Støre-regjeringen: Reetablerer fullverdig høyskole på Nesna

Støre-regjeringen gjenoppretter den omstridte høyskolen på Nesna. – Nå skal de oppleve en regjering som har tro på små og store steder, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Klappsalver og stor stemning da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum besøkte Nesna og lovet gjenåpning av høyskolen.

– Etter valget skal vi skrive regjeringserklæring om at det skal være høyskole på Nesna. Som et symbol på en ny politikk.

Det lovet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum de fremmøtte på bryggen i Nesna i sommer. Og løftet ble innfridd.

Det aktuelle avsnittet i Hurdal-plattformen, regjeringens politiske program, lyder:

«Reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskole- og barnehagelærerutdanning og utrede hvilke andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna. Videre vil vi legge til rette for at utdanningsinstitusjonen på Nesna kan bli et senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning. Prosessen skal starte vinteren 2022.

Underveis i prosessen må interessene til fagfolkene som fortsatt er ved Nesna og til studentene som har påbegynt sin utdanning ved institusjonen før nedleggingsvedtaklet ivaretas.»

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk en grønn kløver-truse under besøket på bryggen på Nesna.

Dermed ser det ut til at skolen som ble nedlagt av styret i Nord Universitet i 2019, gjenopplives.

Begrunnelsen for nedleggingen var at skolen ikke var attraktiv nok for de beste forskerne eller begavede studenter.

Studietilbudet var primært samlingsbasert og hadde 430 studenter i 2018. Kun 21 var «tilstedeværende studenter» på campus. De øvrige 409 deltok bare på samlinger noen få uker hvert år.

Kartleggingen avslørte «svake resultater innenfor forskning og mange relativt små fagmiljøer med få og lite aktive forskere».

– En videreføring av dagens struktur vil over tid kunne føre til at det utvikles «A og B-lag» både blant vitenskapelig ansatte og studenter, konkluderte styret.

Studiestedet ble etter hvert symbolet på Sps kamp for å bevare institusjoner, arbeidsplasser og velferdstilbud i distriktene.

68 av de 1800 innbyggerne sto på lønningslisten ved høyskolen da Slagsvold Vedum besøkte dem i juli.

– Sp og Ap sammen er krystallklare på at vi skal gjenopprette og ha en høy utdanningsinstitusjonen på Nesna. Vi skal ha gode utdanningstilbud i hele landet. Dette skal bli et fellesprosjekt for regjeringen, sier Slagsvold Vedum.

Han varsler at «åtte år med forsvarskamp for folk på små steder» er over.

– Nå skal de oppleve en regjering som har tro på både små og store steder. Vi etablerer en høyskole på Nesna igjen og skal utrede hvordan vi kan gjøre dette til et sted for utdanning, forskning og et læringssted, sier han.

– Kan det bety et nytt, større studiesenter og fagmiljø på Nesna?

– Ja, det kan det bety. Vi må spille på lag med de tunge institusjonene på Helgeland. I dag er det dessverre en for lav andel lærere i skolen på Helgeland som har lærerutdannelse.

– Redder dere alle arbeidsplassene?

– Vi sier at vi skal reetablere en fullverdig utdanningsinstitusjon. Den skal ikke bare et være et studiesenter med noen kurs. Den skal være fullverdig. Målet er at Nesna skal bli et senter for desentralisert og distriktsrettet forskning.

– Hva er prislappen for gjenåpning av høyskolen på Nesna?

– Det vil være en del av det totale høyskolebudsjettet. Denne regjeringen ønsker at vi skal ha akademiske stillinger på mindre steder, svarer han.

I valgkampen rykket Universitets- og høgskolerådet, talerør for 32 høgskoler og universiteter, ut i VG og advarte mot detaljstyring fra regjeringen.

– Overkjører dere utdanningssektoren?

– Til syvende og sist er høyskoler og utdanning et offentlig ansvar. Nord universitet får ikke ansvaret for å gjenopprette høyskolen på Nesna. Vi mener den forrige regjeringen burde stanset vedtaket, sier Sp-lederen.

Han viser til at historien er full av strid og kamp i sektoren.

– Nesten alle høyskoler og universitet er blitt opprettet fordi det var politisk vilje til å gjøre det. Vi så den samme bølgen i kampen for Universitet i Tromsø som mange akademiske miljø var imot. Men institusjonen har betydd enormt for landsdelen, sier Slagsvold Vedum.

Sp-lederen viser at bygg og stab fortsatt er på Nesna, og at regjeringen bare «stopper nedleggingen.»

– Jeg vil takke alle de bunadskledde damene som har reist rundt og brukt enormt med fritid for å løfte opp egen institusjon og Nesna, sier han, dagen før regjeringsplattformen presenteres i sin helhet.

Tuva Lund, Leder, Norsk Studentorganisasjon, er kritisk til overstyring av universitetene og høyskolene.

– Vi er kritiske til gjenoppretting av høyskolen Nesna. Ihvertfall om det ikke følger med tilstrekkelige midler til å gi et fullverdig utdanningstilbud til studentene. Kvaliteten i utdanningen må være avgjørende for hvorvidt en høyskole eller et universitet kan tilby et utdanningsløp, sier hun.