Regjeringen vil ikke investere i oljeselskaper, men greit at Equinor produserer olje i utlandet

HELL (Aftenposten): Norge har regler for hvor vi kan investere oljepengene, men ingen regler for hvor Norge kan hente oljeinntekter. – Det henger ikke på greip, mener SV.

Staten eier mesteparten av Equinor, som nå skal bore etter olje i Australbukta. Det har ført til sinne i Australia, der mange mener området er spesielt sårbart. Samtidig sier regjeringen nei til at pengene Norge tjener på oljevirksomhet skal investeres i oljeaksjer. Her fra en demonstrasjon i Adelaide 7. mars.

Samtidig som regjeringen vil trekke Oljefondet ut av verdens rene olje- og gasselskaper, planlegger det statsdominerte Equinor å bore etter olje i et område sør for Australia. Dette område betegnes som like følsomt som Lofoten, Vesterålen og Senja, og protestene hagler.

Det henger ikke på greip at Norge nå setter klare grenser for hvor Oljefondet kan investere oljepengene, men ikke setter grenser for hvor Equinor kan investere og utvinne olje og gass, sier Lars Haltbrekken, SV miljøtalsperson.

– Veden er i en stor endring. Vi må gjøre flere ting samtidig. Vi må ta en ledende rolle i å kutte utslipp i Norge og internasjonalt. Det er opp til australske myndigheter å si ja til boring, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Seier for Venstre

Ved åpningen av Venstres landsmøte i Trøndelag karakteriserte Elvestuen beslutningen om å stoppe Oljefondet fra å investere i rene olje- og gasselskaper som en miljøseier for Venstre.

Miljøminister Ola Elvestuen.

– Blir det ikke rart at Norge sier nei til å investere i oljeselskap, når vi selv har et som har ekspanderer i utlandet.

– Jeg møter mange slike spørsmål fra medier og andre i utlandet, men det betyr ikke at den beslutningen som nå er tatt ikke riktig, sier Elvestuen.

– Dersom en vil redusere klimarisikoen for Norge, burde ikke staten da selge seg ned i Equinor eller selge statens andeler i petroleumsvirksomheten?

– Det er ikke på dagsordenen nå, sier miljøministeren.

– Dersom Equinor hadde vært et utenlandsk selskap, kunne Oljefondet kjøpt aksjer i det?

– Det er den type vurderinger som Oljefondet må gjøre. Jeg kan ikke svare på det nå, sier Elvestuen.

Lars Haltbrekken håper Regjeringen vil bruke eiermakt overfor Equinor for å holde selskapet vekk fra følsomme områder i utlandet.

Aps Svein Roald Hansen skriver i en e-post at det er fornuftig at Oljefondet selger seg ut av oljeselskaper.

Les også

Norge selger oljeaksjer av ren egeninteresse. Ikke for å redde verden. | Øystein K. Langberg

Leterefusjon et problem?

Haltbrekken mener det er merkelig at den norske stat gir skattelette til de samme oppstrømsselskapene som Oljefondet nå selger seg ut av. Leterefusjonsordningen har gitt små selskaper på norsk sokkel mer enn 100 milliarder i refusjon av letekostnader.

– Den ordningen bør opphøre, sier Haltbrekken. I dag vurderer ESA i Brussel en klage på ordningen fra Bellona som hevder det er ulovlig statsstøtte.

Det naturskjønne området i Australbukta blir av mange ansett som for sårbart for oljeleting.

Den norske staten eier 67 prosent av Equinor og direkte mer enn en tredjedel av all olje og gass på sokkelen. Equinor er i 30 land.

Equinor vil bore letebrønnen Stromlo-1 på 2239 meters dyp utenfor Australia. Ifølge Reuters har oljekonsulentselskapet Wood Mackenzie estimert at området kan huse rundt 1,9 milliarder fat oljeekvivalenter.

De to internasjonale oljegigantene Chevron og BP har gitt opp i det området Equinor nå satser.

Equinors planer er møtt med betydelig skepsis fra en rekke miljøorganisasjoner. NRK.no skrev denne uken om at 15 bystyrer langs kysten har sagt de er mot oljeboring i matfatet deres.

Equinor har nylig lagt frem en konsekvens- og beredskapsplan. Ulike interessenter, fra lokale myndigheter til miljøorganisasjoner, skal uttale seg. Fristen går ut om to uker.

Equinors planer på høring

Informasjonssjef Erik Haaland i Equinor sier at det ofte er ulike meninger om utvinning av olje og gass rundt i verden.

– Når vi har fått innspill så skal vi presentere vår plan til myndighetene, så er det opp til australske myndigheter å avgjøre dette, sier Haaland.

Han viser til at Equinor er i dialog med ulike grupper.

– Vi har hatt møter med rundt 130 organisasjoner for å informere om våre planer, forklarer han.