Finnmark nekter å møte Mæland om tvangssammenslåing

Kommunalminister Monica Mæland (H) innkalte Troms og Finnmark på teppet for å få fortgang i tvangssammenslåingen av de to nordligste fylkene. Det er uaktuelt for Finnmark.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark nekter å innfinne seg på kommunalminister Monica Mælands kontor for å bidra til fylkessammenslåing med Troms.

– Det er helt uaktuelt å møte kommunalministeren med den agendaen hun har på dette møtet, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) til Aftenposten.

– Det eneste møtet vi vil stille på, er et møte der vi kan diskutere hvordan Finnmark kan bestå som eget fylke, sier hun.

Mæland avviste før helgen å overta og fullføre prosessen med sammenslåingen av Troms og Finnmark, slik fylkestinget i Troms ba.

Det gjorde hun etter at Troms fredag gjorde det klart at de ikke vil sitte alene i fellesnemnda - som skal bygge det nye storfylket - etter at Finnmark før sommeren nektet å delta i fellesnemnda.

I stedet inviterte Mæland fylkestoppene i Troms og Finnmark til en alvorsprat på hennes kontor i Oslo 20. august. Der ville Mæland «klargjøre rollene» og gjøre det tydelig for begge fylker at det er lovpålagte oppgaver de nå sier nei til å utføre.

Monica Mæland

– Troms og Finnmark opphører å eksistere 1. januar 2020. Det må lederne i de to fylkene nå forholde seg til og ta ansvaret for, sa Monica Mæland til Aftenposten.

Det er ikke aktuelt for Finnmark. Det ble klart etter et møte i fylkestinget tirsdag.

– Mæland må snu

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik sier at hun ikke vil møte så lenge Mælands agenda for møtet er å få de to fylkene til å sluttføre sammenslåingsprosessen.

Finnmark vil i stedet at Stortinget på nytt behandler sammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Vi vil be Mæland om ta saken til Stortinget. Det er der den hører hjemme, sier Vassvik.

Det har Mæland avvist kategorisk.

– Stortinget har fattet vedtak i saken. Jeg har ikke oppfattet at noen av partiene har endret oppfatning her, sa Mæland til Aftenposten i forrige uke.

Til Aftenposten i dag sier Mæland følgende:

– Jeg har invitert til en samtale om veien videre, men det er selvsagt frivillig å møte. Troms og Finnmark blir ett fylke i 2020 og det er mye som skal være på plass til det. Det kan få svært uheldige konsekvenser for ansatte, befolkningen og for næringslivet dersom ting ikke er avklart. Det må de to fylkene ta på alvor, sier Mæland.

– Ulovlig stortingsvedtak

Vassvik mener vedtaket av 8. juni 2017, da Troms og Finnmark ble vedtatt sammenslått, er ulovlig. Hun mener kontrollkomiteen på Stortinget bør inn i saken.

– Hva var det egentlig som skjedde på Stortinget 8. juni 2017? Hvordan var det mulig å lage et så stort fylke uten at saken var utredet og uten at partene ble hørt, spør Vassvik.

Hun sier hun og andre finnmarkspolitikere håper KrF kan snu. KrF utgjorde stortingsflertallet bak regionreformen, sammen med Høyre, Frp og Venstre, i forrige periode.

Skifter KrF standpunkt, er det ikke lenger flertall på Stortinget for sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Her kan du lese en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune om saken, lagt ut tirsdag ettermiddag.