Troms og Finnmark søker om deling

Troms og Finnmark fylkeskommune sender tirsdag søknad om å splitte fylket i to.

Troms og Finnmark fylkeskommune sender tirsdag søknad om å deles opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. – Det er gode grunner til at Troms og Finnmark skal ha et godt samarbeid, men det er forskjell på å være gode naboer og en tvangssammenslått enhet, sier fylkespolitiker og nestleder i SV, Kirsti Bergstø.
  • NTB

– Det har vært en krevende prosess for alle regionene å finne sin form. Regionreformen trådte i kraft 1. januar, og jeg synes innbyggerne fortjener at man nå får ro til å levere gode tjenester, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H) i en kommentar til NRK.

Motstanden mot sammenslåing har vært og er stor, både i Troms og Finnmark. Partiene som har flertall i fylkestinget, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, gikk alle til valg på å oppheve sammenslåingen.

– Vår plikt er å stå for politikken vi har lagt til grunn, ellers vil vi jo rett og slett lure velgerne. Det er ingen tjent med at vi gjør, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) fra Kåfjord i tidligere Troms fylke.

Fylkespolitiker og nestleder i SV, Kirsti Bergstø fra Nesseby i tidligere Finnmark fylke, mener dette er et nødvendig øyeblikk.

– Det er gode grunner til at Troms og Finnmark skal ha et godt samarbeid, men det er forskjell på å være gode naboer og en tvangssammenslått enhet, sier hun.