Politikk

Horne vil at flere barn skal ha delt bosted etter samlivsbrudd

Familieminister Solveig Horne vil endre loven slik at delt bosted fremheves som en god løsning for foreldre etter et samlivsbrudd. Foto: Signe Dons

Nå skal norske fedre få sterkere rettigheter etter et samlivsbrudd. Barneombudet frykter at barna må betale prisen for økt likestilling mellom foreldrene.

 • Lene Skogstrøm
  Journalist

En av familieminister Solveig Hornes hjertesaker er å sikre barna samvær med begge foreldrene etter et samlivsbrudd.

— Jeg håper vi i 2015 er kommet dit at vi kan anerkjenne at far er en like viktig person som mor i barnas liv, sier Horne til Aftenposten.

Hun mener norske fedre i dag har en sterk stilling som omsorgspersoner så lenge foreldrene er i et lykkelig samliv.

— Vi snakker mye om hvor viktig far er i barnas oppvekst når det gjelder for eksempel pappapermisjon. Men etter et samlivsbrudd er deres rolle plutselig liksom ikke så viktig lenger, sier familieministeren.

Hun er derfor i ferd med å sluttføre flere lovforslag som etter planen skal sendes ut på høring i sommer.

Aftenposten kan i dag presentere hovedtrekkene i grepene statsråden vil gjøre for å sikre det hun kaller et «likestilt foreldreskap»:

1. Foreldre oppfordres til å velge delt bosted etter samlivsbrudd

Barneloven er i dag nøytral og lar det som utgangspunkt være opp til foreldrene selv å avtale hvor barna skal bo fast, hvilket omfang samværet skal ha og om barna skal bo fast sammen med begge foreldrene - det vil si delt bosted.

Familieministeren ønsker nå å styrke ordningen med delt bosted, og sender to ulike forslag på høring:

 • Alternativet Horne og regjeringen foretrekker, går ut på at delt bosted fremheves i loven ved at dette alternativet nevnes først som noe foreldrene kan avtale.
 • Statsråden sender også et forslag på høring der delt bosted skal være utgangspunktet i loven når begge foreldrene har bodd sammen med barnet.

— I barnekonvensjonen står det at barn har rett til samvær med begge foreldrene. Forslaget om at delt omsorg skal fremheves kommer for å sikre barn denne retten, sier Horne.

2. Det skal bli vanskeligere å flytte med barnet uten samtykke

I dag er det bostedsforelderen som har det avgjørende ordet hvis foreldrene ikke blir enige om at barnet skal flytte innenlands.

Dermed kan en bostedsforelder flytte med barnet til en annen kant av landet uten samtykke fra den andre forelderen, selv om flyttingen vil hindre samvær.

— I dag kan en av foreldrene flytte fra Halden til Kirkenes uten at den andre samtykker. Men om de vil flytte utenlands, for eksempel fra Halden til Strømstad, må begge være enige, påpeker Horne.

Frp-statsråden sender nå to ulike forslag om flytting med barn på høring:

 • Ett forslag der det innføres meklingsplikt ved uenighet om flytting.
 • Det andre forslaget er at foreldre med felles foreldreansvar må være enige hvis barnet skal flytte med bostedsforelder til et annet sted i landet.
  Horne mener det å bestemme om barnet skal flytte er en så viktig avgjørelse at den bør tas av foreldrene i fellesskap, spesielt når flytting fører til vesentlige endringer av samværsordningen. Regjeringen tar ikke stilling til hvilken av modellene som foretrekkes.

3. Mor og far skal få felles foreldreansvar, selv om de ikke bor sammen

Foreldre som er gift eller samboende når barnet blir født har i dag felles foreldreansvar både under samlivet og etter et eventuelt brudd.

Hvis foreldrene ikke er gift eller bor sammen når barnet blir født, har mor foreldreansvaret alene. Det er i dag bare et mindretall av foreldrene som ikke bodde sammen som har felles foreldreansvar.

Familieministeren foreslår nå felles foreldreansvar som utgangspunkt for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født.

4. Strengere sanksjoner ved samværssabotasje

Familieministeren viser til at enkelte foreldre i dag opplever at det å hindre samvær ikke får konsekvenser for den av foreldrene barna bor fast hos, og at dagens ordning med tvangsbot ikke fungerer godt nok.

Hun ønsker å få innspill gjennom høringen på om tilbakehold eller trekk i barnebidrag kan være egnet som nytt sanksjonsmiddel.

Statsråden foreslår å styrke tvangsbot som virkemiddel og at reglene skal gjøres mer forståelige og tilgjengelige. Videre foreslår hun at Statens innkrevingssentral overtar ansvaret for innkrevingen av tvangsbøter etter barneloven.

Praktiserte selv delt bosted

Familieminister Solveig Horne er selv skilt. Hennes to barn er vokst opp med å bo like mye hos mor og far etter samlivsbruddet.

— For oss fungerte dette godt. Men jeg skal innrømme at jeg måtte gå noen runder med meg selv før vi falt ned på denne løsningen. Jeg hadde hatt mest av den daglige omsorgen for barna siden mannen min reiste mye. Men jeg kommer frem til at det var like viktig for dem å ha kontakt med faren sin, forteller Horne.

Hun er åpen om at livet med delt bosted ikke har vært bare enkelt.

— Om du spør barna mine tror jeg de vil si at det ikke var så kjekt å reise frem og tilbake med koffert, og at det var mest stress i begynnelsen. Men de fikk mer kontakt med faren sin på denne måten.

Kritisk barneombud

Barneombud Anne Lindboe advarer sterkt mot å innføre delt fast bosted som det foretrukne alternativet i Barneloven når foreldre skiller lag. Hun mener loven fungerer bra som den er i dag – den er nøytral og lar det som utgangspunkt være opp til foreldrene selv å avtale hvor barna skal bo fast og hvilket omfang samværet skal ha.

— Ved å legge føringer på bestemte løsninger glemmer man å vurdere løsninger som passer best i hvert enkelt tilfelle, påpeker hun.

— Forslaget om delt bosted som foretrukket alternativ er sett fra et foreldreperspektiv om likestilling mellom foreldre, ikke fra barnets perspektiv. Det er for liten kunnskap om dette alltid er den beste løsning for alle barn, selv om å bo 50/50 hos far og mor fungerer veldig bra for mange, sier hun.

Frykter økt konfliktnivå

— De som avtaler delt bosted, samarbeider ofte i utgangspunktet godt. Vi er redd for at konfliktnivået for barna øker hvis alle avgjørelser skal tas av foreldre i samarbeid. Et økt konfliktnivå er absolutt ikke til barnets beste, det er de som må betale prisen for økt foreldrelikestilling, understreker hun. - Istedenfor å endre loven, bør man satse mer på å bygge ut familievernet.

— Barneombudet får mange henvendelser fra barn som synes det er slitsom å bo like mye hos hver, og flytte annenhver uke. Flere føler seg ikke hørt av foreldrene – hvis de for eksempel har ønsker om å bo mer hos den ene, tviholder foreldrene på 50/50-ordningen.

Interessert i saker om politikk? Følg oss på Facebookog Twitter

Les også

 1. Jeg er et lykkelig skilsmissebarn

 2. - Det er som å bo på hotell annenhver uke

 3. - Legger opp til at far skal settes på sidelinjen i barnets tre første leveår

 4. - Barn skal ikke ha to hjem før fylte tre år

Les mer om

 1. Politikk
 2. Kommunevalg 2015