Høyre vinner hjemmesitterne

I løpet av det siste året har Høyre tatt en stor jafs av de usikre velgerne.

Høyre-leder Erna solberg konstaterer at også denne undersøkelsen viser at partiet ligger godt an foran valget. Men hun innkasserer ikke noen valgseier ennå.
  • Agnes Klem
  • Rolf Lie

Ifølge valgforsker Frank Aarebrot er dette tall som tyder på at Høyre har overtatt rollen som det trygge og styringsdyktige alternativet blant mange velgere.

Aftenpostens velgerpanel viser faktisk velgeradferd ved å følge de samme velgerne gjennom en lengre tidsperiode. Sammenlignet med hva deltagerne i undersøkelsen svarte på hva de ville stemme i juni i fjor og juni i år, har Høyre fått 74000 nye velgere mens Arbeiderpartiet har mistet 61.000.

Skaper usikre

— Det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet taper de usikre. Eller sagt på en annen måte: At partiet skaper flere usikre velgere, sier valgforskeren professor Frank Aarebrot.

Undersøkelsen viser at mens Høyre tar 104.000 gjerdesittere og bare taper 44.000, taper Arbeiderpartiet 70.000 mens gevinsten bare er 53.000.

Forholdet mellom Arbeiderpartiet og Høyre er ellers i balanse. Det vil si at Høyre får 33.000 Ap-stemmer, men taper 34.000. Høyre tar også stemmer fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Derimot taper partiet litt til Frp.

Tradisjonelt Ap

— Men det er særlig blant de usikre at partiet vinner nye stemmer. Tradisjonelt er det jo Arbeiderpartiet som har vunnet tvilerne med sin styringskraft og trygghet. Nå kan det se ut som mange har overført styringskraften til Høyre, sier Aarebrot.

Han trekker frem Gjørv-kommisjonen som et eksempel på noe som kan ha vært ødeleggende for velgernes syn på Arbeiderpartiets styringskraft. Aarebrot mener det avgjørende nå er om Stoltenberg viser beslutningskraft og om Erna Solberg vegrer seg for å ta stilling i for mange saker. Dette vil vise seg i velgerpanelet som tas opp i august.

Holder nivået

— Like viktig som at vi har fått velgere fra vet ikke-gruppen, er det at vi har beholdt velgerne vi fikk i løpet av fjoråret, sier Høyre-leder Erna Solberg. Hun viser til at partiet siden kommunevalget i 2011 har tatt flest velgere fra Frp og Ap.

Les også

Et dystert varsel for Ap

Solberg vil ikke tolke resultatene for mye.— Jeg konstaterer at også denne undersøkelsen viser at vi ligger godt an foran valget. Vi klarer å appellere til velgerne med våre løsninger og er flinke til å snakke om de viktige sakene folk er opptatt av.

- Så for å bruke et sesongbetont uttrykk: Nå kan dere bare surfe inn til valgseier?

— Nei, vi skal slåss for hver eneste stemme, lover Høyre-lederen, som nå tar ferie for å lade opp til kampen om velgerne som drar seg til for alvor.

- Ikke der vi vil

Tallene for Arbeiderpartiet er ikke like lystelig lesning. Det innrømmer da også partisekretær Raymond Johansen, som egentlig er på ferie.

— Arbeiderpartiet ligger ikke der hverken vi eller våre velgere ønsker, og det gjenspeiles nok også i denne undersøkelsen. Samtidig opplever vi en veldig god stemning både i partiorganisasjonen og hos dem vi møter på stand og husbesøk. Siden landsmøtet har vi delt ut mer enn 150 000 roser og møtt titusenvis av mennesker ansikt til ansikt, skriver Johansen i en e-post.

Les også

Dronning med ukjent regjering

Han ser at partiet har en stor oppgave foran valget 9. september.— Det viktige er å få opp temperaturen i debatten. Velgerne er tjent med at det blir en reell diskusjon om hvilken politikk Høyre og Frp faktisk vil føre hvis de kommer i regjering. Privatisering og skattekutt må ikke skjules bak prat om «bedre løsninger». Høstens valg dreier seg ikke om bytte av ansikter, men en annen politisk retning, understreker Arbeiderpartiets Raymond Johansen.

Nærme sperregrensen

Alle partiene bortsett fra Senterpartiet øker stemmetallet ifølge tallene for juni 2013.

Ifølge Aarebrot ligger Venstre og Senterpartiet mye farligere an i forhold til sperregrensen enn SV, som også har beveget seg rundt 4 prosent på ordinære meningsmålinger.

Lysbakken vinner

— Tallene i denne målingen viser at SV-leder Audun Lysbakken slett ikke har gjort noen dårlig jobb. Partiet tar stemmer fra både Rødt, Ap, Sp og Venstre. Og vet ikke-gruppen, sier Aarebrot.

Men han peker på at SV taper i forhold til gruppen «andre», som i denne sammenheng betyr Miljøpartiet de grønne.

Les også

Erna Solberg om sykehjemsplanene

I juni i fjor var det et hovedpunkt i undersøkelsen at velgerne sviktet den nyvalgte SV-lederen. Nå er bildet noe bedre for partiet.— Jeg ville nok vært mer engstelig for å komme under sperregrensen i Venstre enn i SV. Venstre tar flere stemmer enn de taper til Arbeiderpartiet, men avgir velgere til de andre, særlig til Høyre, understreker Aarebrot.

Jevn fremgang

Fremskrittspartiet tar velgere fra alle partier, bortsett fra SV.

Målingen tyder på at Frp har hatt en jevn fremgang det siste året. Valgforsker Frank Aarebrot peker på at partiet har hatt en netto økning siden juni i fjor på 32.000. Partiet taper også mindre litt mindre til Høyre enn de vinner.

I forhold til kommunevalget i 2011 har partiet over 160000 flere velgere. Men tradisjonelt er det flere som stemmer ved stortingsvalg enn kommunevalg.