Politikk

Flere enn åtte av ti pensjonister taper kjøpekraft i år

Også de fleste gifte og samboende pensjonister går i minus i år, til tross for Frps "gavepakke" i statsbudsjettet.

 • Karen Tjernshaugen
  Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Torsdag la arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) frem resultatet av årets trygdeoppgjør.

Nå viser beregninger Nav har gjort at over åtte av ti pensjonister ligger an til å tape kjøpekraft i 2016.

Dette skjer selv om man tar hensyn til at mange pensjonister får skattelette og selv om man tar hensyn til ekstrapengene noen pensjonistgrupper fikk i statsbudsjettet for 2016.

Les også

Les også Aftenpostens leder: Pensjonsreformen biter – som den skulle

Også gifte og samboende pensjonister taper

I budsjettforliket vedtok de fire partiene på borgerlig side to løft for pensjonister:

 • Gifte og samboende pensjonister får fra 1. september i år redusert avkortingen av sin pensjon, noe som gir en gevinst på cirka 4000 kroner per person.
 • Minstepensjonister får fra 1. september i år en økning i sin pensjon på 4000 kr.

Men nå viser altså Navs beregninger at også det store flertallet av gifte og samboende pensjonister ligger an til å gå i en liten minus i år - til tross for Frps "gavepakke" til nettopp denne gruppen:

Den eneste gruppen som går så vidt i pluss er gifte og samboende pensjonister med minstepensjon.

Enslige minstepensjonister går i null i 2016, til tross for ekstrapengene de får fra i høst.

Slik er fordelingen mellom pensjonistgruppene som taper, vinner og står på stedet hvil:

Den store taperen er de nær 300.000 enslige pensjonistene som har mer enn minstepensjon.

1500 kr i året

Ifølge en beregning Navs pensjonsekspert Ole Christian Lien har gjort, får denne gruppen omlag 120 kroner mindre å rutte med i måneden etter skatt.

Dette tilsvarer nesten 1500 kroner i tap per år når fordelen av skattelette er trukket fra.

For pensjonister uten formue, som ikke nyter godt av lettelsene i formuesskatten, blir tapet større.

De enslige pensjonistene vil tape mer i kroner og øre jo mer de har utbetalt ut over minstepensjon.

Les også

Fikk du med deg denne? Pensjonistene kan tape igjen. Frp sikret at det ikke blir egen stortingsdebatt.

Lysere i 2017

Ettersom ekstrapengene til både minstepensjonister og gifte/samboende pensjonister utbetales først fra 1. september, får de bare effekt for en tredjedel av året 2016.

I 2017 betales ekstrapengene ut hele året og gir dermed et større løft for minstepensjonistene og gifte/samboende pensjonister.

Dette hjelper lite for de enslige pensjonistene med mer enn minstepensjon, som vil sakke lengre akterut om det ikke settes i verk noen spesielle tiltak for denne gruppen.

Les også

Les også: Frp til frontalangrep på Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet: - Feil å regne inn skatt

Pensjonistforbundet mener det blir feil å regne inn fordelen av skatteletten og effekten av endringer Regjeringen gjorde i statsbudsjettet når man skal regne på hvordan årets trygdeoppgjør slår ut for pensjonistene.

De har regnet seg frem til følgende effekt om man ser på trygdeoppgjøret isolert:

 • En enslig minstepensjonist får et kjøpekraftstap på 1.400 kroner.
 • For en pensjonist med en årlig pensjon på kr 224.000 vil tapet utgjøre kr 2.464.
 • For en pensjonist med en årlig pensjon på kr 300.000 vil tapet utgjøre kr 3.300.

Les også

 1. Les også: SV fremmer forslag om at Regjeringen må legge pensjonsoppgjøret frem for Stortinget

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Eldre
 2. Pensjon
 3. Nav