Politikk

Frp-topper vil gjøre det umulig å få asyl i Norge

Frp-toppene Sylvi Listhaug og Jon Engen-Helgheim «vil gjøre det umulig å få opphold ved å søke om asyl i Norge». De som prøver, skal sendes til tredjeland.

– Europa må si fra til asylsøkerne: Hvis du kommer på grensen, får du ikke opphold, sier Frps Jon Engen-Helgheim og Sylvi Listhaug.
  • Thomas Spence

– Vi må rett og slett å gjøre det umulig å få opphold ved å søke asyl i Europa. Vi må inngå avtaler med tredjeland om å sende folk som kommer hit som asylsøkere dit, sier Frps nestleder Sylvi Listhaug.

Hun leder Frps innvandringsutvalg og Jon Engen-Helgheim er partiets innvandringstalsperson. De har utformet et programforslag som skal få slutt på «drukningsulykker og trafikken over Middelhavet som menneskesmuglere tjener store penger på».

I forslaget heter det:

  • Dersom en asylsøker får innvilget rett til beskyttelse, så skal søkeren inn i FNs kvotesystem eller få beskyttelse i et land Norge har avtale med. Det vil altså ikke bli mulig å få opphold i Norge selv om asylsøknaden er blitt innvilget. Forslaget legger opp til at kun et begrenset antall kvoteflyktninger får opphold i Norge.
  • Frp har tidligere tatt til orde for at asylsøknader skal behandles i søkers nærområde. Dette går Listhaug og Engen-Helgheim nå bort fra. Asylsøkere som kommer til den norske grensen skal få behandlet sin søknad, men vil altså ikke få opphold i Norge selv om søknaden blir innvilget. Søkerne kan heller ikke oppholde seg i Norge mens søknaden behandles, ifølge forslaget.

– Vi vil bli kvitt all grunnløs asylinnvandring over natten

– Europa må si til asylsøkerne: Du får ikke asyl i Europa ved å søke på grensen. Hvis du kommer på grensen, får du ikke opphold. Uansett.

– Det er det som ordrett kommer til å stå i vårt program, sier de to.

Frp-toppene vil at Norge skal inngå avtaler med land som Tyrkia, Jordan, Libanon, Kenya og Rwanda om at de skal ta imot, behandle og eventuelt gi opphold til asylsøkerne.

Dette er det Frp kaller tredjeland, som ifølge forslaget altså skal ta imot asylanter som idag får opphold i Norge.

De henter inspirasjon fra Australia som har vedtatt at det ikke skal være lov å komme til landet med båt for å søke asyl.

– Europa må gjøre det samme. Da vil folk se at de kommer ikke noen vei med å reise til Europa med menneskesmuglere. Vi vil bli kvitt all grunnløs asylinnvandring over natten. Og alle drukningene, sier de.

– Ingen skal få snike i køen

– Ingen skal få snike i køen og komme hit som asylsøkere. Vi skal plukke ut de flyktningene som har behov for det i henhold til FNs Høykomissær for flyktninger, sier hun.

Asylretten følger av FNs flyktningkonvensjon og gir flyktninger rett til asyl mot forfølgelse og alvorlige overgrep i flyktningenes hjemland.

– Ønsker dere å fjerne asylretten?

– Nei. Hvis du trenger beskyttelse, så skal du få beskyttelse i et tredje land. Flyktningkonvensjonen sier at du ikke skal sende noen tilbake til der de blir forfulgt eller utsatt for dødsstraff.

– Avtalene må inngås med land som er trygge. Da opprettholder Norge sine forpliktelser, sier de.

Norge skal stenge døren for alle verdens asylsøkere?

– Ja, slik at de eneste som kan få opphold i Norge er de som kommer som FNs kvoteflyktninger, sier Listhaug, og sier Norge kan ta imot «en liten kvote flyktninger».

– Det eneste flyktningkonvensjonen sier, er at du har rett til å søke asyl. Det skal de få lov til. Det står ingen ting om hvor du skal ha rett til å være når du venter å behandlingen, og det står ingen ting om utfallet, legger Engen-Helgheim til.

Frps Jon Engen-Helgheim og Sylvi Listhaug sier at flyktningkonvensjonen gir Norge lov til å si «ingen kommer til å få opphold i Norge ved å søke asyl».

Frp: Slår to fluer i en smekk

Frp-toppene mener at Norge bør «sette i gang og lage avtaler med andre land slik at de som kommer til Norge og søker, blir sendt tilbake.»

– Vi må få land i Midtøsten eller Afrika til å inngå en avtale der de får penger av oss til utviklingsprosjekt og til å bygge opp tjenester for å motta asylsøkere som kommer til Norge, sier de.

– Betyr ikke det at vi legger ytterlige byrder på fattige land?

– Vi kan slå to fluer i en smekk: Vi kan bidra med prosjekt til å øke levestandarden og gjøre det bedre for folk i land som hjelper oss. Vi ser jo noen steder at levestandarden utenfor disse leirene nesten er verre enn i flyktningleirene.

– I flyktningleiren Kakuma i Kenya var det hus inne i leiren. Utenfor leiren var det stråhytter, slik at lokalbefolkningen egentlig ønsket seg inn i leiren fordi det var bedre forhold der, minnes Listhaug.

– Hva bør Norge være villig til å punge ut for å få andre til å ta imot våre asylsøkere?

– Vi må betale det som det krever. Det vil spare Norge for masse penger. Og det vil sørge for at pengene brukes til å hjelpe mange i stedet for noen få som kommer til Norge.

– Dagens situasjon plukker ut noen få vinnere og skaper hundrevis av tapere for hver vinner, sier de.

– Må beskytte samfunnet mot for høy innvandring

– Hva er motivasjonen deres: Humanitær innsats eller å spare den norske statskassen for utgifter?

– Vårt utgangspunkt er å hjelpe flest mulig mennesker. Å få til et bærekraftig system der vi greier å integrere bedre de som skal være i Norge.

– Da må vi få ned antallet folk som skal integreres og sørge for å bruke de store pengene der de gjør mest nytte for seg, i nærområdene, sier hun.

– Og så skal vi beskytte vårt samfunn mot for høy innvandring. Bare se til Sverige hvordan det går hvis man skal forsøke å redde verden, legger Engen-Helgheim til.

– Dere må få flertall med KrF og Venstre. Er det realistisk?

– Jeg tror det kommer til å tvinge seg frem. Disse spørsmålene har en enorm sprengkraft, sier Listhaug.

Les mer om

  1. Asylsøkere
  2. Sylvi Listhaug
  3. Flyktninger