MDG ber Hareide skru opp fotoboksene som Frp fjernet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide må øke antall fotobokser og senke fartsgrensen hvis han mener alvor med å redusere antall trafikkdrepte, mener Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG.

Arild Hermstad, nasjonal talsperson for MDG, har store forventninger til Knut Arild Hareide som samferdselsminister.

Knut Arild Hareide (KrF) overrasket mange da han sa at trafikksikkerhet, ved siden av klima og infrastruktur i distriktene, ville bli de viktigste sakene for ham som samferdselsminister.

– Jeg synes det var en god nyhet at Hareide ble samferdselsminister, men spørsmålet er om han greier å levere på trafikksikkerhet når han skal være lojal mot Granavolden-erklæringen, sier MDGs talsperson Arild Hermstad.

Ifølge Granavolden-erklæringen, som Solberg-regjeringen fortsatt skal styre på, skal regjeringen begrense bruken av strekningsmåling med fotobokser og øke farten på motorveier.

Solberg-regjeringen, som har vært Frp-styrt siden tiltredelsen i 2013, har tidligere tatt flere initiativ til øke fartsgrensene, blant annet fra 70 km/t til 80 km/t – i strid med faglige råd.

I et intervju med Aftenposten sist helg sa Hareide at han er lojal til Granavolden-erklæringen, selv om han er uenig i punktet om å begrense bruk av strekningsmåling.

Han sa også at han deler sin kone Lisa Maria Hareides sterke engasjement for trafikksikkerhet.

Hun startet en Facebook-aksjon etter at deres sønn nesten ble meid i forgjengerfeltet og en to år gammel gutt døde i en lignende situasjon i januar i år.

Lisa Maria Hareide og Knut Arild Hareide har et sterkt engasjement for trafikksikkerhet. Her er de i Storo-krysset i Oslo der deres fire år gamle sønn var en hårsbredd unna å bli påkjørt i gangfeltet.

– Vi har en nullvisjon for drepte i trafikken. Tallene går ned, men vi kan bli enda bedre, sier Hareide.

Hermstad: Hareide har stor fallhøyde

Hermstad sier han har store forventninger til Hareide, men at Hareide også har stor fallhøyde.

– Når han snakker høres det stikk motsatt av det hans forgjengere sa. Jon Georg Dale (2018–2010) og Ketil Solvik-Olsen (2013–2018) snakket mest om større fart og færre fotobokser. Skal Hareide greie å levere må han reversere forgjengernes politikk.

Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG.

– Fotoboksene virker og er det billigste og mest effektive virkemiddelet.

– Og så må fartsgrensene senkes. Vi har ingen barn å miste, sier Hermstad som også er vikarierende byråd for miljø og samferdsel i Oslo, mens Lan Marie Nguyen Berg har foreldrepermisjon.

MDG vil også innføre 30-soner som standard fartsgrense i storbyer og ber Hareide gi tillatelse til at Oslo kan gjøre dette. I dag er det ikke lov med fotobokser når tillatt fart er lavere enn 50 km/t.

Han viser også til byrådet har satt opp 420 nye fartshumper, utvidet fortau og laget opphøyde gangfelt – og ber Hareide følge opp nasjonalt.

Les også

Knut Arild Hareide trosset advarsler fra nære støttespillere

Strekningsmåling reduserer drepte med 50 prosent

Hermstad får støtte fra faglig hold.

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) slår fast at strekningsmåling (ATK) kan redusere antallet hardt skadede og drepte med 50 prosent. Rapporten viser også at antall personskadeulykker totalt reduseres med mellom 12 og 22 prosent.

– Vi vet at lavere fart og mer bruk av fotobokser virker, sier TØI-forsker Rune Elvik.

Rune Elvik, forsker ved Transportøkonomisk institutt.

Han sier at bygging av firefelts motorveier også vil bedre trafikksikkerheten.

– Men det koster altså uendelig mye mer enn fotobokser som har minst like god virkning, sier Elvik.

Trygg Trafikk advarer mot populisme

Også direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk tar til orde for mer bruk av streknings-ATK. Han advarer mot populisme.

– Fagmyndighetene har de senere år blitt overkjørt ved flere anledninger når de har advart mot høyere fart og reduksjon av strekningsmåling. Det var et vågestykke av statsråd Jon Georg Dale da han i fjor høst økte fartsgrensen på flere strekninger i strid med klare faglige råd.

Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Johansen ber også Hareide jobbe for utbedring av fylkesveinettet med økte statlige midler, og legger til:

– Det er 80 ganger høyere risiko for å omkomme eller bli hardt skadet på fylkesveiene enn på riksveier.

Les også

Frps midtlivskrise utløste et politisk generasjonsskifte | Trine Eilertsen

Frp forventer at Hareide respekterer Granavolden

Morten Stordalen (Frp) forventer at Hareide respekterer Granavolden-erklæringen.

– Vi vil ha ikke mer strekningsmåling, særlig ikke på nye og trafikksikre veier. Det er også viktig å forsere utbyggingen av firefelts motorveier for å sikre god trafikksikkerhet, sier Stordalen.

Morten Stordalen, transportpolitisk talsperson i Frp.

– Men du sa til Klassekampen at Frp ikke lenger var bundet av Granavolden-erklæringen eller andre avtaler, inkludert bompengeforliket? Da kan du vel ikke forlange at Hareide skal legge det til grunn?

Oppslaget i Klassekampen er misvisende. Bompengeforliket er vedtatt i Stortinget. Vi står ved det. Jeg forventer derfor at også Hareide følger opp avtalen for å redusere bompenger i by og bygd.

Hermstad ber Hareide arbeide for at Oslo får sette opp bomtakstene. I bompengeforliket pålegger regjeringen kommunene å redusere takstene dersom de ønsker ekstra midler til kollektivtransport.

– Skal vi øke trafikksikkerheten, så kan ikke Oslo fratas mulighetene til å øke takstene. Det er som å gå på diett og så får du beskjed om å spise mer sukker og får forbud mot å trene

Hareide hadde ikke mulighet til å kommentere innspillene grunnet «tett program» denne uken, men sier han vil komme tilbake saken.