvind Rognlien Skovli.

2750 nordmenn har allerede skrevet seg på Audi Norges reservasjonsliste og betalt 20.000 kroner for å stå først i køen for å kjøpe den helektriske bilen som antas å ville veie over 2 tonn på grunn av en rekkevidde på over 50 mil.

– Tror du noen vil trekke seg, Skovli?

– Det vil jeg ikke spekulere det, men jeg har i alle fall ikke merket noe tegn til det i dag, sier Skovli.

Slik kommenterer han den bebudede «Tesla-avgiften»:

– Vi håper at alle gode krefter drar i samme retning og at det legges til rette for at også de som ønsker en SUV kan velge en nullutslippsbil.

Også Volvo vil med en serie helelektrisk bil, i 2019, i «Tesla-segmentet», men vil ikke røpe noen detaljer hverken om utseende eller pris.

KrF: – Avtalebrudd

Innad i Venstre og KrF – Regjeringens foretrukne samarbeidspartier – har dette forslaget provosert kraftig. Det er først og fremst effektene «Tesla-avgiften» vil ha i årene fremover som vekker bekymring.

– Avtalebrudd, sier KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad – og viser til avtalen om bilavgifter som Regjeringen og samarbeidspartiene inngikk i 2015. Den slår fast at fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler skal forlenges til 2020.

Venstres Terje Breivik sier det slik:

– Forslaget om å øke avgiftene på elbiler med lang rekkevidde virker ikke godt gjennomtenkt. Det kan gjøre det svært vanskelig å nå målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025.

Regjeringen argumenterer med at elbilene er konkurransedyktige og at fordelene medfører for store inntektstap for staten. Anslagsvis 10 milliarder for 2017.

I dag er det først og fremst i småbilmarkedet at elbiler har en stor markedsandel. Men de tre-fire neste årene vil altså en rekke nye, tyngre familiemodeller og varebiler komme på markedet. Venstre-kilder frykter at den nye avgiften vil bremse disse elbilenes fremvekst i markedet.

De peker på at det først og fremst at det er batteriet - og altså hvor lang rekkevidde bilen har - som avgjør hvor tung den er, ikke hvor mye luksus den er utstyrt med.

Bellona: – Sjokkerende

Også miljøorganisasjonene er kritiske. Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er «sjokkerende» og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld – når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.

– For å holde farten oppe i omstillingen av bilparken, må forslagene som svekker elbilfordelene reverseres, sier Kari Asheim i ZERO.