Lippestad beskyldes for å surfe på Senterpartiets suksess

Senterpartiet (Sp) har klaget på at Brønnøysundregistrene har tillatt at Geir Lippestads nye parti, Sentrum, får kalle seg akkurat det.

Senterpartiets ledelse mener partiet Sentrum har et så likt navn med Senterpartiet, at velgerne vil forveksle partiene. Fra venstre nestleder Anne Beathe Tvinnereim, generalsekretær Knut M. Olsen og leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp mener navnet Sentrum er så likt Senterpartiet at velgerne kan forveksle partiene.

Partiet Sentrum ble 5. januar godkjent som et politisk parti. Partiet kan nå stille lister i alle fylker i valget til høsten. Sp klaget imidlertid på konkurrentens navnevalg. Først direkte til Partiregisteret, som avviste klagen. Deretter anket Sp til Partilovnemnda.

Nå har nemnda – i en delt avgjørelse – avvist Sps klage. Flertallet mener klagen klart ikke kan føre frem.

Mindretallet, som består av Sps Anne Tingelstad Wøien, mener Sentrum må pålegges å endre navn. Tingelstad – stortingsrepresentant for Sp fra 2009 til 2017 – argumenterte slik:

  • Sentrum forsøker å etterligne Sp ideologisk
  • Sentrum vil kopiere Sps suksess gjennom – som Sp – å ha fokus på «menneskeverd» og at «livene leves lokalt».
  • Sentrums linje om å «motarbeide en toblokkstenkning» samsvarer med Sps politikk over mange år.

Lippestad: Uforståelig klage

Lederen i Sentrum, advokat Geir Lippestad, har vært svært overrasket over at «Sps ledelse har gjort alt hva den kan for å sette en stopper for registrering av vårt parti».

– Sp har gått på nederlag i to instanser. Jeg håper Sp nå bruker kreftene på dialog om politikk og samarbeid med partiet Sentrum i stedet for konflikt.

Lippestad sier klagene viser at Sps ledelse er redd for at Sentrum skal ta posisjonen som det eneste virkelige sentrumspartiet som er blokkuavhengig.

– For oss er det en stor inspirasjon at et av Norges største partier ser at vi tar en ledig plass i norsk politikk. Jeg tror velgerne ønsker et alternativ til de etablerte partiene.

Geir Lippestad er overrasket over at Sp sier Sentrum forsøker å etterligne Sp. – Sp er et proteksjonistisk parti som sier nei til EU og er kritisk til EØS. De er historisk tuftet på storbøndenes interesser og har en streng politikk overfor mennesker på flukt. Det er en løpende diskusjon i Sp om Parisavtalen skal etterleves. Der er ikke vi.

Han mener det er uforståelig at Sp i Partilovnemnda argumenterte for at Sentrum etterligner Sps ideologi.

– Sp er et proteksjonistisk parti som sier nei til EU og er kritisk til EØS. De er historisk tuftet på storbøndenes interesser og har en streng politikk overfor mennesker på flukt. Det er en løpende diskusjon i Sp om Parisavtalen skal etterleves. Der er ikke vi.

Lippestad mener dette nærmest er så langt som det er mulig å komme fra Sentrums politikk.

– Vi bygger vår politikk på FNs bærekraftsmål. Vi har kampen mot utenforskap som viktigste sak i denne valgkampen. I nærings-, klima- og sikkerhetspolitikken ønsker vi å utvikle videre vårt forhold til Europa og verden.

Han sier at et lite land som Norge ikke kan lukke seg inne med stengte grenser og tollmurer. – Jeg tror også velgerne vil sette pris på et parti i sentrum av norsk politikk som ikke setter by og land opp mot hverandre. Og som ikke minst vil kjempe mot polarisering og populisme, som ødelegger så mye for så mange i Norge.

Generalsekretær Knut M. Olsen (Sp)

Sp: Et brudd på partiloven

Sps generalsekretær, Knut M. Olsen, sier Sp «tar avgjørelsen til Partilovnemndas flertall til etterretning».

«Vi mente faren for forveksling på grunn av navnelikheten var så stor, at vi ville få det vurdert, slik systemet med registrering av nye politiske partier åpner for», skriver han i en e-post. Han ønsker ikke å kommentere Wøiens argumentasjon i nemnda.

I brev til nemnda skriver Olsen følgende:

«Senter og Sentrum er to ulike varianter av samme ord og betydning. På engelsk er ordet det samme.»

Olsen hevder at navnelikheten bryter med partiloven, som slår fast at partinavn ikke må være så like at de kan forveksles.

Han trekker også frem at Sp har hatt en medlemsavis i 42 år som heter «Sentrum».

«Når partiet Sentrum også bruker «partiet» som prefiks, blir likheten mellom Partiet Sentrum og Senterpartiet enda større», skriver Olsen.

Olsen trakk også frem at Sentrum omtaler seg som et «blokkuavhengig sentrumsparti» med inspirasjon fra kristendemokratisk tenkning:

«Sp er et etablert sentrumsparti og har samarbeidet med høyre- og venstresiden i siden opprettelsen. Sps formålsparagraf henviser til et levende folkestyre, bygd pa kristen og nasjonal grunn. Begge partiene vil derfor ha mye av det samme politiske nedslagsfeltet blant velgerne».