Politikk

Statsministeren vil ikke jekke ned Listhaug

En samlet opposisjon ber statsminister Erna Solberg (H) vise lederskap og ta avstand fra innvandringsminister Sylvi Lishaugs (Frp) asyluttalelser.

OPT_kombosolberglisthaug-SXjnwjahHk.jpg
  • Robert Gjerde
    Journalist

Det var i spørretimen onsdag at opposisjonen samlet seg til et frontalangrep på Regjeringens forslag til innstramninger i asylpolitikken, og mest: Innvandringsminister Sylvi Listhaugs retorikk i asylpolitikken, spesielt hennes uttalelse om at hun frykter for sine barns fremtid på grunn av flyktningstrømmen i Europa.

Sps Marit Arnstad sa fra Stortingets talerstol at Sp stilte seg bak flyktningforliket før jul, fordi det var behov for en bred løsning:

— Men det vi ser i etterkant, er at ansvarlig statsråd har uttrykt seg på en måte som skaper unødige motsetninger. Da hadde vi ventet en smule ledelse fra statsministeren. Hvorfor tar ikke statsministeren tak i situasjonen? spurte Arnstad.

- Nødvendig med debatt

Erna Solberg svarte med å si at det er viktig ikke å underslå folks uro i denne saken.

— Det er noen utfordringer vi ikke kan feie under teppet, sa Solberg. - Da er det naturlig at det foregår en debatt.

Her er noe av det som debatteres:

Les også

  1. Listhaug kan få massivt asylgjennomslag i Stortinget

  2. UDI: Flyktninger risikerer å vente ti år før familien får komme til Norge

Venstres Terje Breivik var en av få som roste statsministeren for å utvise lederskap, han viste blant annet til flyktningforliket og giverlandskonferansen for Syria.

Listhaug en spinndoktor

— Men vi har en fagminister som operere som en spinndoktor for et ytterliggående parti. Sylvi Listhaug bidrar dessverre til å nøre opp under uro, fremfor å utøve samlende lederskap. Ledende politikere frykter ikke fremtiden, sa Breivik, før han avsluttet med et spørsmål til statsministeren.

Les også:

Les også

- Flere av forslagene er nærmest en oppskrift på marginalisering

— Vil statsministeren sørge for at våre forpliktelser etter internasjonale konvensjoner står seg gjennom denne krisen, fremfor å være en pådriver for å svekke dem?

— Jeg er enig i at vi må ta våre internasjonale forpliktelser på alvor, sa Solberg.

— Men vi må også ta innover oss alvoret over det som skjer i Europa. Vi har nå passkontroll igjen mellom de nordiske land. Det er viktig at vi er samlet på nordisk plan, også overfor Europa. Systemet fungerer ikke. Schengen virker ikke. Systemet står i fare for å bryte sammen, sa Solberg.

Breivik ikke fornøyd

Breivik var ikke fornøyd med svaret og spurte igjen:

— Mener statsministeren at Regjeringens forslag om innstramminger er i tråd med premissene i forliket om at internasjonale konvensjoner skal etterleves?

— Det er ulike forslag. Noen er en oppfølging av forliket på Stortinget. Annet er tiltak som Regjeringen arbeider med.

- Europas strengeste asylpolitikk?

Venstres Sveinung Rotevatn spurte statsministeren om hun er enig i uttalelsen fra Frp-hold om at Regjeringen nå har Europas strengeste asylpolitikk.

Ventres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn.

— Er statsministeren enig i at vi skal ha Europas strengeste asylpolitikk? Og deler hun Listhaugs bekymringer for våre barns fremtid? spurte Rotevatn.

— Om jeg deler uroen? Det er noen utfordringer med den store tilstrømningen. Også andre politikere har gitt uttrykk for det, svarte Solberg.

Les intervjuet med Listhaug:

— Pegida støtter Regjeringen

SV-leder Audun Lysbakken ville også vite om Solberg var komfortabel med Listhaugs retorikk.

— Regjeringen har nå stilt seg slik at Pegida har sans for hvordan Regjeringen fremstår i asylpolitikken. Det burde bekymre statsministeren. Det er Regjeringens ansvar å roe ned situasjonen. Det gjør statsministeren ofte. Men Listhaug gjør det motsatte. Er statsministeren egentlig komfortabel med retorikken til Listhaug?

— Jeg har tidligere vært tydelig at det er noen uttalelser jeg ikke er enig i, eller ikke ville ha brukt. Men det opereres med ulike målestokker her, sa statsministeren og la til:

SV-leder Audun Lysbakken.

— Når andre representanter sier de er bekymret for velferdsstaten på grunn av tilstrømmingen, så gir også de uttrykk for en bekymring. Det oppfattes som reflektert, sa Solberg.

— Jeg er glad for for korreksen av egen statsråd, repliserte Lysbakken.

— Men jeg har et spørsmål: Statsministeren har båret Listhaug på gullstol inn i norsk politikk. Hva mener du om uttalelsen om at Listhaug frykter for barns fremtid?

Erna svarte ikke på spørsmålet:

- Vår jobb er å ha en politikk for dette og at vi tar de innstramningene som er nødvendige.

- Manger lederskap

Ap-leder Jonas Gahr Støre beskyldte statsministeren for ikke å utvise lederskap mens Listhaug har kommet det som karakteriseres som fryktuttalelser.

— Jeg er glad for at det er et bredt flertall og enighet om behov for innstramning. På bakgrunn av det la vi frem et høringsnotat. Så kommer det mange innspill. Nå skal vi sortere innspillene. Dette er en reell høring. Vi skal følge opp intensjonen i forliket, samtidig som vi må sortere ut fakta fra innspillene som kommer i høringsrunden, sa Solberg.

— Jeg synes det nå er rimelig at vi lar nyansene komme frem og at mange kommer med sine synspunkter. Så skal vi snakke med våre forlikspartnere og med Stortinget, sa hun.

— Grove anklager

Støre var ikke fornøyd med svaret:

— Selvsagt skal vi lytte til høringen. Men det har vært like utspill om at Ap vingler og at vi truer landets grenser fordi vi har stilt spørsmål rundt enkelte synspunkter i høringsnotatet. Det ligger en tillit i forliket, som det er et ansvar å forvalte. Her har statsministeren latt Frp komme med grove anklager. Hun har en finansminister som ikke vil kommentere sitt eget utspill i valgkampen om at hun mener kommunene ikke skal bosette flyktninger. Jeg mener dette er svakt lederskap i en krevende tid, sa Støre.

Slik svarte Erna:

— Jeg har ikke vært fraværende.Ap har tatt stilling til flere av forslagene før høringen er over. Da får man en diskusjon. Da må man også tåle debatt og kritikk. Angjeldende statsråd må da svare på kritikk og anklager.

- UDI har alltid kritisert

KrF-leder Knut Arild Hareide påpekte at mange har kritisert Regjeringens forslag på et faglig grunnlag:

— Det som er alvorlig, er at underliggende etater påviser grove feil og at høringsnotatet på flere områder bryter internasjonale konvensjoner. Kan vi være sikre på at vi får et kvalitativt arbeid for å sikre en god integrering og sikrer grensen på en god måte?

— Vi tar alle innspillene i høringen på alvor. Og det kan være ting som må sees på en annen måte, dette har skjedd svært raskt, sa hun.

— Men det er ikke uvanlig at UDI og IMDI leverer kritiske innspill. Det har de alltid gjort.

  • Interessert i politikk? Her er ukens Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les mer om

  1. Politikk
  2. Migrantkrisen i Europa