Politikk

De borgerlige samarbeidskravene i Oslo spriker i alle retninger. Nå åpner Høyre for å danne byråd alene.

Høyres Eirik Lae Solberg vedgår at de borgerlige samarbeidskravene i Oslo ikke går opp, og åpner for å danne byråd alene. Venstre mener det mest realistiske borgerlige byrådet inkluderer MDG.

Eirik Lae Solberg garanterer at borgerlig flertall gir borgerlig byråd – selv om han erkjenner at de borgerlige samarbeidskravene spriker i alle retninger. Om nødvendig danner han og Høyre byråd helt alene. Foto: OLAV OLSEN

 • Kjetil Magne Sørenes
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

Drøye tre uker før valget er Oslo Høyre er sikre på én ting: Mister Raymond Johansen (Ap) flertallet i Oslo bystyre, blir Høyres Eirik Lae Solberg byrådsleder. Både Frp, Venstre og KrF peker på ham som byrådsleder. Hva mer som skjer dersom de borgerlige vinner valget, er langt mer usikkert.

De borgerlige partiene har nemlig flere og høyst sprikende samarbeidskrav:

 • Frp har stilt bomultimatum. Partiet går ikke inn i byråd uten betydelig reduksjon i bompenger, aller helst fjerne bomstasjonene helt. Frp ser ellers for seg å samarbeide med alle partier som vil felle dagens rødgrønne byråd.
 • Høyre åpner for å samarbeide med alle som vil bytte ut dagens byråd, inkludert Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB). Men Oslo Høyre står hardt på Oslopakke 3 og nekter å fjerne bomstasjoner. Men Høyre har åpnet for mindre reduksjoner. Partiet har blant annet foreslått en tre timers bompause fra fem på ettermiddagen, hvor en bare betaler for én passering.
 • Venstre garanterer at borgerlige valgseier skal gi et borgerlig byråd, men sier det er «usannsynlig» å gå i byråd med Frp og utelukket med FNB. Partiet utelukker også å gi bompenge-innrømmelser til FNB og Frp. Venstre har også invitert Miljøpartiet De Grønne over på borgerlig side, og ønsker å danne et blågrønt byråd med dem. Det vil ikke Høyre, selv om Unge Høyre vil. MDG selv har avvist invitasjonen.
 • FNB vil kreve store reduksjoner i bompenger for å gi støtte eller gå inn i et nytt byråd. Kun Frp støtter dette.
 • KrF utelukker ikke samarbeid med FNB, men vil heller ikke bidra til å fjerne bomstasjoner. Partiet stiller seg bak Venstres invitasjon til MDG.

Høyre kan styre alene

Eirik Lae Solberg er enig i at kravene som de borgerlige partiene har fremsatt for å kunne samarbeide med hverandre, ikke går opp. Han er for eksempel helt klar på at det er umulig for Høyre å gå med på «kraftige reduksjoner» i bompengetakstene eller å fjerne bomstasjoner, slik Frp og FNB krever.

Samtidig omtaler FNBs førstekandidat i Oslo, Bjørn Revil, Høyres tretimers bompause som en «kosmetisk endring», og sier partiet må få mer enn det for å inngå et samarbeid.

– Det må bli billigere i bomringen, og etter hvert mener vi bomstasjonene bør forsvinne. Våre velgere stemmer på oss fordi de vet vi vil bli kvitt bomstasjonene, og det vet de andre partiene godt, sier Revil.

Høyre tar de sprikende kravene med fatning:

– Dette er ikke første gangen at borgerlige partier går til valg med ulike standpunkter i enkeltsaker. Vi får snakke sammen etter valget. Men vi kan altså ikke akseptere at bompengene fjernes, sier Solberg.

Eirik Lae Solberg (H) Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Samtidig garanterer han at borgerlig flertall vil gi borgerlig byråd. Målet er et byråd med Høyre, Frp, Venstre og KrF.

– Alle de borgerlige partiene peker på meg som byrådsleder. Da blir det et borgerlig byråd. Og jeg vil ha med alle fire.

