Nå skal SVs ønske om profittforbud utredes

Ifølge SV bør ingen private selskaper få lov til å ta ut profitt på å utføre velferdsoppgaver for det offentlige. Nå skal offentlig utvalg utrede nullprofitt.

SV-leder Audun Lysbakken har fått med seg lederne i Ap og Sp på å utrede «en nullprofittmodell» for ulike velferdsområder.
  • Solveig Ruud

I budsjettforhandlingene med Ap og Sp om årets statsbudsjett fikk SV gjennomslag for en av sine store hjertesaker: å få utredet et profittforbud.

Et utvalg skal settes ned før mars.

Profitt er et annet begrep for overskudd eller økonomiske fortjeneste eller gevinst.

SV-leder Audun Lysbakken gleder seg til utredningen foreligger. Han tror en utredning vil føre til en ryddigere debatt.

– Det vil ta oss et langt steg videre i diskusjonen. Så er det opp til oss å ta kampen for forslagene fra utvalget i årene som kommer, sier han.

Drøfter mandatet nå

SV fikk i fjor høst Ap og Sp med på skrive under på følgende:

«Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor.»

SV-lederen bekrefter at SV nå er med på å utforme mandatet.

– Ja, det er vi. Det var en del av avtalen. Vi er i dialog om det. Det er et arbeid vi holder på med, sier han.

Nullprofitt= profittforbud

– Hva er nullprofitt?

– Det beste eksempelet på nullprofitt finner vi i lovverket i skolen, sier han og sikter til loven om friskoler. Den het tidligere loven om privatskoler.

– Her er prinsippet rett og slett at hver krone fra det offentlige skal bli skolen og gå til drift, sier han og poengterer at det ikke er lov å ta ut profitt.

Ifølge Lysbakken er profittforbud og nullprofitt to betegnelser for det samme.

– Det er jo et profittforbud SV er for. Det er det samme prinsippet. Men en nullprofittmodell er enda mer illustrerende for det vi snakker om: Ikke privat profitt på skattefinansiert velferd, sier han.

Han legger til at det heller ikke skal være profitt på brukerbetalingen i barnehage.

Ulike modeller skal utredes

– Det vil ikke bli én modell, men flere. Det skyldes at tjenestene er bygd opp ulikt. På noen områder er det anbud og kontrakter, mens det for eksempel i barnehagesektoren er en annen modell, sier Lysbakken.

Profittforbudet i skolen går lenger enn et forbud mot å ta ut utbytte.

– Ja. Det er ikke lov å ta ut økonomisk gevinst på andre måter enn utbytte heller, sier han og viser til en rekke saker der utdanningsmyndighetene har avslørt andre forsøk på å ta ut penger.

– Ønsker dere å fase ut bruk av alle private selskaper som utfører tjenester for det offentlige?

– Nei. Det avgjørende er hva pengene går til. Vi ønsker et enkelt prinsipp: Hver eneste krone stat og kommune bevilger til grunnleggende velferdstjenester, skal gå til det og ikke til noe annet, sier SV-lederen.

Han presiserer at det SV vil ha slutt på, er «kommersiell drift.» Han sier SV vil beskytte mindre og ideelle aktører.

Har svensk utredning som forbilde

Lysbakken trekker frem en svensk tilsvarende utredning. Den kom i 2016 og heter «Ordning och reda i välfärden» og er en parallell utredning til den han ønsker.

– Hvilke sektorer ønsker dere nullprofitt i – alt fra barnevern og barnehager til rusomsorg, flyktningmottak, sykehjem og hjemmetjenester?

– Det vi sa før valget, var barnevern, barnehager og sykehjem. Men vi ønsker at dette skal sees bredere, sier han og nevner rusomsorg og arbeidsmarkedstiltak.

– Avgrensningene må vi se nærmere på. Vi har et åpent syn om hvordan dette skal gjøres. Jeg håper vi får konkrete modeller og forslag å diskutere, sier han.

Regjeringen har ikke forpliktet seg

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa nylig om utredningen at å «utrede ulike ting, er aldri noe skummelt i det hele tatt.»

Lysbakken sier at det i budsjettforliket ikke ligger noen forpliktelser fra regjeringens side om å støtte et profittforbud.

– Vi har fortsatt ulike syn. Vi er mot profitt, de er mer positive, men vi er enige om å gjøre arbeidet, sier han om utredningen.