Mustafa Hasan (18) går til søksmål mot Utlendingsnemnda

Advokatfirmaet Fend har tatt ut søksmål mot Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av Mustafa Hasan. De krever at utvisningsvedtaket mot ham blir ugyldiggjort.

Mustafa Hasan går til søksmål mot Utlendingsnemnda.

Det er forskjellsbehandlingene mellom Mustafa og hans ett år eldre bror Abdel som er bakgrunn for stevningen, opplyser brødrenes advokat Nicolai Skjerdal til NTB.

– Den er uforståelig og usaklig, sier Skjerdal.

Hasan sier selv at han ser fram til å få prøvd saken sin rettslig.

– Jeg synes det er på tide å vise hva som er riktig. Jeg håper at alle som er til stede i retten, skal dømme ut fra hva som er riktig og galt, og at folk ser at dette er et problem i utlendingspolitikken, sier Hasan til NRK.

– Jeg håper jo selvfølgelig mer enn alt at jeg får bli og at rettferdigheten vil seire, sier 18-åringen.

Ulike saksbehandlere

Brødrene kom til Norge fra Jordan i 2008 sammen med sin mor og to andre brødre og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk, men gift i Jordan, hadde opplyst at hun kom fra Palestina. Både hun og to eldre brødre er sendt ut av landet.

20. mars 2019 fikk Mustafa avslag på sin søknad om opphold hos UDI. I januar året etter fikk Abdel innvilget opphold.

De to hadde ulike saksbehandlere, opplyser Skjerdal.

Mustafa Hasan anket avslaget inn for Utlendingsnemnda (UNE), som opprettholdt vedtaket. I søksmålet krever han og Fend at Oslo tingrett kjenner UNEs vedtak ugyldig.

– Tilknytning utslagsgivende

– Abdels tilknytning til Norge var utslagsgivende for vedtaket om å gi ham opphold. Det gjør det hele enda mer uforståelig. UNEs avslag er ytterst sparsomt belyst. De slår fast at sakene ikke er identiske, og det er det. Det er svært utilfredsstillende og umulig å forstå. De to brødrene har vært her like lenge, sier Skjerdal.

I tillegg peker han på at Mustafas klagesak er avgjort av kun én nemndleder, og at nemnda dermed ikke har vært beslutningsdyktig.

– Det er en avgjørende saksbehandlingsfeil, mener advokaten, som ber om at en ny vurdering finner sted i ordinær nemnd med tre medlemmer, eller i såkalt stornemnd med sju medlemmer.

Forlenget frist

Mustafa, som går sisteåret på videregående skole, hadde egentlig frist til å forlate Norge 28. desember, men fristen ble i forrige uke forlenget til 18. januar.

Skjerdal ber nå Oslo tingrett om å gi ham rett til å oppholde seg i landet så lenge søksmålet pågår.