Forslaget om en tredje kjønnskategori får lite støtte i Stortinget

SV mener det haster. Ap vil kun sette i gang en utredning.

Nicholas Wilkinson (SV) er en av dem som har fremmet et forslag om å gi en offentlig beklagelse til transpersoner. Det er lite støtte å få for forslaget.

Alle har vært gjennom det. Når du tikker av den lille boksen for kjønn i skjemaer, søknader, kontrakter. Mann eller kvinne. Forslaget om en tredje juridisk kjønnskategori har ligget på bordet flere ganger. Nå har SV igjen foreslått det, men får lite støtte fra sine komitéfeller i helse- og omsorgskomiteen.

Representantforslaget fra SV innebærer at Stortinget pålegger regjeringen å fremme et forslag om en tredje juridisk kjønnskategori.

Det andre punktet i forslaget er å gi en offentlig beklagelse til transpersoner som har gjennomgått irreversibel sterilisering. Dette punktet foreslår en egen erstatningsordning til de det gjelder. Ingen av forslagene fikk flertall i komiteen.

MDG og Rødt har varslet at de vil støtte forslaget.

Nicholas Wilkinson (SV) er en av representantene bak forslaget og er skuffet over mangelen på støtte.

– Jeg er skuffet at Norge blir bakpå og ikke får en lov som kan favne om alle. Flere land har et tredje juridisk kjønn, som Danmark, Canada, India, og Australia, men ikke Norge.

Saken skal endelig vedtas av Stortinget 25. februar.

Les også

Verdens største fantasyforfatter skapte storm med sine meninger om transbevegelsen. Hva var det egentlig hun sa?

Arbeiderpartiet vil ha mer informasjon

Arbeiderpartiet ønsker å vurdere en tredje juridisk kjønnskategori, men vil at dette skal utredes først. Derfor har de i komiteen ikke gitt støtte til SVs forslag, men foreslår heller at regjeringen skal vurdere dette.

Wilkinson sier det haster å få en slik lov på plass.

– Vi trenger ikke en utredning om hva vi skal mene. Vi bør lære av de andre landene som har innført det. Der har det vært viktig for de det gjelder. Nå trenger vi et lovforslag slik at Stortinget kan vedta det.

I en utredning om juridisk kjønn fra 2015, «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn», skriver ekspertgruppen at en tredje juridisk kjønnskategori bør utredes nærmere.

Året etter gikk regjeringen inn for en endring i loven. Denne vedtatte endringen betyr at man nå kan endre kjønn uten krav om sterilisering.

Luca Espseth i foreningen FRI sier det er flott at man ønsker å se på muligheten for å innføre et tredje juridisk kjønn, men det haster og disse prosessene må faktisk settes i gang.

– Forslaget er blitt fremmet i Stortinget flere ganger før, og politikerne har ikke tatt tak og igangsatt noen utredning. Denne gangen må de følge opp, sier han.

Sveinung Stensland er Høyres helsepolitiske talsperson. Han sier partiet ikke har tatt stilling til om det bør være en tredje juridisk kjønnskategori. De vil ha mer informasjon før de tar en beslutning, og stemmer derfor imot.

Høyre har ikke tatt stilling

Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland, sier saken om en tredje kjønnskategori må modnes litt. De må ta noen runder på det i partiet før de kan si noe om hvor de står.

– En tredje kjønnskategori er noe hverken regjeringen eller Høyre har tatt stilling til. Vi trenger en mer grundig prosess enn det et representantforslag legger til rette for i en så krevende sak, sier Stensland.

Stensland sier helsehjelp for transpersoner har vært en prioritet for Høyre.

– Det er innført nye retningslinjer for behandling, mer desentralisert behandlingstilbud, lagt frem rapport om hvordan vi kan bedre helsetilbudet for transpersoner.

– Offentlig beklagelse er en sak for regjeringen

Stensland sier at Stortinget ikke er stedet for å bestemme hvem som skal få en offentlig beklagelse.

– En offentlig beklagelse er en stor avgjørelse, som tilligger regjeringen. En praksis der slikt vedtas i Stortinget vil være noe nytt.

Arbeiderpartiet ønsker heller ikke gå inn for en offentlig beklagelse.

– Vi mener den tidligere praksis klart er diskriminerende. Vi forventer at sakene som blir innlevert til vurdering for erstatning blir tatt på høyeste alvor. Vi vil følge med på disse sakene og hvordan de blir ivaretatt, men vil ikke pr. i dag gå inn for en generell, offentlig beklagelse, sier Hege Haukeland Liadal (Ap). Hun sitter i helse og omsorgskomiteen.

Flertallet i komiteen mener det heller ikke er nødvendig med en egen erstatningsordning for transpersoner. De går derimot inn for å be regjeringen påse at transpersoner kan få saken sin behandlet med de erstatningsløsningene som finnes i dag.

SV er usikker på om disse ordningene er gode nok.