Frp med full støtte til Human Rights Service

– Et forsøk på å kneble Human Rights Service.

– HRS har vært en spydspiss i integreringsdebatten, sier Frps integreringspolitiske talskvinne Kari Kjønaas Kjos.

Frps rykker nå ut til forsvar for islamkritiske Human Rights Service (HRS) og Hege Storhaug etter at det avtegner seg et politisk flertall for å stanse statsstøtten.

– De er blitt så store og relevante at den kompakte majoritet nå gjør det de kan for å hindre HRS i å nå ut med sine budskap, sier Frps integreringspolitiske talskvinne Kari Kjønaas Kjos.

Kjos mener flertallet vil svekke mangfoldet i den offentlige debatten.

– HRS har vært en spydspiss i å føre asyl- og innvandringsdebatten videre i Norge. De har gjort et uvurderlig arbeid gjennom mange år ved å sette dagsorden og opplyse om saker som tradisjonelle medier ikke har villet ta i med ildtang. Spesielt fokuset de har satt på kjønnslemlesting av jentebarn, æreskultur og tvangsekteskap, har løftet debatten i Norge, sier Kjos.

Hun mener det er «trøblete for ytringsfriheten at politikere vil stilne stemmer de ikke er enige i».

– Motvekt til innvandringsliberale organisasjoner

– HRS har gjort en utrolig viktig jobb. Det er viktig at noen tør ta de vanskelige debattene, sier Kjos.

Hun vil ikke forsvare alt HRS har sagt eller gjort eller sagt.

– Dette handler om at HRS er den eneste organisasjonen i Norge som er en motvekt til en rekke innvandringsliberale interesseorganisasjoner som jobber for at flere flyktninger og asylsøkere skal få varig opphold i Norge, sier Kjos.

Hun peker på at kritikken mot HRS går på at de ikke oppfyller kriteriene for å motta statsstøtten.

– Men i kriteriene heter det bl.a.: «Tilskuddet skal sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer og hvordan disse kan håndteres.»

– Jeg forstår at mange opplever HRS som kontroversielle. Men å påstå at de ikke etterlever kriteriene for statsstøtte er ikke et holdbart argument slik jeg ser det, sier Kjos.