Hadia Tajik: – Stortinget kan ikke avsette Nicolai Tangen

– Stortinget har ikke mandat til å ansette eller avsette oljefondssjefen, sier saksordfører Hadia Tajik (Ap) foran høringen om ansettelsen av Nicolai Tangen.

– Vi kommer ikke til å akseptere særbehandling eller interessekonflikter, sier Hadia Tajik (Ap) om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

Mandag skal Julie M. Brodtkorb, leder i Norges Banks representantskap, og sentralbanksjef Øystein Olsen i høring i finanskomiteen om ansettelsen av Nicolai Tangen.

Olsen leder bankens hovedstyre, som har fått mye kritikk for ansettelsesprosessen.

Norges Bank brøt blant annet offentlighetsloven ved at Tangen ikke ble satt på søkerlisten. Men det er særlig påstander om mangelfull sikring og spørsmål knyttet til hvorvidt det vanntette skott mellom Oljefondet og Tangens private investeringer som utgjør alvoret i saken.

– For Ap blir det viktig å avklare om det foreligger noen som helst form for særbehandling av Nicolai Tangen i ansettelsen og å sikre at det ikke foreligger noen interessekonflikter mellom forvaltningen av hans personlige formue og forvaltningen av vårt alles pensjonsfond.

– Vi kommer ikke til å akseptere særbehandling eller interessekonflikter, sier saksordfører Hadia Tajik (Ap).

Tangen, som har skapt seg en milliardformue, er ansatt som leder av NBIM (Norges Bank Investment Management), den delen av Norges Bank som forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU), også kalt Oljefondet. Han skal etter planen tiltre som oljefondssjef 1. september og får en årslønn på 6.650.000 kroner.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (til venstre) skal mandag grilles om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

– Interessekonflikter må elimineres

Kritikken fra representantskapet i brev av 11. juni, blant annet om faren for «sammenblanding av Tangens og Oljefondets interesser», er utgangspunktet for høringen.

– Det kommer til å bli stilt en rekke spørsmål om interessekonflikter og om hvilke initiativer som er blitt tatt etter at brevet fra representantskapet ble sendt og frem til i dag, for å sikre at interessekonflikter blir eliminert.

– Hvilke utfall er mulig i denne saken?

– Det er viktig å si at alle utfall foreløpig er hypotetiske. Først skal vi gjennom høringen, og så vil Ap gå grundig gjennom svarene før innstillingen avgis 21. august, sier Tajik.

Hun understreker at «Stortinget har ikke mandat til å ansatte eller avsette en oljefondssjef».

– Det vil ikke bli fattet noen vedtak knyttet til Tangens ansettelse. Det Stortinget skal ta stilling til, er om ansettelsesprosessen har vært tillitvekkende og i tråd med retningslinjene, sier hun.

– Det kommer til å bli stilt en rekke spørsmål om interessekonflikter, sier Hadia Tajik (Ap).

Regjeringen kan sparke hovedstyret

Hvis Stortingets flertall mener at prosessen ikke har vært tillitvekkende, er det ifølge Tajik «regjeringens oppgave å sikre at en stor og viktig institusjon som Norges Bank og Oljefondet har den tilliten de trenger».

– Kan skarp kritikk fra Stortinget føre til at Tangen mister jobben?

– Jeg vil ikke foregripe hvilket utfall høringen og komiteens arbeid vil få.

– Men indirekte kan Stortinget avsette ham gjennom sterk kritikk, som legger sterkt press på regjeringen og hovedstyret?

– Landets nasjonalforsamling kan ta stilling til om prosessen har vært tillitvekkende, og vi kan henvende oss med vårt syn til regjeringen.

– Hva kan regjeringen gjøre for å gjenopprette tilliten?

– Loven er klar på at regjeringen kan ikke utnevne eller avsette oljefondssjef eller instruere Norges Bank annet enn ved «ekstraordinære omstendigheter».

– Men det som er regjeringens mandat, er å sikre at store institusjoner som Norges Bank, har tillit og tilstrekkelig omdømme i befolkningen. Det er også regjeringen som utnevner hovedstyret.

– Så den kan om nødvendig måtte avsette hovedstyret for å gjenopprette tilliten?

– Jeg kan ikke ta stilling til det. Det som er viktig nå, er å få alle fakta på bordet og gå grundig gjennom saken.

Rødt, SV og Sp har signalisert at de vil gi skarp kritikk. Lander Ap på samme sted, kan summen bli så sterk at Tangen og sentralbanksjef Olsen går av.

– Jeg tror alle partier kjenner på at det er en alvorlig sak, og at det er viktig med grundig behandling.

– Midt i koronakrisen: Har Norge råd til en ny krise, hvor sentralbank- og oljefondssjefen må gå?

– Det er uheldig at vi er i en situasjon hvor vi er nødt til å ha denne høringen. Når det likevel er sånn, er det viktig at vi ikke tar utenforliggende hensyn.

– Er Nicolai Tangen kvalifisert til å bli oljefondssjef?

– Det er det ikke Stortingets oppgave å ta stilling til.

Et tredje ankepunkt har vært «usikkerhet om skatteetiske holdninger» fordi Tangen har selskaper med base i skatteparadiser. Representantskapet peker på at man må sikre at ikke Tangens private investeringer svekker tilliten til Norges Bank og Oljefondet.

– Det sentrale er om det å ha en oljefondssjef som har store investeringer i skatteparadiser, styrker eller svekker Norges Banks arbeid i å bekjempe nettopp sånne, sier Tajik.