Ti kjappe med Rød Ungdom: – «Kjøttskam» løser ikke klimakrisen

Å rette pekefingeren mot mannen i gaten hjelper ingen, mener Rød Ungdom-leder Alberte Tennøe Bekkhus.

Hvilken gjenstand representerer ditt parti? spurte vi alle lederne av ungdomspartiene. Alberte Tennøe Bekkhus i Rød Ungdom tok med seg Rødts sanghefte. – Vi synger mye på arrangementene våre, sier hun.

1. Hva er du mest uenig med Rødt i?

– Rødt sier nei til all vindkraft og havvind, og det er jeg uenig i. Selv om det er utfordringer knyttet til nesten alle prosjekter både til lands og til havs, mener jeg det blir feil å si kategorisk nei.

2. Skal homoterapi være lovlig eller ikke?

– Det skal ikke være lovlig! Å være skeiv er ikke en sykdom, og da skal det heller ikke behandles sånn. Vi lever i 2021.

3. Hvor bør vi sette grensen for selvbestemt abort?

– Vi mener grensen bør være i uke 22. Det viktigste for meg er ikke akkurat hvor grensen går, men at det skal være kvinnens valg. Derfor må vi få bort nemndene.

4. Hva er det viktigste Rød Ungdom vil gjøre for å løse klimakrisen?

– Vi må fase ut oljen. Norsk olje og gass slipper ut ni ganger mer CO₂ enn hele Norge til sammen. Det er enormt mye. Nummer to er at vi må ta et oppgjør med dagens tanker om at vi skal ha evig økonomisk vekst. Det går ikke når vi har en klode med begrensede ressurser.

5. Burde elever komme inn på videregående basert på hvor de bor, eller på hvilke karakterer de har?

– Jeg synes det er riktig at man skal ha krav på en plass på den skolen som er nærmest. Dette prinsippet bør altså ligge til grunn, men i områder med veldig spesielle situasjoner bør det kanskje være rom for å lempe litt på det. Men et rent karakterbasert opptak vil føre til A- og B-skoler.

6. Burde vi spise mindre kjøtt i Norge?

– Jeg mener at målet bør være at vi skal spise mindre kjøtt, men vi i Rød Ungdom har ikke vedtatt politikk på det. Når det er sagt, tror jeg ikke løsningen på å få ned kjøttforbruket er å bruke pekefinger og «kjøttskam». Er det noen som skal ha klimaskam, er det dem som kjører privatfly til hytta, ikke vanlige folk.

7. Bør vi innføre en samtykkelov?

– Ja! Det er på overtid. Norge er for øyeblikket dårligst i den skandinaviske klassen. Når vi lærer om voldtekt, lærer vi at bare ja betyr ja, og at nei er nei. Det må også reflekteres i lovverket, spesielt når vi ser hvor utrolig mange saker som henlegges.

8. Hvordan vil dere fjerne rasisme?

– Man kan ikke vedta bort rasisme, men det er mye man kan gjøre. Vi må blant annet gi mer støtte til organisasjoner som jobber med antirasisme. Vi må også jobbe med det som skaper rasisme i samfunnet: utenforskap og avmakt.

9. Skal det være straffbart å bruke, kjøpe eller være i besittelse av mindre mengder narkotika?

– Nei, jeg er fortsatt skuffet og sint over at rusreformen ikke gikk igjennom. Det hadde vært en kjempeviktig reform, for vi ser at dagens politikk ikke fungerer. Vi i Rød Ungdom vil også utrede legalisering.

10. Hvordan skal flere unge komme seg inn på boligmarkedet?

– Tredje boligsektor. Det vil si en sektor hvor bolig kan selges, kjøpes, leies og leies til eie under markedspris. Det er det korte svaret. Bolig skal leves i, ikke spekuleres i. Vi må gjøre det mindre lønnsomt å kjøpe opp masse boliger som leies ut til blodpris. Det går på bekostning av unges mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

13–21 år? Vil du si meningen din i Aftenposten? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.