Politikk

Frp vil selge NRK

Frps landsmøte stemmer nå over nytt partiprogram.

Frp-leder Siv Jensen og nestleder Per Sandberg under Frps landsmøte. Frp vil blant annet beholde verneplikten og konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.
  • Marie Melgård

Frp har vedtatt at NRK skal selges. Et mindretall foreslo at lisensavgiften skal fjernes, og at NRK skal gjøres om til et aksjeselskap, og at staten skal selge sine aksjer.

— Finansiering av NRK må skje på samme vilkår som for andre kringkastere, heter det i forslaget.

Dette fikk flertall med 136 stemmer.

Dagens vedtak gikk lengre enn hva programkomiteen hadde foreslått, de mente finansieringsmodellen for NRK måtte vurderes.

Lørdag ettermiddag startet Frps 232 delegater å stemme over partiprogrammet som skal gjelde i perioden 2013-2017.

Tvangssammenslå kommuner

Frp vedtok også at kommuner skal slås sammen med tvang. Avstemningen ble mottatt med stor jubel fra salen.

I forslaget til programmet, som fikk flertall, het det at kommunestrukturen skal vedtas av Stortinget. Mindretallet, som ble nedstemt, ønsket at man skulle ha en kommunereform basert på frivillige kommunesammenslutninger.

Frp-leder Siv Jensen støttet forslaget fra flertallet om at kommuner skal kunne tvangssammenslås.

For bompenger - ved visse unntak:

Frp stemte også for et forslag om bompenger som tilsier at bompenger kan tas i bruk ved visse unntakstilfeller:

I dagens partiprogram sier Frp i utgangspunktet nei til bompenger på det offentlige veinettet, men godtar bruk av bompenger ved ferjeavløsningsprosjekt, private veier som bygges og drives i offentlig regi, ved lokal fremskynding av veiforbindelser og hvor det har vært folkeavstemning om bompengefinansiering.

Flertallet i landsstyret vil videreføre denne linjen, og fikk flertall.

Mindretallet avviser dette, og vil at Frp bare skalslå fast at de er imot bompenger, og droppe unntakene.

For konsekvensutredning

Frp har også stemt for å konsekevensutrede havområdene utenfor Vesterålen, Lofoten og Troms.

Et mindretall foreslo at man skulle kunne åpne disse områdene snarest mulig. Denne dissensen falt med et knapt mindretall - 113 av 232 delegater ønsket å starte oljeboring nå.

Flertallet i programkomiteen innstilte på å la dagens juryordning foreligge, det vil si at man skal fortsette med lekdommerordningen slik vi kjenner den i dag, foruten et ønske om at juryen skal begrunne sine avgjørelser.

Mindretallet derimot mente at den må avskaffes og erstattes med en meddomssrett der lekfolk er i flertall i forhold til fagdommerne.

Dette forslaget fikk ikke flertall.

Frp har også vedtatt at man skal fjerne kravet om egenkapital for boliglån.

Verneplikt for alle statsborgere

Det ble også debatt om Forsvaret hos FrP. Flertallet vil at verneplikten skal avskaffes, mens mindretallet mente at verneplikten og førstegangstjenesten er et grunnleggende fundament i det norske forsvar.

Mindretallets syn vant frem med 142 stemmer.

Det betyr at Frp vil bevare verneplikten.

Redaksjonskomiteen foreslo også at verneplikten skal gjelde alle norske statsborgere, og fikk flertall for dette. I dette ligger det at også jenter skal ha verneplikt.

Leder av redaksjonskomiteen, Per Sandberg, bekrefter overfor Aftenposten at dette medfører at Frp vil stemme for kjønnsnøytral verneplikt når Stortinget skal behandle saken 14. juni.

Kompromiss

Som Aftenposten tidligere har omtalt var det ventet debatt om klima og medlemskap i Schengen/EØS-avtalen.

Men lørdag ble sakene parkert med kompromissforslag:

En sterk fraksjon i Fremskrittspartiet er lei av at kriminelle utlendinger utnytter huller i Schengenområdets grenser i Europa og har derfor foreslått at Norge bør vurdere å erstatte EØS-avtalen med frihandelsavtaler og melde seg ut av Schengensamarbeidet.

Etter intens jobbing i sene nattetimer på Frp-landsmøtet på Gardermoen la programkomitéleder Per Sandberg frem et kompromissforslag med noen innrømmelser til skeptikerne, men som allikevel holder Norge under EØS-paraplyen.

I forslaget heter det at EØS-avtalen sikrer norsk adgang til EU's indre marked og er av vital betyning for norsk næringsliv.

Kun tre delegater stemte i mot kompomissforslaget.

På klimafronten hadde Ketil Solvik-Olsen en dissens i programmet. Men etter én times diskusjon med miljøpolitisk talsmann, Per-Willy Amundsen, landet de på følgende kompromiss:

Menneskelig aktivitet påvirker klimaendringene, men spørsmålet er hvor mye som er menneskeskapt og hvor mye som er naturlige svingninger. Frp vil kutte CO2-utslipp - men alt behøver ikke å kuttes på hjemmebane, og man vil ikke ha et nasjonalt tak for CO2-utslippene.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Også i spørsmål om sykelønn har Frp funnet frem til et kompromiss:

I det nye forslaget heter det av Frp vil ha en god sykelønnsording som i likhet med dagens ordning sikrer den enkelte en trygg og forutsigbar inntekt, men at NAV skal inntrette arbeidet sitt slik at flere får arbeidsrettede tiltak tidligere.

Les mer om

  1. Politikk