Flere hundre kan miste norsk statsborgerskap

UDI vurderer å tilbakekalle statsborgerskapet til 500 personer fordi de kan ha oppgitt gale opplysninger til myndighetene.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– UDI vurderer for tiden å tilbakekalle norsk statsborgerskap i cirka 500 saker. Det er ikke mulig å forutsi hvor mange personer som vil miste norsk statsborgerskap på grunn av disse vurderingene, skriver innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i et svar til Stortinget.

Listhaug opplyser videre at totalt 135 personer er blitt fratatt sitt norske statsborgerskap siden 2012. Snaut halvparten av disse beslutningene er tatt i år.

Statsborgerskap og norsk pass er ettertraktet. Nå kan flere hundre miste dette,ifølge Sylvi Listhaug.

Bare ni av dem som har mistet statsborgerskapet, er registrert returnert til sitt hjemland. Listhaug påpeker at flere kan ha forlatt Norge uten å melde fra til myndighetene.

– Det er derfor vanskelig å si nøyaktig hvor mange personer som er igjen i Norge etter å ha fått tilbakekalt statsborgerskapet sitt.

I svaret går det fram at UDI mangler nøyaktig statistikk over hvor mange som har mistet statsborgerskapet, og at det er en viss usikkerhet ved tallene Listhaug viser til.