– Hallstein Bjercke mener det mest realistiske borgerlige byrådet inkluderer MDG. Er det en mulighet du utelukker?

– Jeg vil si det slik: Det er unaturlig for Høyre å samarbeide med MDG. Her i byen ligger MDG langt til venstre. På samme måte er det unaturlig å ha med FNB i et byråd. Jeg håper flest mulig av de fire partiene blir med, men er om nødvendig innstilt på å danne byråd med færre partier.

– Så er flertallsbyråd på borgerlig side er lite sannsynlig?

– Nei, det tror jeg er mulig. Hvis det likevel ikke skulle lykkes, er det også en mulighet at jeg starter med færre partier, og så kan byrådet utvides etter hvert.

– Kan Høyre danne byråd alene?

– Det er ikke det jeg jobber mot, men om nødvendig, så, ja. Men jeg vil understreke at vi har styrt godt sammen med de andre borgerlige partiene før i Oslo. Og når man greier det på nasjonalt plan, der de politiske forskjellene er større mellom partiene, så er jeg helt sikker på at vi greier det i Oslo.

Les også

Høyre og Frp åpner for samarbeid med bompengeparti i Oslo

– Men Frp har stilt ultimatum om bompenger. Er det mulig å danne byråd sammen med Frp?

– Jeg vil gjerne ha med Frp. For Høyre er det samtidig er uaktuelt å fjerne bomstasjoner. Vi trenger bompengene for å satse kraftig på kollektivtrafikk og bygge veitunneler som skaper bedre boområder og renere luft, slik vi har sett i Bjørvika, svarer Solberg. Samtidig legger han til at Høyre, i tillegg til partiets foreslåtte tretimers bompause, vil gå gjennom prosjektene i Oslopakke 3 for å se på om det kan gjøres rimeligere for å kutte i bompenger på den måten.

Venstre: Borgerlig byråd med MDG mest realistisk

– Jeg mener det mest realistiske borgerlige byrådsalternativet er et blågrønt byråd, med et så sterkt grønt innslag som mulig, det vil si med MDG, sier Hallstein Bjercke (V).

Halstein Bjercke (V) Foto: OLAV OLSEN

– Det mest realistiske borgerlige byrådet er et byråd med MDG som MDG har utelukket?

– Ja. Men det er i dagens politiske situasjon i Oslo med dagens størrelse på partiene. Men fløypartiene ligger an til å vokse, noe som vil tvinge oss til å tenke annerledes om samarbeid i Oslo. I et fremtidig bystyre vil vårt alternativ kunne få flertall og stoppe fløypartienes innflytelse på Oslo-politikken. Det vil både vi og MDG tjene stort på.

– Hvorfor kan ikke Venstre skifte side for å demme opp for fløypartiene?

– Det er fordi vi har et Ap i Oslo som har lagt seg altfor langt til venstre, dessuten ligger ikke Ap an til å bli store nok til å kunne danne flertall uten fløypartiene.

Les også

Venstres desperate kjærlighetsbrev | Andreas Slettholm

FNB og Frps krav om betydelig bompengereduksjoner kommenterer han slik:

– Det kan de glemme med Venstre.

– Hvorfor skal en klimavelger stemme Venstre, når det kan ende med at et byråd med MDG byttes ut med et med Frp.

– Vi vil ikke bytte ut MDG med Frp.

– Men det kan bli en konsekvens når dere garanterer at borgerlig flertall skal gi borgerlig byråd?

– Det er usannsynlig at vi går i byråd med Frp, og at vi støtter et byråd med Frp ser jeg på som helt utenkelig.

–I 2017 sa Venstre nasjonalt at det var «ekstremt lite sannsynlig» å gå i regjering med Frp. Er det nå mer eller mindre sannsynlig at Venstre danner byråd med Frp i Oslo?

– Mindre sannsynlig.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/02037d35599c08b2d9f02cdd10c411da/Innenriks-spelt%20juli? 1565018695003

Les mer om

 1. Kommunevalg 2019
 2. Bompenger
 3. Oslopolitikken
 4. MDG
 5. Oslo
 6. Bystyret
 7. Samferdsel