Ap lover sykehjemsplass til alle som trenger det

Arbeiderpartiet lover å styrke de eldres rettigheter dersom partiet får fortsette i regjering til høsten.

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sjekker mobilen i kantina på Lørenskog Sykehjem. Gro var blant tilhørerne da Arbeiderpartiet dro til Lørenskog for å legge la fram sin "Eldreplan 2015 tirsdag formiddag.

– Arbeiderpartiet vil gi alle som trenger det, sykehjemsplass. Vi vil ha en eldreomsorg som sikrer de eldre et verdig liv, valgmuligheter, respekt og privatliv. Vi vil fram mot 2015 ta et krafttak for de eldre, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Tirsdag la statsministeren fram Aps eldreplan, som består av ti tiltak for en verdig alderdom. I eldreplanen lover partiet å styrke de eldres rettigheter gjennom en lovendring og en ny forskrift om sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Krafttak

— Vi har tidligere tatt et krafttak for å skaffe barnehageplass til alle som ønsker det. Nå skal vi gjøre et krafttak for at alle som ønsker det, får sykehjemsplass, sa Stoltenberg.

For å nå målet, lover Ap 12.000 nye årsverk innen pleie og omsorg innen 2015. I tillegg vil partiet gi tilskudd til flere enn de planlagte 12.000 sykehjemsplassene dersom det skulle være behov for det.

Verdig omsorg

Partiet vil også styrke kvaliteten på eldreomsorgen med en forskrift som spesifiserer hva som menes med et verdig tjenestetilbud, etter avtale med Venstre og Krf i vår. Dette innebærer blant annet en riktig og forsvarlig boform, et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider, og et mest mulig normalt liv med normal døgnrytme og mulighet til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene.

— Får du ikke dette, kan du gå til Helsetilsynet og få åpnet sak. Kommunene skal ikke kunne si at de ikke har råd, sier Stoltenberg.

Det er imidlertid ikke de eldre selv, eller de pårørende, som kan bestemme om det er behov for sykehjemsplass. Ifølge helseminister Bjarne Håkon Hanssen blir det hovedsakelig opp til fastlegene å vurdere hva slags hjelp den enkelte har behov for. Deretter må man finne ut om denne hjelpen kan gis i hjemmet, eller om det er behov for sykehjemsplass.

— Det er en viktig forskjell mellom å lovfeste rett til sykehjemsplass, slik Frp vil, og det vi sier, at vi lovfester retten til den hjelpen du strenger, sier Hanssen.

Nye løfter

Allerede i valgkampen i 2005 lovet Jens Stoltenberg at eldreomsorgen skulle "skinne", og partiet lovet da også 10.000 nye årsverk i pleie og omsorgssektoren.

Ifølge Aps skryteliste har personellinsatsen i pleie og omsorg økt med 12500 årsverk i perioden 2004-2008. Tallet er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Ifølge Kommunenes Sentralforbund (KS), var veksten i årsverk 10600 i samme periode. Fremskrittspartiet, som også baserer seg på tall fra KS, hevder det riktige tallet er 4400.

Overfor VG Nett bekrefter KS at begge tallene er riktige, avhengig av hvordan man regner. Men helseministeren står fast på at den rød-grønne regjeringen har overoppfylt løftet.

— Jens Stoltenberg har vært grenseløst opptatt av at dette valgløftet skal vi holde. Vi har talt og talt, og er det noe Jens Stoltenberg kan, så er det å telle. Du kan si mye om SSB, men ikke påstå at de ikke kan regne, sier han.

Eldreminister Hanssen

Frp-leder Siv Jensen innledet mandag valgkampen med å sende en liste over frem krav til eldreomsorgen til Jens Stoltenberg. Jensen krevde blant annet at det bygges 15000 nye sykehjemsplasser innen 2021, at det sikres øremerkede ressurser til eldreomsorgen, og at det utnevnes en egen eldreminister med hovedansvar for eldreomsorgen.

- Jeg er veldig glad for at jeg er her sammen med Norges eldreminister, Bjarne Håkon Hanssen. Han har nemlig, i tillegg til de eldre, ansvar for helsevesenet. Og det er veldig viktig for de eldre, sa Stoltenberg, med et klart svar til Siv Jensens krav.