Støre: Høyre har abdisert som ansvarlig styringsparti

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer kontant «ja» på spørsmål om han nå aner sin første valgseier. Han mener Høyre har tatt varig merke av samarbeidet med Frp.

– Høyre er med Frp på en vei som bærer galt av sted, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre foran landstyrets todagers møte på Youngstorget.

I Granavolden-plattformen signaliserer regjeringen at den vil vurdere å finansiere en ny fregatt og regjeringskvartalet direkte fra Oljefondet. Slike kjøp vil dermed ikke regnes inn under handlingsregelen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det varsler at tidligere Frp-leder Carl I. Hagens politikk nå «gjør comeback».

– Husk at Carl I. Hagen sa at vi kan kjøpe politibiler, sykehus, og militærutstyr for oljepenger i utlandet utenfor det vanlige budsjettet. Noen økonomer måtte forklare ham at noen skulle vedlikeholde politibilene og betjene sykehusene.

– Det er veldig alvorlig at Høyre i regjeringens plattform bekrefter det har abdisert som et ansvarlig styringsparti, sier han.

– Høyre er med Frp på en vei som bærer galt av sted, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre foran landstyrets todagers møte på Youngstorget.

Skattekutt og økte utgifter

Støre kaller dette et «opplegg for et juksebudsjett».

– Regjeringen opererer med to typer penger: En type penger til å finansiere vanlige utgifter, og en annen type penger til ekstraordinære hendelser. Jeg mistenker at det vil komme flere gode forslag som skal betales utenom det ordinære budsjettet. Livet i Norge er fullt av ekstraordinære hendelser, advarer han.

– Går Ap mot å betale de to spesielle regningene fra Oljefondet?

– Vi skal se på vurderingene. Men mitt klare signal er at det skal tas innenfor ordinært budsjett. Ellers blir dette starten på en sklie som bryter med historien om Norge som en ressursrik nasjon som ikke mistet styringen over egen økonomi. Historien om denne regjeringens oljepengebruk viser Frps innflytelse på Høyre. Nå tar de et nytt steg videre som Carl I. Hagen ville ha nikket til.

– Hva blir konsekvensene?

– Om pengene kommer fra et A- eller B-budsjett skal de likevel inn i økonomien. Vi får et pris- og kostnadspress og flytting av ressurser fra konkurranseutsatt til skjermet sektor og vanskeligere vilkår for industrien.

– Jeg opplever full tillit i dag og det motiverer meg mot valgene i 2019 og 2021, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Opplever full tillit

Foran et todagers landsstyremøte tirsdag er stemningen i Ap adskillig mer positiv enn for ett år siden med metoo-varslene som overskygget alt.

– Aner du nå muligheten for å oppleve en valgseier?

– Ja, svarer Støre kontant.

– Det første valget er 2019. Det er et valg som avgjør veldig viktige saker for folks liv: Barnehager, eldreomsorg og et godt miljø. Det gir også et viktig frempek mot 2021. Jeg tror på gode valg, legger han til.

Ap ligger akkurat på rundt 28 prosent. Ett prosentpoeng over katastrofevalget i 2017.

– Etter seks år med Frp i regjering, burde ikke Ap hatt en oppslutning på 40-tallet mot det du sier er økende ulikheter, brutalt arbeidsliv og et kaldere samfunn?

– Jeg tror Ap vil vokse fordi vi nå får snakke om politikk. Vi legger frem ny politikk, og har løftet oss fra nærmere 20 til nærmere 30 prosent på et halvt år.

– Hvis Ap ikke kommer over 30 prosent i høstens valg, er du da rett leder?

– Vi vinner og taper sammen som ett lag. Jeg opplever full tillit i dag, og det motiverer meg mot 2019 og 2021.

Styrkeforholdet endret i Aps disfavør

Januarmålingene gir SV og Sp, begge EØS-motstandere, tilsammen 36 mandater mot 52 til Ap. I 2009 hadde Ap 64 mandater. Styrkeforholdet er merkbart endret i Aps disfavør.

– Kan du leve med et flertall av EØS-motstandere i regjeringen?

– Alle som kjenner Ap vet at det er uaktuelt for oss å ta regjeringsansvar uten handlingsregelen om trygg økonomisk styring, og Nato- og EØS-medlemskapet i bunn.

– Før valget i 2017 varslet dere – etter mye intern uenighet- 15 milliarder kroner i skatteøkninger. Hvor stort blir løftet i 2021?

– Når det gjelder skatt ønsker vi så lite som mulig, og så mye som nødvendig. Dette er spleiselaget som finansierer fellesskapets velferd. Vi vil ikke ta stilling til opplegget for neste periode nå.

Jonas Gahr Støre vil ikke være konkret på hvilke skattelettelser Ap vil reversere.
  • Les også: Ap ville øke skattene med 15 milliarder kroner

Velferd uten profitt hett tema

– Hvis det ikke blir rødgrønt flertall: Vil du primært samarbeide med KrF eller Rødt?

– Det er uaktuelt med regjeringssamarbeid med Rødt. Det må gjøre tydelige endringer i sine prinsipper hvis det skal være aktuelt. Men vi samarbeider gjerne om saker i Stortinget. Når det gjelder KrF, så har de tatt sitt valg, regjering med Frp, sier han.

Profitt i velferden blir etter alt å dømme et hett spørsmål i valgkampen. SV og flertallet i Sps stortingsgruppe støtter aksjonen «Stans Velferdsprofitørene».

Ap har det siste året hatt flere utvalg i arbeid for å meisle ut ny politikk. Leder for Arbeiderpartiets oppvekstutvalg Cecilie Knibe Kroglund overrekker innstillingen til ny oppvekstpolitikk til partileder Jonas Gahr Støre.

– Vil du forby kommersielle barnehager?

– Familiedrevne barnehager må gjerne gå med overskudd slik at de kan drive videre. Men vi kan ikke lukke øynene for at hundrevis av millioner ut føres ut av landet.

– Ønsker du rekommunalisering av private barnehager, sykehjem og barnevernhjemsinstitusjoner?

– Det vil være både offentlige og private. Kombinasjonen avgjør hver kommune. Men å ta tilbake kommunalt ansvar er en mulig vei, sier Støre og peker på Oslo hvor byrådet har sagt nei kommersielle barnehager, og Bergen hvor byrådet har «tatt hjem sykehjem».

Det er for øvrig få grep som hisser opp NHO, Frp, Høyre og bedriftene som bruken av begrepet «velferdsprofitør».

– Det er ikke et begrep jeg bruker. Profitør er ikke spesielt dekkende. De som jobber i private kommersielle institusjoner er fine folk og gjør en god jobb. Men de har en utsatt situasjon for penger tjenes gjerne gjennom kutt i lønn, pensjon og antall ansatte, sier han.