Politikk

SV vil gjøre det dyrere å kjøre lastebil

SV vil gjøre det dyrere for lastebiler å frakte gods for å styrke godstrafikken på jernbane. De vil også gi forkjørsrett til godstog som møter passasjertog.

Arne Nævra mener det må strakstiltak til for å styrke godstrafikken på jernbane.

– Vi har ingen sjanse til å få mer gods over på jernbane hvis vi ikke sørger for å styrke jernbanens konkurransekraft, sier samferdselspolitisk talsperson Arne Nævra (SV) til Dagsavisen.

I den såkalte godspakken i Nasjonal transportplan lover regjeringen 18 millioner kroner «bestående av flere ulike tiltak i infrastrukturen for å styrke godstransport på jernbane.» Disse tiltakene «begynner å gi virkninger fra 2022-2029 og utover», ifølge mandatet til den nevnte arbeidsgruppen, men Nævra ønsker strakstiltak.

Blant annet vil han endre regelen som nå gjør at godstogene må vente når de møter passasjertog på nattetid, og vil gi godstogene forkjørsrett.

SV vil også foreslå å «utrede en kjøreveisavgift for veitransporten», noe som vil gjøre det dyrere for lastebilsjåfører å ferdes langs veiene.

– Vi må minske gapet i konkurransen mellom vei og jernbane, og da kommer vi ikke utenom slike tiltak, svarer Nævra til avisen.

Partiet tar også til orde for å «etablere en støtteordning som kompenserer de økte baneavgiftene godsselskapene må betale».

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Nasjonal Transportplan
  2. Tog
  3. Transport
  4. Sosialistisk Venstreparti (SV)