Politikk

Sp vil ha nødventil i EØS-avtalen for å hindre plutselig innvandring etter Brexit

For å unngå en mulig stor arbeidsinnvandring av østeuropeere som sendes ut av Storbritannia, ønsker Sp en nødventil i EØS-avtalen.

- Det er veldig viktig å ha en nødventil som kort varsel kan stabilisere det norske arbeidsmarkedet, sier Sp-nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. Til høyre Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
  • Solveig Ruud
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Storbritannia huser en veldig stor andel arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa. Dersom de får mindre tilgang til jobber i Storbritannia, er det klart at Norge er et attraktivt land å komme til, med høye lønninger og en økonomi som går godt.

Det sier nestleder i Sp, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

Hun mener Norge må gardere seg mot å få en plutselig tilstrømning på grunn av Brexit.

Tvinnereim leder resolusjonskomiteen på partiets landsmøte som starter i Trondheim fredag.

Bør kunne be om konkret jobbtilbud

Komiteen har lagt frem et forslag der den ber om å få bruke – eller gjeninnføre – en overgangsklausul i EØS-avtalen som ga Norge og en del andre land lov til å midlertidig stille strengere krav til arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa.

Selv om EØS-avtalen medfører fri flyt av arbeidskraft mellom landene, kunne man med overgangsordningen be arbeidsinnvandrere om å dokumentere et konkret tilbud om fulltidsstilling før de fikk oppholdstillatelse. Og lønns- og arbeidsvilkår kunne man stille krav om: De måtte være de samme som for norske arbeidstagere i samme type jobb.

– Viktig å ha en nødventil

– Hvis vi opplever en situasjon hvor det blir en stor ubalanse i arbeidsmarkedet, for eksempel hvis mange arbeidsinnvandrere som er i Storbritannia søker seg til Norge, er det veldig viktig å ha en nødventil som kort varsel kan stabilisere det norske arbeidsmarkedet, sier Sp-nestlederen.

Den «nødventilen» Norge hadde, varte frem til 2012. Den gang var det prinsipielt mulig å forlenge den i ytterligere to år, hvis det kunne konstateres fare for alvorlige forstyrrelser eller ubalanse i arbeidsmarkedet.

Vil om nødvendig forhandle med EU om saken

Hvis overgangsordningen ikke kan tas i bruk igjen uten forhandlinger med EU, mener Tvinnereim at Norge bør gå i gang med slike forhandlinger.

– Det mener jeg det er god grunn til å gjøre, ja.

Sp og Ap kan komme til å danne regjering sammen, om de fire borgerlige partiene mister flertallet etter valget. Tvinnereim sier hun håper og tror Ap vil være enig med Sp om dette.

– Dette handler jo om å ivareta et sunt og balansert norsk arbeidsmarked, sier hun.

Håper å få LO med på kravet

EØS-avtalen blir et viktig tema på den kommende LO-kongressen og Sp-nestlederen håper å få LO på laget i denne saken.

– Ja, det håper jeg. Dette er ett av mange tiltak jeg mener vi kan snakke med LO om.

Tvinnereim mener det norske arbeidslivet har gjennomgått «brutale endringer på grunn av stor arbeidsinnvandring» og nevner alt fra tendenser til sosial dumping, lavere lønnsutvikling og «til tider stygge situasjoner når det gjelder arbeidsvilkår for lavlønnsgrupper.»

– Og hvis vi da over en kort periode skulle få veldig mye større tilbud av arbeidskraft inn i lavlønnsgruppene, så tror jeg det vil være veldig uheldig for dem som jobber i disse yrkene i dag, sier hun.

LOs nestleder vender tommelen ned

Men LO-nestleder Tor Arne Solbakken har ikke sans for forslaget.

– Jeg synes det Sp foreslår å gjøre her er å rette baker for smed. De skyter på arbeidsinnvandrerne i stedet for å rette fokus mot kyniske arbeidsgivere, sier Solbakken.

LO-nestleder Tor Arne Solbakken misliker forslaget fra Senterpartiet, og sier der ser ut som Sp prøver å «bygge opp en stemning der det er EØS og innvandrere fra øst som har skylden for alt om er vondt og vanskelig».

Han mener Sp heller bør rette oppmerksomheten mot hvordan arbeidsinnvandrere utnyttes, spesielt innenfor bygg- og anleggsbransjen.

– Det ser ut som hensikten bak forslaget fra Sp er å bygge opp en stemning der det er EØS og innvandrere fra øst som har skylden for alt om er vondt og vanskelig, mener LO-toppen.

– Har Sp rett i at Brexit kan føre til en kraftig økning i arbeidsinnvandringen til Norge?

– Det er vanskelig å si. Arbeidsinnvandrere reiser dit de tror de har utsikter til å få en jobb. Mange av arbeidsinnvandrerne er polakker, og det begynner nå å bli underskudd på arbeidskraft innenfor en del håndverksyrker i Polen, påpeker Solbakken.

Tajik: Ikke vært et tema hos oss

Ap-nestleder Hadia Tajik mener det er for tidlig å si om Brexit vil føre til en økt arbeidsinnvandring i Norge.

– Trolig vil Storbritannia forsøke å finne en ordning som gjør at de kan beholde mange av arbeidsinnvandrerne selv, sier hun.

Ap-nestleder Hadia Tajik deler ikke bekymringen for en kraftig økning i arbeidsinnvandringen som følge av Brexit.

– Mener du Sps frykt for økt arbeidsinnvandring er overdrevet?

– Jeg vil ikke bruke den typen karakteristikker, men det er for tidlig å si hva som blir konsekvensene av Brexit. Arbeiderpartiet kommer til å følge nøye med.

– Hva synes du om Sp-forslaget om en «nødventil» som skal kunne brukes om arbeidsinnvandringen plutselig øker kraftig?

– Det har ikke vært et tema hos oss. Med EØS-regelverket stiller man i utgangspunktet ikke denne typen betingelser for innreise fra arbeidsinnvandrere fra EØS-området.

  • Senterpartiet vil ha færre byråkrater, færre ulver og færre statlige pålegg. Men de vil ha mer av mye som koster penger, skriver Solveig Ruud i denne nyhetsanalysen av Sps forslag til nytt partiprogram.

Vil jobbe hardt for ny avtale hvis britenes blir bedre enn vår

Sps landsmøte kommer til å gjenta tidligere vedtak om at partiet vil erstatte EØS-avtalen med handels og samarbeidsavtaler med EU. Men får britene med Sps øyne en bedre avtale, vil partiet ifølge nestlederen «selvfølgelig jobbe hardt for å inngå forhandlinger om det samme».

– Vil det være et sentralt krav fra Sp i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap?

– Det vil helst sikkert være et tema, sier Anne Beathe KristiansenTvinnereim, som ikke vil stille noen absolutte krav.

Også forslaget om å vrake EØS-avtalen får tommelen ned fra LOs nestleder.

– Handelsavtalen de drømmer om har vi ingen tro på. Om man skroter EØS og sitter igjen med en luftig visjon av en avtale, vil det være svært alvorlig for norsk næringsliv, mener han.

Les mer om

  1. Brexit
  2. EØS
  3. Senterpartiets landsmøte
  4. Politikk
  5. Stortingsvalg 2017