Politikk

Dette er hovedtrekkene i det nye statsbudsjettet

Regjeringen vil bruke langt mindre oljepenger enn det handlingsregelen åpner for i budsjettet for 2014.

  • Stine Barstad
    Journalist

— Regjeringen legger fram et budsjett for 2014 somtrygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta,sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen Stoltenberg legger nå frem sitt siste statsbudsjett. Dette er de rødgrønnes forslag, som Erna Solbergs påtroppende regjering nå har en knapp måned til å sette sitt preg på. Flere av postene kan dermed bli endret før det endelige budsjettet vedtas i november.

Finansminister Sigbjørn Johnsen tegnet et bilde av et Norge som et sjeldent unntak i et Europa fortsatt preget av finanskrisens etterdønninger. Johnsen pekte blant annet på at det er sysselsatt 85 000 flere personer i Norge enn hva som var tilfelle ved toppen før finanskrisen brøt ut.

Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger enn det handlingsregelen åpner for i sitt siste statsbudsjett. I 2013 bruker regjeringen 3,3 prosent, eller cirka 30 milliarder kroner under beløpet dersom man hadde nådd grensen for handlingsregelen, som åpner for å bruke 4 prosent.

Regjeringen foreslår å øke kommunenes inntekter med 7,7 milliarder kroner i neste års statsbudsjett.

Regjeringen har tidligere varslet at den vil øke barnehagedekningen ved å innføre flere årlige opptak. I budsjettet for 2014 foreslår regjeringen å innføre to barnehageopptak i året gjennom en gradvis opptrapping.

Til dette bevilger regjeringen 241 millioner kroner. Statlig og kommunalt barnevern styrkes. Siden 2005 har over 62 000 flere barn fått plass i barnehage, og 97,6 prosent har nå barnehageerfaring før skolestart.

Redusert skatt

De rødgrønne annonserte allerede rett etter valget at den vil kutte i formuesskatten og arveavgiften. Bunnfradraget på formuesskatten økes fra 870.000 kroner til én million kroner, mens fribeløpet på arveavgiften økes fra 470.000 kroner til én million kroner.

Les også

Norge åtte år etter 2005

I statsbudsjettet vil Regjeringen bevilge 10 milliarder kroner til nye jernbaneinvesteringer. Pengene fordeles på åtte prosjekter. Det betyr en økning på 63 prosent til jernbane i neste års budsjett sammenlignet med årets budsjett.

Økte CO2-avgifter

Regjeringen styrker også klimapolitikken gjennom en markert økning i avgiftene på klimagasser fra 2014.

– Regjeringen legger vekt på prinsippet om at forurenser skal betale, og foreslår å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralolje og gass med om lag 100 kroner til om lag 330 kroner per tonn CO2. Autodiesel som ilegges veibruksavgift holdes utenfor avgiftsøkningen, heter det i en pressemelding.

— Regjeringen har siden 2006 gjort store endringer i engangsavgiften for å bidra til valg av mer miljøvennlige biler. Politikken har virket. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler er redusert med rundt 30 prosent fra 2006 til de ni første månedene av 2013. Nå forsterker vi denne politikken ytterligere, sier statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet til Aftenposten.

I tillegg økes CO2-avgiften for innenriks luftfart med om lag 50 kroner per tonn CO2. Samlet CO22 pris for luftfarten blir etter økningen om lag 330 kroner per tonn.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk