Senterpartiet: Stans all planlegging av ny jernbanetunnel under Oslo

Venstreleder Guri Melby rister på hodet av Sp, som nå satser kraftig på Oslo. Sp vil nemlig ha full stans i arbeidet med ny jernbanetunnel under hovedstaden.

I juli var Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Sverre Myrli (Ap) og Arne Nævra (SV) på Nationaltheatret stasjon. De hadde bestilt en rapport som sa at togtilbudet rundt Oslo kunne dobles uten å bygge ny jernbanetunnel under Oslo. I dag er uenige om hvorvidt planleggingen av tunnelen bør fortsette.

Senterpartiet vil stryke 150 millioner til planlegging av ny tunnel under Oslo. Den skal etter planen bidra til å doble togtilbudet rundt hovedstaden.

«Stans planleggingen av tunnelen» er et godt synlig punkt i Sps alternative statsbudsjett for 2021.

– Med dagens enorme overskridelser på jernbaneprosjekter må vi være fornuftige. Vi må utnytte den kapasiteten som finnes allerede, i stedet for å dure videre på et svært langvarig og komplisert prosjekt, sier Siv Mossleth.

Hun sitter i transportkomiteen på Stortinget for Sp.

Nå får hun sterk motbør av leder i Venstre og utdanningsminister, Guri Melby.

– De bruker et symbolkutt for å torpedere et av de viktigste grepene for å bedre togtilbudet i hele landet. Det kan bety at hele prosjektorganisasjonen for ny tunnel må avvikles, sier Melby.

– Hvis Jan Bøhler er opptatt av Oslo, håper jeg han engasjerer seg i Sp og snur partiet om ny jernbanetunnel. Sps politikk vil skape kaos på Oslo S, sier Venstres Guri Melby.

– Ny jernbanetunnel i Oslo er et av de viktigste grepene vi kan ta for å gi passasjerene et bedre togtilbud. Jeg tror alle som har stått og frosset på en kald perrong en tidlig morgen, fordi toget er forsinket, vil være enig i at vi trenger mer satsing på jernbane, ikke mindre, sier Melby.

Hun påpeker at Sp for tiden satser hardt i Oslo. Men at hun likevel ikke er overrasket over kutt i prosjekter som er viktige for Oslo.

– Men kapasiteten gjennom Oslotunnelen er like viktig for togene som går på Sørlandsbanen og Bergensbanen som for pendlertrafikken på Østlandet. Dårlig kapasitet under Oslo er som et hjerteinfarkt, det rammer hele kroppen, sier Melby.

Les også

Pengebruken på jernbane må under kontroll. Derfor vil Stortinget la Bane Nor få større makt.

Sp: Tilbudet kan dobles uten ny tunnel

Siv Mossleth svarer for Senterpartiet. Hun sitter i transportkomiteen på Stortinget. Hun hevder at Nationaltheatret stasjon må stenge i to år om det blir bygging av ny tunnel.

– Jeg er selv en flittig bruker av stasjonen. Mange vil savne den om den må stenge så lenge, sier hun.

Ifølge Mossleth kan togtilbudet rundt Oslo dobles uten å bygge jernbanetunnelen. Det gjør hun med bakgrunn i en Trafikkonsept-rapport som Sp, Ap og SV på Stortinget bestilte i vår. I juli frontet de tre partiene rapporten sammen, i Aftenposten.

– Koronakrisen viser også at folk kan jobbe hjemmefra. Kanskje blir det mer vanlig å ikke reise på jobben i rushtiden hver eneste dag i fremtiden? spør hun.

Sp vil også utsette bygging av E18 Lysaker-Ramstadsletta, forsere prosjektet med skipstunnel ved Stad og satse mer på havner, som Andenes og Borg i Fredrikstad.

Slik reagerer andre partier

Aps Sverre Myrli svarer et kontant nei på om partiet vil følge opp Sps forslag.

– Absolutt ikke, sier Myrli, som i sommer var med på å fronte rapporten som Sp viser til.

Frp vil i likhet med Sp kutte kraftig i bevilgningene til jernbanen, med 600 millioner for 2021.

Men pengene skal ikke tas fra planleggingen av ny tunnel, sier partiets Bård Hoksrud.

– Tunnelen er avgjørende viktig for fremdriften i hele Intercity-utbyggingen. Siden 2013 er det over 100 flere avganger i tunnelen. Kapasiteten er sprengt. Sps forslag raserer muligheten for å realisere formålet om full Intercity-utbygging, sier Hoksrud.

Nei, sier Bane Nor

– Vi har påvist at ved automatisk styring av tog kan trafikken økes med 20 prosent gjennom dagens tunnel. En dobling av togtrafikken rundt Oslo uten ny togtunnel er derimot i overkant ambisiøst.

Det sier kommunikasjonsdirektør Torhild Uribarri i Bane Nor.

– Tog som skal snu på Oslo S eller på vestsiden av Oslo, vil kreve lengre stopp enn trafikk som går gjennom tunnelen, sier hun.