Derfor kan rekkefølgen på KrFs avstemninger fredag avgjøre hvem som blir statsminister i Norge

«Voteringsorden» – det er bare å sette seg inn i det, først som sist. Formalitetene på KrFs landsmøte kan faktisk avgjøre om Erna Solberg må gå.

«Voteringsorden» kan høre kjedelig og byråkratisk ut. Men fredag kan det avgjøre hvem som skal styre landet fremover.

Blå side har et lite overtak etter at Østfold som siste fylke tirsdag kveld valgte sine representanter til fredagens skjebnemøte om KrFs veivalg.

Møtet vil avgjøre om Erna Solberg blir sittende som statsminister, eller om KrF skifter flertallet på Stortinget til venstre og søker regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Partiet er delt omtrent på midten i spørsmålet om hvilken side partiet vil regjere med, og temperaturen i debattene om sidevalg har vært høy. Men den siste tiden har diskusjonen gått nesten like heftig om hvordan partiet skal ta valget.

Her ser du hvorfor:

1. Skal de stemme i to omganger?

Sentralstyret i KrF har foreslått at landsmøtet stemmer i to omganger:

1) Skal partiet a) gå i regjering, eller b) forbli i opposisjon?

Dersom opposisjonsalternativet vinner her, er saken avgjort, og partiet utsetter samarbeidsspørsmålet nok en gang. Går partiet inn for å gå i regjering, blir det ny avstemning:

2) Skal partiet søke samarbeid med a) Arbeiderpartiet og Sp i regjering, eller b) forhandle om å gå inn i regjeringen med Høyre, Venstre og Frp?

Les også

Voteringsrekkefølgen på KrFs landsmøte kan påvirke resultatet av regjeringsvalget | Aanund Hylland

2. ... eller ha en tredelt avstemning?

Stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten har argumentert sterkt for en annen fremgangsmåte på avstemningene.

Grøvan mener begge regjeringsalternativene innebærer et brudd på løftene partiet ga under valgkampen, og ønsker at partiet fortsetter som et «konstruktivt opposisjonsparti» til Regjeringen.

Grøvan og Reiten mener avstemningen heller bør stemme over disse tre alternativene, hver for seg:

1) søke samarbeid med Ap og Sp

2) søke å gå inn i Regjeringen med H, V og Frp

3) fortsette som et «konstruktivt opposisjonsparti»

4) Hvis ingen av disse alternativene får flertall, stemmes det over de to alternativene som fikk flest stemmer.

Les også

Hareide varsler sin avgang om Ropstad vinner – men går ikke umiddelbart

3. Hva gjør det fra eller til?

Ledertrioen i KrF er splittet i spørsmålet om hvilken side partiet bør samarbeide med. Men de er skjønt enige om én ting: Partiet kan ikke fortsette i opposisjon. Det må søke regjeringsmakt.

Avstemningene på fylkesårsmøtene viser også at det så langt har vært et massivt flertall for at partiet må gå i regjering. Når det gjelder hvilken side man skal samarbeide til, ser nå blå side ut til å ha et lite overtak.

Men her er marginene små, og avstemningen kan bli så jevn at Regjeringens skjebne avgjøres av ett eller noen få mandater. Dette gjør at tillitsvalgte på begge sider nå frykter full splittelse etter avstemningen, og Grøvans «gulblå» alternativ har fått mer vind i seilene de siste dagene.

Grøvan og hans støttespillere jobber på spreng for å få gjennomslag for sin alternative voteringsorden. Håpet er at tilstrekkelig mange fra Hareide-fløyen innser at de ligger an til å tape på landsmøtet og går for opposisjon som nest beste alternativ, til at han kan mobilisere en drøy tredjedel av delegatene for sitt forslag.

Samme mekanisme kan også slå til hos den tapende fløyen selv om partiet skulle ende med å holde fast på sentralstyrets modell. Men da må Grøvan og co. ha med seg over halvparten av delegatene for å bli i opposisjon.

Grøvan og Ropstad hadde vind i seilene under voteringen hos Agder KrF i Lillesand sist uke. Men fredag er det landsmøtet som avgjør hvilken retning KrF skal gå.

4. Hvilken rolle spiller det egentlig om avstemningen er skriftlig eller muntlig?

I Hareide-fløyen mener man fortsatt at slaget ikke er tapt, selv om nestlederne nå ser ut til å få flere delegater med seg.

Ingen av fylkeslagene har bundet sine delegater i avstemningen. Håpet er at noen blå delegater skal bytte side for å veie opp for at det blå flertallet i Rogaland stemte frem en helblå delegasjon til landsmøtet, selv om en tredel var for det røde alternativet.

Hareide har også varslet sentralstyret om at han vil trekke seg som partileder dersom han ikke vinner frem. Fløyen hans håper også trusselen om lederskifte skal få noen blå delegater til å komme på andre tanker.

Avstemningen på landsmøtet skal etter planen foregå skriftlig.

Men blå og gulblå side tar nå kraftig til orde for at avstemningen må foregå muntlig. Det vil gjøre det vanskeligere for delegatene å skifte mening, når avstemningen er åpen.

5. Og når skal de egentlig bestemme seg?

Landsstyret i KrF møtes på Gardermoen torsdag ettermiddag for å forberede landsmøtet. Her vil de også diskutere om de vil endre sin anbefalte voteringsmodell, slik Grøvan og støttespillerne foreslår. Til syvende og sist er det uansett landsmøtet som fredag tar stilling til hvordan de skal stemme.