La «Eldreopprør» på is

All aktivitet fra Siv Jensen og Frp på Facebooksiden «Eldreopprør» ble lagt ned få uker før partiet inntok regjeringskontoret. - Bare en tilfeldighet, sier Frps parlamentariske leder.

På Facebook-siden «Eldreopprør» delte Frp historier om alt som var galt i norsk eldreomsorg. Etter at Siv Jensens parti tok plass i regjeringen, ble det stille.
  • Solveig Ruud

— Eldreomsorgen er så dårlig at vi må skape arenaer for å få frem misnøyen.

Slik begrunnet Frp-leder Siv Jensen behovet for Facebooksiden «Eldreopprør», da den ble opprettet i oktober 2010.

— Hva gjør Regjeringen i eldreomsorgen? Nærmest ingen ting, konstaterte Frp-nestor og tidligere eldregeneral Carl I. Hagen i sin første hilsen på siden som ble lansert da statsbudsjettet for 2011 ble lagt frem.

På Facebooksiden «Eldreopprør» delte Frp nyheter om uverdig omsorg, sykehjemskøer, eldre som risikerte å fryse ihjel på sykehjem, dårlig mat, sykehjemskøer og ulovlig tvangsbruk – helt til få uker før Frp gikk inn i regjering.

Tverrpolitisk møteplass

Aktiviteten dabbet av i valgåret 2013, men fikk et oppsving i ukene før valget. 21. august ble de siste statusoppdateringene lagt ut. En av dem forteller om en datter som fant faren på en seng full av avføring på et sykehjem. Det andre fortalte at bare én av fem på sykehjem får dusje.

Deretter ble det helt stille.

All aktivitet på siden som skulle være plattform for å legge press på Regjeringen i håp om å få bedre eldreomsorg, stoppet opp. Dette skjedde til tross for at Frp beskrev siden som tverrpolitisk da den ble etablert.

Helt tilfeldig at det ble taust

— Det kan vær tilfeldig, sier Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik. Han var Frps eldrepolitiske talsmann de fire første årene de rødgrønne styrte.

Han sier han ikke kjenner til siden, men opplyser at Frp har mange andre sider på Facebook og at mange representanter nå har sine egne sider.

— Det er bare en tilfeldighet, gjentar han om hvorfor all aktivitet har stopp opp og legger til at Frp er like opptatt av eldreomsorg som partiet alltid har vært.

— Vi fronter saken hver eneste dag, sier han. Han legger også til at Frp bruker andre virkemidler i posisjon enn i opposisjon.

Les også :

Les også

Ap: Vi har ikke nådd målene vi satte oss i eldreomsorgen

Hvor mange valgkamper må vi drøfte eldreomsorg?

Nestleder Ketil Solvik-Olsen har en annen forklaring enn Nesvik på hvorfor aktiviteten har stoppet opp, men heller ikke han gir uttrykk for at kjenner til siden som har fått 36.751 likes og ble startet av Frp-leder Siv Jensen.

— Mange forventer at vi fortsatt skal føre debatten som om vi satt på tribunen som tilskuer. Nå sitter vi i regjering. Og selv om vi ikke har helse- og omsorgsministeren, er vi en del av et kollegium. Vi trenger ikke Facebook for å påvirke, men kan gjøre det gjennom direkte innflytelse, sier han.

Ikke lenger det noen kaller«elendighetsbeskrivelse»

Frp-leder Siv Jensen har ikke hatt tid til å svare på hvorfor aktiviteten har dabbet av. Kommunikasjonssjef André Melchior Larsen opplyser at «Eldreopprør» ble benyttet aktivt i den første tiden etter at den ble opprettet, men at partiet «valgte etter hvert å heller satse på Frps og Siv Jensens Facebook-sider.»

–Derfor har denne siden mer eller mindreligget nede de siste årene, forklarer han i en e-post.

Aftenposten har gått gjennom aktiviteten på både partilederens hjemmeside og partiets offisielle Facebook-side.

Der har vi ikke klart å finne statusoppdateringer etter valget i 2013 av samme karakter som de Frp delte på «Eldreopprør» før valget. Nettsiden http://www.frp.no/eldreoppror/, som Facebook-siden lenker til, er tatt ned.

Etter at Frp kom i regjering er «Eldreopprøret» byttet ut med gladhistorier om samme tema.

Trenger ikke nye ord — men handling

De få innleggene som er lagt ut enten på partilederens hjemmeside eller på partiets egen etter stortingsvalget i 2013, omhandler positive nyheter om eldreomsorgen:

  • "taktskifte" (23. desember 2014)
  • "gourmetmat til eldre" (18. desember 2014)
  • "et løft" for helse og omsorg i statsbudsjettet (8. oktober 2014)
  • "gjennomslag" for Frps løsninger i eldreomsorgen (12. februar 2014)
  • «Vi er i gang med å sørge for en varm og verdig eldreomsorg.» (Siv Jensen 2. april i 2014.)
    Budskapet skiller seg tydelig fra Jensens innlegg på «Eldreopprør» i starten av januar i valgåret 2013. Hun karakteriserte den gang den rødgrønne regjeringens tiltak som «nye ord».

— Når vi mangler over 10 000 sykehjemsplasser, demente dopes ned om følge av lav bemanning og beboere er underernærte, trenger vi ikke nye ord, men handling.