Politikk

Norskog trekker seg fra rovviltutvalg i protest

Foreningen som samler landets største skogeiere, mange av dem Høyre-sympatisører, vil ikke lenger samarbeide med myndighetene om rovdyrforvaltningen.

Illustrasjonsfoto Per Løchen / NTB SCANPIX. Løchen, Per

Norskog har bestemt seg for å trekke seg fra kontaktutvalget for rovviltforvaltning i protest mot regjeringens ulvevedtak.

Skogeierforbundet vurderer å gjøre det samme.

– Departementets egen tolkning av skadepotensial og juridisk handlingsrom går på tvers av Stortingets vedtak og de faglige råd som er gitt. Dette innebærer at Sentralt kontaktutvalg for rovdyrforvaltning er vesentlig svekket som formelt organ, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

Norskog representerer skogeiere som står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge.

Foreningen er kjent for å organisere svært mange av landets aller største skogeiere - og har tradisjonelt hatt kjente navn som Løvenskiold og Treschow blant sine medlemmer. Godseier Carl Otto Løvenskiold har vært blant Høyres økonomiske bidragsytere.

Illusjon

Reaksjonen er skarp på klima- og miljøminister Vidar Helgesens beslutning om å si nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen, som de regionale rovviltnemndene ville skyte.

– Klima- og miljødepartementet hevder med dette en faglig suverenitet i rovdyrspørsmål som etter vårt syn utfordrer Stortinget. Norskog ønsker ikke å ha roller som kan gi en illusjon av medbestemmelse i et system der man i realiteten er satt på sidelinjen, framholder organisasjonen.

Kan følge etter

Norges Skogeierforbund som er den suverent største av de to organisasjonene, vurderer å følge lillebrors eksempel.

– Helgesen setter Stortingets vedtak til side, legger til grunn en snever forståelse av Bern-konvensjonen og avvikler i praksis norsk rovdyrpolitikk slik vi kjenner den i dag, sier Skogeierforbundets administrerende direktør Erik Lahnstein til NTB.

Han sier forbundet vil avvente utfallet av møtet som Helgesen har planlagt med partiene i rovdyrforliket 4. januar.

– Vi har også avtalt et møte med departementet 6. januar, som vi vil avholde først. Men vi forstår godt – og deler – Norskogs frustrasjon, sier han.

Fra før har både stortingspresident Olemic Thommessen og en rekke Høyre-politikere fra Hedmark og Oppland kommet med skarpe reaksjoner mot miljøminister Helgesen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Varsler bygdeopprør etter nei til felling av ulv

 2. NORGE

  Rovviltnemnder på Østlandet åpner for felling av 36 ulver

 3. POLITIKK

  Liten støtte til Hedmark Høyres ulveopprør

 4. POLITIKK

  Intensiv jakt på ulveløsning

 5. POLITIKK

  Kraftige reaksjoner på at 42 ulver kan skytes

 6. POLITIKK

  Nytt ulveopprør i Høyre mot Vidar Helgesen onsdag