Politikk

Lysbakken vs. Hareide om kontantstøtte

Audun Lysbakken og Knut Arild Hareide er rykende uenige om kontantstøtten. Her forteller de hvorfor.

- Vi tror familiene selv er de beste til å ta beslutninger for seg og sine, sier KrFs Knut Arild Hareide. Foto: Olav Olsen

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

AUDUN LYSBAKKEN (SV):

— Derfor er jeg imot kontantstøtten

SVs Audun Lysbakken er motstander av kontantstøtten. Foto: Kallestad, Gorm

1. Kontantstøtten er en dårlig løsning for mange barn

Barnehagen kan gjøre en viktig forskjell for barn med en vanskelig hjemmesituasjon. Når regjeringen gjør barnehagen dyrere, samtidig som den øker kontantstøtten, får færre barn ta del i det viktige tilbudet barnehagen gir.

2. Kontantstøtten hindrer integrering

Sju av ti kontantstøttefamilier i Oslo har innvandrerbakgrunn. For mange hindrer kontantstøtten at mødrene kommer ut i arbeidslivet, og at barna integreres i barnehagen. Effekten forsterkes når barnehagen blir dyrere, samtidig som kontantstøtten økes.

3. Kontantstøtten svekker likestillingen

Kontantstøtten subsidierer kvinner for å være hjemme. 84 prosent av dem som mottar kontantstøtte er kvinner. Ifølge SSB var halvparten av mødrene som reduserte arbeidstiden som følge av kontantstøtten, ikke tilbake i full jobb igjen da barnet var fire år, mens fedrene arbeider som før.

4. Kontantstøtten er en dårlig løsning for arbeidslivet

At kvinner deltar i arbeidslivet, er viktig for norsk økonomi. Selv om en barnehageplass koster mer enn kontantstøtte, fører ordningen til reduserte skatteinntekter og verdiskaping på lengre sikt. Derfor er også både LO og NHO mot kontantstøtten.

5. Kontantstøtten åpner opp for barnepassordninger av varierende kvalitet

Bruken av svart barnepass og dagmammaer uten formell utdanning vil gå opp når kontantstøtten øker. Satsing på kontantstøtten betyr mindre satsing på barnehager, noe regjeringen viser når de legger opp til å bygge ut 7000 færre barnehageplasser enn hva de rødgrønne planla, mye fordi den vraker opptrappingen mot to barnehageopptak. Å heller satse på to opptak vil skape større trygghet og forutsigbarhet for barn og familien.


KNUT ARILD HAREIDE (KrF):

— Derfor er jeg for kontantstøtten

KrFs Knut Arild Hareide er varm forkjemper for kontantstøtten. Foto: Åserud, Lise

1. Tillit til familiene.

Vi tror familiene selv er de beste til å ta beslutninger for seg og sine. Barn er forskjellige, og familier er forskjellige.

2. Økt valgfrihet.

Mange står overfor følgende valg; En god barnehageplass eller mulighet til å være hjemme litt til? Kontantstøtten gir flere en mulighet til å foreta et reelt valg.

3. Mer tid.

Moderne familiepolitikk handler om å gi foreldre og barn mulighet til mer tid sammen. Kontantstøtte gir flere den muligheten.

4. Prioritering av det viktigste.

Barnas og familienes behov er viktigst. Hvis bare samfunnsøkonomiens og yrkeslivets premisser skulle gjelde, burde kontantstøtten avskaffes.

5. Bedre barnehager.

Gode barnehager for alle som ønsker det, er veldig viktig. Kontantstøtteordningen letter presset på barnehagene. Derfor vil den gjøre det enklere å få på plass et kvalitetsløft , inkludert flere voksne per barn i barnehagene.

Les også

 1. Fattingdomsforsker: Neppe smart innsparing på sikt

 2. Økt kontantstøtte kan være «god butikk» for staten

 3. Eriksson vil kostnadsjustere kontantstøtten

 4. Kontantstøtten kan bli satt opp med tusen kroner fra neste år

Les mer om

 1. Politikk
 2. Kontantstøtte