Siste statistikk og beregninger for valget 2021

På denne siden vil du alltid finne de ferskeste beregningene for hvordan partiene ligger an i valgkampen.

Sammen med Norsk Regnesentral presenterer Aftenposten en statistisk modell som skal gi et rikere bilde av mulige valgresultat og mandatfordelinger.

Oppslutningen er et vektet gjennomsnitt av mange justerte meningsmålinger. Hver gang en ny meningsmåling er tilgjengelig, oppdateres datagrunnlaget og modellen kjøres på ny.

Siste beregning av partienes oppslutning

For hvert parti beregnes også et usikkerhetsintervall rundt oppslutningen. Dette gjøres ved hjelp av datasimuleringer. I 80 av 100 valg, vil oppslutningen til partiet ligge i dette intervallet.

Gitt det vi vet i dag, så er dette vårt beste estimat for valgresultatet.

Partienes oppslutning over tid

Modellen er bygget på meningsmålinger og historiske valgresultater. Les mer om detaljene i modellen her:


Mandatfordeling

Mandatfordelingen er beregnet utifra partioppslutning. Usikkerheten i mandatfordelingen er regnet ut ved hjelp av datasimuleringer. I 80 av 100 valg, vil antall mandater ligge i dette intervallet.

Les hele saken med abonnement