• FOTO: Jørgen Arnor G. Lom

Kan du mer enn folk flest?

Hvor mange elever fullfører videregånde skole? Har klimagassutslippene gått opp eller ned? Test om du har kontroll på valgets viktigste spørsmål i vårt virkelighetsbarometer og se hva partiene mener i de ulike spørsmålene. Du kan også sammenligne deg selv med både andre lesere som har tatt testen og lesere som ligner på deg selv.