• FOTO: Jørgen Arnor G. Lom

Kan du mer enn folk flest?

Hvor mange elever fullfører videregånde skole? Har klimagassutslippene gått opp eller ned?