Per Sandberg: - Det nye regelverket ser ikke ut til å fungere

Frp-nestleder Per Sandberg er kritisk til tidligere statsråder som får utbetalt flere hundre tusen i ekstra etterlønn.

Frp-nestleder Per Sandberg.
  • Mari K. By Rise

Adresseavisen fortalte onsdag om tidligere arbeids – og sosialminister Robert Eriksson (Frp) som har sikret seg en ny etterlønnsavtale.

Tre dager før hans utvidede etterlønnsperiode gikk ut (den hadde vart i tre måneder), stiftet han sitt eget rådgivningsfirma – «Løkka i livet».

Han ble umiddelbart ilagt karantene fra staten, og kan dermed motta tre nye måneder med statsrådslønn på 105 337 kroner i måneden.

Les også

Arbeidsledige Robert Eriksson: - Alternativet var å melde meg hos Nav

— Systematisk utnyttelse

Etter at VG i 2014 avdekket at de tidligere Ap-statsrådene Anne-Grete Strøm-Erichsen, Grete Faremo og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fikk karantene og maksimalt med etterlønn etter at de meldte inn planer om rådgivningsfirmaer, reagerte Frps Per Sandberg sterkt.

Den gangen sa han til avisen: «Det virker som disse politikerne har funnet svakheter i et system og deretter systematisk har utnyttet det».

Deretter la han til: «Det forundrer meg at disse menneskene, som har sterke personligheter, fremtredende posisjoner og betydelig kompetanse, ikke klarer å skaffe seg nye jobber».

Onsdag formiddag deltok fiskeriminister Per Sandberg på matdebatt på Liantunet i Trondheim. Han viser til sine tidligere uttalelser til VG i saken som nå omhandler hans egen partikollega.

- Er du forundret over at Eriksson ikke har fått seg jobb heller?

— Jeg står fullt og helt på den uttalelsen som jeg ga den gangen, og den er like gjeldende i dag, sier Sandberg til Adresseavisen.

- Ikke godt nok

- Både du og Erikson har tidligere uttalt dere om folk som «stikker sugerør ned i statskassa». Hva tror du folk tenker om at en tidligere statsråd etablerer firma tre dager før etterlønna går ut – og får karantenelønn på 100 000 kroner i måneden?

— Regelverket som er etablert på bakgrunn av tidligere erfaringer er ikke godt nok. Vi må se på praktiseringen, men det virker på meg som om det preventive regelverket vi har fått på plass ikke er godt nok.

- Men er ikke dette uansett en utnytting av regelverket som ikke tar seg ut?

— Jeg står fast ved det jeg uttalte til VG sist gang.

Les også

Lagde eget selskap - sikret seg måneder med ekstra lønn fra staten

— Står fast på uttalelser

- Kan ikke dette framstå som et forsøk på å oppnå maks etterlønn?

— Jeg står fortsatt de de uttalelsene jeg ga sist gang dette skjedde. Og nå har vi fått på plass et nytt regelverk, og det nye regelverket ser ikke ut til å fungere på den måten vi har ønsket oss.

- Eriksson er en av dine nærmeste politiske allierte. Er du overrasket?

— Det er etablert et nytt regelverk, så får man behandlet saken sin etter det nye regelverket, så behandles det etter det gamle regelverket og får samme konklusjon. Det forteller meg at disse to regelverkene ikke fungerer som de skal.

- Hva vil dere gjøre med det?

— Vi må gå gjennom og se på hvordan man har praktisert dette til nå, og hvis det ikke er noen forskjell på de gamle og nye regelverket, så må vi styrke det nye.

- Har du snakket med Eriksson om saken?

— Nei.