Ap mistet 60.000 velgere til Sp

Aps tap ved stortingsvalget i høst henger direkte sammen med Sps fremgang. Det viser de foreløpige tallene fra den store velgerundersøkelsen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mistet titusenvis av velgere til Sp og SV.

Klokken åtte i dag publiserte Institutt for samfunnsforskning og SSB publiserer de foreløpige tallene fra Valgundersøkelsen 2017.

Undersøkelsen viser velgerstrømmer mellom partiene fra 2013-valget og til årets stortingsvalg.

Undersøkelsen dokumenterer det mange har trodd, nemlig at Ap tapte de fleste velgerne til Sp.

– Når vi måler «netto» velgeroverganger, det vil si at vi tar hensyn til at velgere kan bevege seg begge veier og måler summen av bevegelsene i den ene og andre retningen, er velgerovergangene størst fra Ap til Sp. Denne netto velgerovergangen er den største vi finner i våre data, og utgjør 1,8 prosent av alle stemmeberettigede. Det tilsvarer i overkant av 60 000 velgere, opplyser valgforsker Johannes Bergh til Aftenposten.

Totalt sett taper Ap 4,1 prosentpoeng til den rødgrønne siden, men vinner 0,5 prosentpoeng fra de borgerlige partiene.

Overgangen fra Ap til SV var ifølge Bergh på 1.2 prosent, noe over 40 000 velgere.

Sp rekrutterte bredest av alle

– Hva karakteriserer de nye velgerne til Sp?

Sp mottok velgere fra de fleste andre partiene, men overgangen var som nevnt klart størst fra Ap. Videre er det en god del tidligere Høyre- og Venstre-velgere blant Sps nye velgere, opplyser Bergh.

– Det er ingen andre partier som henter velgere fra et så bredt politisk felt som Sp, opplyses det i undersøkelsen, som viser at Trygve S. Vedums parti vinner like mye fra begge blokkene.

Sp har også de mest lojale velgerne. 86 prosent av dem som stemte Sp i 2013 gjorde det også i 2017.

SV får fra Ap, mister til Rødt

SV har, som allerede nevnt, fått en nettogevinst av velgere fra Ap.

– Her snur SV en trend som går helt tilbake til før valget i 2005, påpekes det i undersøkelsen.

Den viser også at SV får flere velgere fra bl.a. Venstre og tidligere hjemmesittere enn de mister til disse. Men Audun Lysbakkens parti har et nettotap av velgere til Rødt.

I motsetning til Ap har SV ikke noe signifikant tap til Sp.

Trine Skei Grande kan takke Erna Solbergs velgere for at hun kom over sperregrensen.

Overraskende Venstre-tall

Bergh mener det mest overraskende er resultatene for Venstre. Partiet opplevde en betydelig utskifting av velgerskaren ved årets valg.

– Partiet mistet to tredjedeler av velgerne fra 2013, i hovedsak til rødgrønne partier. Likevel klarte Venstre å komme over sperregrensen takket være tidligere Høyre-velgere som stemte Venstre i år.

Ifølge Bergh og valgforsker Bernt Aardal ved Institutt for statsvitenskap, som begge står bak undersøkelsen, hadde 39 prosent av Venstres velgere ved årets valg stemt Høyre i 2013-valget.

– Noen av disse velgerne kan selvsagt ha stemt Venstre av ikke-taktiske grunner, men dette minner unektelig om situasjonen i 2005, da mange Høyre-velgere stemte på Venstre for å sikre et borgerlig flertall å Stortinget, skriver de i en artikkel om de foreløpige resultatene.

Velgerundersøkelsen viser ellers at Venstre har de minst lojale velgerne. Partiet klarte bare å holde på 34 prosent av velgerne fra forrige stortingsvalg. Sp hadde de mest lojale velgerne med 86 prosent.

KrF tapte flest velgere til Sp

KrF gjorde sitt dårligste valg noensinne.

KrFs største tap er til Senterpartiet, fulgt av FrP og Høyre, påpeker Bergh og Aardal.

Deres undersøkelse tyder på at KrF, som nå hverken vil binde seg til den ene eller andre blokken, lekker til begge.

– Sett under ett taper KrF like mye (0,6 prosentpoeng) til den
borgerlige siden og til den rødgrønne siden. Det sistnevnte skyldes først og fremst overgangene til Sp, påpeker de.

Frp mistet velgere til Sp og fikk Høyre-velgere

Siv Jensens parti gjorde et godt valg etter fire år i regjering. Regjeringspartiet gikk bare tilbake med 1,1 prosentpoeng. Valgforskerne opplyser at partiet tapte til små partier som grupperes under rubrikken «Andre», til Sp og til hjemmesitterne. Samtidig fikk Frp flere partier enn de mistet til Høyre, KrF og Ap.

– Hvem mobiliserte Frp velgere fra i sluttspurten?

– Frp mobiliserte en del tidligere Høyre-velgere, sier Bergh som ikke vet om det skjedde i sluttspurten før valget eller tidligere.

– Det er for så vidt naturlig siden det var store bevegelser i motsatt retning ved forrige valg, påpeker han og viser til 2013-valget.

– Kanskje har Frp hentet tilbake noen av sine egne velgere. For øvrig mottok FrP en del tidligere KrF-velgere, opplyser han.

Hver tredje velgere skiftet parti

Undersøkelsen viser også 32 prosent av velgerne skiftet parti fra 2013 til 2017. Det er omtrent samme bevegelse som tidligere.

Fra valget i 2009–2013 skiftet 33 prosent av velgerne parti, mens andelen var 31 prosent fra 2005 til 2009.

De foreløpige resultatene fra valgundersøkelsen 2017 bygger på flere datakilder bl.a. en valgkampundersøkelse der velgerne i juni i år ble spurt hva de stemte ved stortingsvalget i 2013 og en etter valget der velgerne ble spurt om hva de stemte i 2017.

I tillegg baserer Bernt Aardal, ved Institutt for statsvitenskap, og Bergh funnene på andre utvalg av personer som ble intervjuet i 2013.

MDG vinner mer fra borgerlig side enn fra rødgrønn

MDG er det partiet etter Venstre som har de minst lojale velgerne.

Partiet lå an til å komme over sperregrensen før valget, men endte opp med et valgresultat på 3,2
prosent: partiets beste stortingsvalg så langt.

Ifølge valgforskerne vinner MDG flest velgere fra Venstre og Ap, men har også tatt velgere fra Høyre.

– Partiet taper mest til Sp og Rødt. Når det gjelder forholdet mellom MDG og SV, viser bakgrunnstallene at MDG både vinner og taper like mye fra SV, skriver de.

Samtidig påpeker de at MDG sett under ett vinner mer fra borgerlig side enn fra rødgrønn.