Riises advokat ba om innsyn i varslene for ti dager siden. Høyre sa nei.

Kristian Tonning Riise har fremdeles ikke fått innsyn i varslene mot seg. Det vil advokaten hans gjøre noe med.

Kristian Tonning Riise gikk av som leder i Unge Høyre 10. januar. Han er nå sykmeldt.

Siden Kristian Tonning Riise trakk seg som Unge Høyre-leder 10. januar er det kommet inn ti varsler mot ham.

Høyre har gitt alle varslerne muligheten til å være anonyme og har tidligere uttalt at de ikke vil høre Riises versjon av sakene. På grunn av varslernes anonymitet har Riise heller ikke fått innsyn i sakene mot ham.

Riises advokat, Finn Krokeide ved advokatfirmaet Storrvik, sier til Aftenposten at de i et møte med Høyre for ti dager siden ba om innsyn i varslene. Det ble avslått, ifølge Krokeide.

– Vi vurderer fortløpende om vi skal fremme en ny og mer formell begjæring om innsyn, sier advokaten.

– Dersom Riise fremmer en formell begjæring om innsyn, vil vi selvfølgelig gjøre en vurdering av den, men vi kan ikke nå se på hvilket grunnlag han skal har rett til innsyn, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset til Aftenposten.

Riise er fremdeles sykmeldt.

Finn Krokeide er advokat for Kristian Tonning Riise.

Høyre: Riise vil få innsyn hvis varslerne sier ja

Flere har uttalt seg kritisk til at Høyre ikke ønsker å gi Riise muligheten til å komme med sin versjon.

I en kronikk i Aftenposten skriver generalsekretær John-Ragnar Aarset at partiet i utgangspunktet ikke legger opp til en særskilt behandling av hver av de ti varslingssakene mot Riise. Det begrunner Aarset med at Riise allerede har gått av som Unge Høyre-leder.

«Der varsleren gir oss mulighet til å gi Riise innsyn, vil han selvsagt få det. Han vil da få en orientering om de sakene som har kommet mot ham på et slikt nivå at vi tar vare på den tilliten varslerne har vist oss», skriver Aarset.

– Hvordan kan dere konkludere i alle saker hvis dere ikke skal behandle de ti varslingssakene mot Riise?

– Riise har allerede trukket seg. Hans oppførsel har derfor allerede fått en stor konsekvens for ham, gjentar generalsekretæren på dette konkrete spørsmålet.

Advokat Krokeide ønsker ikke å kommentere at Riise ikke får muligheten til å gi sin versjon av de anonyme varslene.

– Alle det blir varslet om, vil bli konfrontert, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre.

Forsvarer «hjemmesnekret» varslingsrutine

Høyre har så langt mottatt 21 varsler fordelt på 12 personer.

Aftenpostens politiske redaktør, Trine Eilertsen, har i en kommentar uttalt seg kritisk til at Høyre har lovet varslere anonymitet. Det kan føre til at den det varsles mot, ikke får vite innholdet i varselet og heller ikke gitt sin versjon av saken.

«Trakassering må få konsekvenser. Forutsetningen for det, er at den anklagede vet om anklagen og får gi sin versjon», skrev Eilertsen.

Hun mener «Høyres hjemmesnekrede varslingsrutine» kan føre til at personer som trakasserer, kan fortsette med det.

Aarset forsvarer partiets varslingsrutiner i kronikken:

«Jeg vet sikkert at vi i Høyre aldri hadde fått inn så mange varsel som vi har i dag, dersom vi ikke hadde åpning for at personer kunne varsle oss fortrolig. Da hadde omfanget av seksuell trakassering sett mindre dramatisk ut, men vi hadde sittet med feil bilde», skriver Aarset.

– Vi har sviktet, erkjente Erna Solberg da hun og generalsekretær John-Ragnar Aarset møtte pressen søndag kveld.

«Kontradiksjon på varslerens premiss»

Generalsekretæren sier muligheten til å varsle anonymt har gitt et mer riktig, men også mer brutalt bilde av seksuell trakassering i partiet.

Samtidig vedgår han at dette skaper utfordringer for Høyre.

«Håndtering av varslingssaker og seksuell trakassering er ikke enkelt. Det blir mer krevende å konfrontere en person som har et varsel mot seg dersom vi ikke kan være åpne om hvem som har varslet og alle detaljer rundt hva det er varslet om», skriver han.

Derfor er Høyre i dialog med varslerne om hvor mye vedkommende er bekvem med at partiet utfordrer den det er varslet om med.

«Varsleren er innforstått med at det blir vanskeligere å rette en kraftig reaksjon dersom den det blir varslet om får avgrenset informasjon om innholdet i varselet, og det kan bli vanskeligere å gi sitt svar på situasjonen.», skriver han.

Aarset er imidlertid ikke enig i at anonym varsling fører til at den det varsles om, ikke får muligheten til å komme med sin versjon. Høyre driver med «kontradiksjon på varslerens premiss», skriver generalsekretæren.

– Hvilket ansvar har partiet for å forhindre fremtidig seksuell trakassering?

– Vi skal jobbe bredt med å forebygge og forhindre seksuell trakassering. At alle det blir varslet om vil bli konfrontert, er en del av dette viktige arbeidet, sier Aarset.


Har du tips om denne saken?

  • Send e-post: las@aftenposten.no (NB: E-post er ikke en sikker kommunikasjonsform)
  • For sensitivt materiale, bruk: Securedrop
  • Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal: 934 90 468

Aftenposten beskytter sine kilder.