Sympatisørene til Frp, Venstre og KrF melder seg inn etter skilsmissen

Medlemmene fortsetter å strømme til Frp, som har fått ca. 1500 nye siden de kunngjorde at de ville forlate regjeringen. Også V og KrF opplever medlemsvekst.

Partilederne Kjell Ingolf Ropstad, Trine Skei Grande, og Siv Jensen under partilederdebatt på TV2 i september i fjor.

Samlivet mellom Frp, KrF og Venstre tæret på dem alle. Sylvi Listhaug har gitt uttrykk for at å gå ut av regjering var som å slippe ut av fengsel. Uansett hvordan det føles for eksministre, setter medlemmene i Frp pris på at Frp nå er «satt fri» fra sentrumspartiene.

– Tirsdag morgen var antall nye medlemmer oppe i 1500, opplyser partiets generalsekretær Fredrik Färber til Aftenposten.

Frp opplevde først protestutmeldelser

Frp forlot regjeringen sist fredag, men tok beslutningen mandag 20. januar.

På spørsmål om det også er noen i Frp som har meldt seg ut etter partiets avgjørelsen om å forlate regjeringen, svarer han at han kun har tall som viser utmeldelser etter nyttår.

– Det er 170. Hovedvekten av disse meldte seg ut før vi gikk ut av regjering, svarer han og forklarer at de fleste kom etter at det ble kjent at Norge hentet hjem den IS-siktede kvinnen og frem til Frp forlot regjeringen.

Ifølge Färber er noen av dem som forlot Frp i protest mot at kvinnen ble hjulpet hjem, blant dem som nå har meldt seg inn i igjen.

Avgjørelsen om å hente hjem den nevnte kvinnen og hennes to barn, hvorav det ene omtales som «antatt alvorlig sykt», ble tatt mot Frps stemmer i regjeringen.

Flere nye også i KrF

KrFs nye kommunikasjonssjef Elisabeth Løland forteller at partiet har hatt medlemsvekst etter at Frp forlot regjeringen.

Hun opplyser at KrF har fått 112 nye medlemmer siden 20. januar. I samme periode har bare en håndfull meldt seg ut.

KrF var i fjor splittet i to i synet på om partiet burde gå inn i en regjering der Frp deltok. Halve partiet ønsket at KrF i stedet skulle vende seg mot Ap og Sp og regjere sammen med dem.

Splittelsen i synet på samarbeid førte til at Knut Arild Hareide steg ned fra partiledertronen i KrF i januar i fjor. Kjell Ingolf Ropstad ble ny leder på partiets landsmøte våren 2019.

Da Frp nå valgte å gå ut, ble resultatet det regjeringsalternativet som KrF i utgangspunktet foretrakk: en sentrum/Høyre-regjering.

60 nye i Venstre

Også i Venstre har det vært mye motstand mot partiets samarbeid med Frp. Generalsekretær Marit Meyer sier tirsdag ettermiddag at «partiet pr. nå» har fått 60 mye medlemmer siden mandag 20. januar. Hun har ingen opplysninger om eventuelle utmeldelser.

Ifølge Høyres kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen har ikke dette regjeringspartiet sjekket endringer i medlemsmassen etter at Frp varslet at de ville gå ut av regjering.