Faktasjekk: Ble det bare 567 sykehjemsplasser?

Torsdag angrep Knut Arild Hareide og Siv Jensen de rødgrønne for at de lovet 12.000 sykehjemsplasser, mens det bare ble 567. Stemmer det?

Daværende statsminister Jens Stoltenberg svingte seg med Anne-Cath Vestly og lovet et løft for de eldre i 2007.

Resultater, kommentarer, valgvaker, bilder og video gjennom mandag og natt til tirsdag:

Les også

Følg kommune- og fylkestingsvalget 2015 her

«Hvor mange sykehjemsplasser ble det under åtte rødgrønne år? Dere lovet 12.000, det ble 567», sa KrF-leder Knut Arild Hareide under TV2s partilederdebatt torsdag.

Da SVs Audun Lysbakken sa at «det var for lavt», brøt Siv Jensen inn:

«For lavt? Det var jo ingenting i forhold til det dere lovet?»

Hvor kommer disse tallene fra?

Stoltenberg lovet 12.000 plasser

Under valgkampen i 2007 danset daværende statsminister Jens Stoltenberg med barnebokforfatter Anne-Cath Vestly. Han besøkte henne på bo— og eldresenteret i Mjøndalen for å lansere Arbeiderpartiets eldreplan.

Statsministeren lovet 12.000 plasser på sykehjem og i omsorgsboliger frem til 2015.

I årene etterpå gjentok han løftet mange ganger, som i et intervju med NTB rett før han la frem statsbudsjettet i 2009. Han røpet at det ville bli satt av store penger til sykehjemsutbygging.

«Dermed er vi allerede neste år kommet halvveis til målet om 12.000 plasser i 2015», sa han.

Borgerlig ammunisjon

I fjor sjekket Aftenposten hvor mange flere institusjonsplasser det ble mens de rødgrønne regjerte – altså i perioden fra 2005 til 2013. Svaret var 567, eller i gjennomsnitt 1,3 i hver kommune.

I 2009 var Anne-Cath Vestly byttet ut med Gro Harlem Brundtland, da Stoltenberg kom med nye eldreløfter.

Etter den tid er dette tallet, 567, blitt en slags standard ammunisjon for borgerlige politikere.

Frps eldregeneral Bård Hoksrud skrev nylig et leserinnlegg i mange norske aviser, hvor han konkluderte: «De rødgrønne lovte 12.000 nye sykehjemsplasser og endte opp med 567. Nå er det nye tider!»

Hva dreier de 567 seg om?

Aftenpostens artikkel i 2014dreide seg om netto økning i antall institusjonsplasser i hele perioden de rødgrønne satt med regjeringsmakt, ikke perioden Stoltenberg snakket om.

I 2005 fantes det 41.027 plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner. Dette tallet omfatter både sykehjem og aldershjem. Etter den tid er aldershjemsplasser enten blitt nedlagt eller gjort om til sykehjemsplasser. Samtidig er dobbeltrom oppgradert til enerom med bad.

Summa summarum ble det bygget 1780 flere plasser på sykehjem, mens man la ned 1213 plasser på aldershjem. Dermed endte regnestykket med bare 567 flere plasser på institusjon.

Bygg og rehabilitering

Studerer man de mer nyanserte utsagnene om løftet, ser man at løftet ikke bare dreide seg om sykehjemsplasser men om plasser med heldøgns pleie og omsorgstilbud. Omsorgsboliger er en viktig del av dette tilbudet.

Hva Regjeringen mente, kom frem i budsjettdokumentene fra samme høst:«For perioden 2008–2015 er målsettingen å gi tilsagn om tilskudd til bygging og rehabilitering av 12.000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjenester.»

Vil du vite mer om hvorfor det ikke ble flere sykehjemsplasser, finner du forklaringen her.

Tilsagn og tilskudd

I budsjettet var det snakk om å «gi tilsagn om tilskudd». Kommuner som vil bygge eller pusse opp sykehjem kan søke om tilskudd, da får de tilsagn om at pengene kommer når byggingen er ferdig. Det kan gå mange år fra det er gitt tilsagn, til plassene står ferdige og tilskuddet utbetales.


Thomas Boe Hornburgs oppsummering:

Jens Stoltenbergs løfte om 12.000 nye sykehjemsplasser har hjemsøkt norsk politikk. Mente han tilskudd til nye plasser – eller fiks ferdige plasser?

Bare sykehjemsplasser – eller også plasser i omsorgsboliger med heldøgnstilbud?

Uansett: Det som er sikkert er at Stoltenbergs løfte var knyttet til perioden fra 2008 til 2015. Det er heller ingen tvil om at da Aftenposten undersøkte saken i fjor, sjekket vi antall nye plasser i en annen tidsperiode enn den Stoltenberg refererte til i 2007. Vi så på hele den rødgrønne regjeringsperioden, altså 2005 til 2013. Da var ikke tallene fra 2014 og 2015 klare. Det er de ennå ikke.

Den rødgrønne Regjeringen økte antall institusjonsplasser i eldreomsorgen mindre enn de selv hadde ambisjoner om. Det har blant annet Aps helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen innrømmet. Men Hareide og Jensen misbruker tallet 567 nye plasser når de bruker det som bevis på at Stoltenberg og co. brøt sitt løfte.