Thommessen orienterte Stortinget om byggeprosjektet uten å ha sjekket fakta

19. desember, dagen før stortingspresident Olemic Thommessen orienterte Stortinget om at han hadde «fokus på kostnadskontroll», fikk prosjektrådet en rapport om at «økonomiutviklingen er kritisk».

Stortingspresident Olemic Thommessen under pressekonferansen onsdag formiddag.

Det går frem av redegjørelsen Thommessen onsdag morgen ga partienes parlamentariske ledere og finanskomiteens medlemmer.

Rødts leder Bjørnar Moxnes er meget kritisk til presidentens redegjørelse:

– Ikke tillitvekkende. Ikke beroligende, sier han.

KrFs parlamentariske leder Knut Arild Hareide sier at han ikke har fått svar på alle spørsmålene og at han avventer den redegjørelsen som Thommessen skal holde i plenum.

KrF ville ikke svare på tillitsspørsmål

– Men har KrF tillit til Thommessen?

– Dette er en svært alvorlig sak, hvor vi ikke har alle svar. Spørsmålet om tillit har ikke vært drøftet i KrFs gruppe, sier han.

På direkte spørsmål om han føler at han har de parlamentariske ledernes tillit, ville Thommessen ikke svare.

I orienteringen kom det frem at prosjektrådet, hvor tidligere stortingsdirektør Ida Børresen satt, fikk en månedlig rapport om byggeprosjektet 19. desember.

Her kom det frem alvorlige og urovekkende opplysninger som at «den økonomiske utviklingen er kritisk», og at «gjenstående reserver vurderes som ikke tilstrekkelige».

KrF-leder Knut Arild Hareide på vei inn til møtet der stortingspresident Olemic Thommessen informerte om byggeprosjektet.

Nøkkelen ligger hos KrF

I redegjørelsen dagen etter, 20. desember, sa Thommessen at han hadde «løpende, tett kontakt» med administrasjonen som ledet det daglige arbeidet med byggeprosjektet.

Men kontakten var altså ikke tettere enn at Børresen hverken informerte ham, eller at Thommessen selv spurte om eventuell ny, relevant informasjon.

– Jeg fikk ikke den informasjonen jeg burde ha fått. Det burde vært åpenbart for alle at det var en informasjon jeg burde ha hatt, sier Thommessen.

I stedet orienterte Thommessen Stortinget på en måte som gjorde at representantene tok juleferie i trygg forvissning om at kostnadene var under kontroll, og ikke ville overstige rammen på 1,8 milliarder kroner.

Det store spørsmålet nå, og som vil avgjøre Thommessens skjebne som president, er om han gjorde nok for å vite alt han burde vite før han redegjorde for Stortinget.

De viktigste spørsmålene:

Vil han slippe unna med at Børresen har forsømt seg og burde ha informert han om de alvorlige signalene om budsjettsprekk?

Eller mener stortingsflertallet at han har en egen «undersøkelsesplikt», og burde vært mer aktiv og spurt om all relevant informasjon før han gikk på talerstolen?

Ikke minst etter at Stortinget enstemmig i juni 2017 vedtok at presidentskapet skal gi «korrekt og rettidig» til Stortinget i plenum, og underrette om forhold av betydning. Først 1. februar fikk presidentskapet informasjonen prosjektrådet satt på siden 19. desember – det gikk altså over en måned før informasjonen gikk fra direktørens kontor i den ene enden av Vandrehallen til presidentfløyen i den andre enden.

Svaret på dette spørsmålet avgjør om han må gå eller ikke. Nøkkelen til Thommessens skjebne ligger nå i KrFs hender.

Stortingets byggeprosjekt slik det ser ut i februar 2018. Prinsens gate 26 er bygningen som er dekket av plast til venstre. Under bakken i forkant av bildet ligger det nye post- og varemottaket, mens innkjøringstunnelen går fra dette og gjennom gaten bakover i bildet.

De skal ha gruppemøte klokken 1400 i dag, men det er ikke ventet at partiet trekker noen konklusjon da.

Thommessen skal senere orientere hele Stortinget i plenum om kostnadssprekken i byggeprosjektet.

Ap hadde en annen kandidat

Aps finanspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, mener at dagens møte viser at presidentskapet har gjort lite eller ingenting for å skaffe seg opplysninger, de har bare ventet på rapporter.

– Har dette møtet styrket eller svekket Thommessen?

– Vi stilte med en annen kandidat da Thommessen ble valg i fjor høst. Om han er styrket eller svekket må du be de som stemte på ham å vurdere, sier hun.

Lederen av finanskomiteen, Høyres Henrik Asheim, sier at Høyre har tillit til Thommessen.

– Vet du også om de andre partiene som stemte for Thommessen fortsatt gjør det?

– Jeg har ikke snakket med dem om det, så det vet jeg ikke, sier han.

Stortingspresident Olemic Thommessen under pressekonferansen onsdag formiddag.

Hva har skjedd – hvem visste?

På møtet fikk politikerne en gjennomgang av hva som har skjedd i de ulike stadiene frem til den siste byggesprekken på 500 millioner kroner som ble offentliggjort 15. februar.

Presidentskapet har på forhånd samlet seg om en tidslinje som viser når administrasjon og presidentskapet ble informert om de ulike sprekkene.

Tillit til Thommessen?

Det underliggende spørsmålet alle stiller seg, er hvorvidt tilliten til Thommessen styrkes eller svekkes ytterligere av presentasjonen, og eventuelt ender med at han må gå.

Sps leder og medlem av finanskomiteen, Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget i morges.

Økt press

Presset har økt mot Thommessen i takt med de siste overskridelsene. Men det siste døgnet har det kommet flere signaler om at i alle fall hans kolleger i presidentskapet «frikjenner» ham, og stiller seg bak Thommessens versjon.

SVs leder Audun Lysbakken etterlyser at noen tar det politiske ansvaret for denne skandalen. Ifølge SV-lederen betyr det at Thommessen må gå av.

Morten Wold (Frp) og Magne Rommetveit (Ap) på Stortinget mandag morgen.

Kvelden før skjebnemøtet sendte Thommessen ut et forslag til hvordan ekstrakostnadene kan dekkes inn.

Dette er Stortingets byggeprosjekt: