Politikk

Therese Johnsen skal lede utvalg som skal granske reglene for Stortingets pendlerboliger

Utvalget får til neste høst med å komme opp med nye regler for Stortingets pendlerboliger. Det skal ledes av en tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

Therese Johnsen.
 • Nina Selbo Torset
  Journalist
 • Vegard Venli
  Journalist
 • Åshild Langved
  Journalist

Aftenposten har i høst hatt en rekke avsløringer om politikernes pendlerboliger. Som følge av dette har Stortingets presidentskap bestemt at det skal settes ned et eksternt utvalg. Utvalget skal gå gjennom reglene for ordningen.

Det er seks uker siden presidentskapet bestemte seg for at det skal skje en gjennomgang. Siden har de jobbet med å finne ut hvem som skal sitte i utvalget.

Nå er navnene klare. Utvalget skal ledes av Therese Johnsen. Hun er tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

– Hun er godt oppdatert på Stortingets virkelighet og kan lede det arbeidet på en god måte, sa visepresident Svein Harberg.

– Det er bra med tillit, men kontroll må man også ha

Johnsen får selskap av en rekke andre tidligere stortingsrepresentanter og fagpersoner. De får til oktober 2022 på å levere sin rapport.

– Det viktigste er å lage et regelverk som er kontrollerbart. Det er bra med tillit, men kontroll må man også ha, slik at det ikke utvikles en uheldig kultur, sier Johnsen til Aftenposten.

– Vil dere se på hvem som skal ha ansvaret for å kontrollere opplysninger som gis til Stortinget?

– Vi vil beskrive regelverket og hva som skal kontrolleres, men det er Stortingets administrasjon som må etablere interne kontrollrutiner som dekker opp dette, sier hun.

Skal ikke se på enkeltsaker

Utvalgets mandat ble endelig vedtatt av presidentskapet i forrige uke. Der står det ingenting om at de skal se på enkeltsaker. Det får flere partier til å reagere.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) sa onsdag at hun ville drøfte med presidentskapet hvordan enkeltsaker skal følges opp. Det inkluderer hennes egen sak. Adresseavisen avslørte tirsdag at Hansen i tre år fikk gratis bolig fra Stortinget selv om hun eide en bolig i nærheten av Oslo.

Visepresident Harberg forsikret torsdag at enkeltsakene vil bli fulgt opp, selv om de ikke inngår i utvalgets mandat.

– Det skal vi komme tilbake til ganske snart, men det har vi behov for å forberede litt mer, sa Harberg.

Les også

Presidentskapet om politikernes pendlerboliger: Vil gå inn i enkeltsaker

Dermed kan det komme en egen gransking på toppen av utvalget som nå er satt ned.

Utvalget har fått i oppgave å lage nye regler for ordningen. I dag sier reglene at boligene kan gis til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer i kjørelengde fra Stortinget.

Regelverket har tidligere fått kritikk for å være for knapt. En rekke politikere har sagt at de er uklare. Det blir nå opp til det nye utvalget å foreslå nytt regelverk.

De skal så vedtas av presidentskapet.

Ifølge Therese Johnsen er det i utgangspunktet ikke utvalgets oppgave å vurdere hvordan hvordan eventuelle brudd på regelverket skal sanksjoneres.

– Dette er ikke en del mandatet, slik det er utformet, men det kan jo tenkes at utvalget drøfter om sanksjoner bør være en del av regelverket. Det er i hvert fall ikke aktuelt å gå inn i enkeltsaker, sier hun.

Skal være i tråd med intensjonen

Utvalget skal foreta en «full gjennomgang av gjeldende regler, retningslinjer og praksis». I mandatet står det at formålet med gjennomgangen er å sikre at regelverket er best mulig i samsvar med intensjonen bak ordningen.

Intensjonen med ordningen å sikre at politikere fra alle deler av landet kan skjøtte sitt verv som stortingsrepresentant uten at de skal få doble bokostnader.

Utvalgets jobb blir å komme opp med et sett regler som hverken er for rause eller for stramme. Ifølge mandatet skal utvalget også se på hva som er vanlig ellers i samfunnet når det gjelder regler for pendlerboliger.

Utvalget har også fått flere konkrete spørsmål fra presidentskapet.

 • Vurdere om koblingen til «folkeregistrering» eller «faktisk bosatt» er hensiktsmessig, eller om det finnes bedre alternativer.
 • Vurdere om avstandskravet på 40 km i kjørelengde fra Stortinget fortsatt er et rimelig kriterium i lys av utviklingen siden denne grensen ble innført.
 • Vurdere særskilt om det å eie eller ha tilgang til en bolig i nærheten av Stortinget skal føre til at man ikke har rett på pendlerbolig.
 • Vurdere om det bør være lov å la andre bo i kortere eller lengre tid i pendlerboligen. I dette ligger spørsmålet om voksne barn, som Aftenposten tidligere har omtalt.
Les også

Hun har overvåket Stortingets arbeid i 25 år. Her er fem felter der hun mener politikerne har feilet.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Har utvidet kontrollen

I mandatet kommer det frem at utvalget også skal vurdere hvilke krav som bør stilles til informasjon i søknader om pendlerbolig. De skal også se på hva som bør være krav til rapportering. Til slutt skal utvalget vurdere hvordan administrasjonen på Stortinget bør utøve kontroll med ordningen.

Frem til nå har rapporteringskravet bestått i at politikerne hvert år må sende inn et skjema der de bekrefter at de har behov for pendlerbolig.

Aftenposten har tidligere avslørt at store svakheter med Stortingets kontroll. Administrasjon sjekker ikke om politikerne gir korrekte opplysninger.

Administrasjonen sjekker heller ikke hvilke politikere som eier boliger i nærheten av Oslo. Da Aftenposten spurte Stortingets direktør om dette i september, svarte Marianne Andreassen at det ikke var relevant for dem.

– Det har ingen betydning for tildelingen av pendlerboliger om du eier en leilighet i Oslo. Hva skal vi med den informasjonen?

– Dere kan spørre politikeren om han disponerer boligen eller ikke?

– Vi spør om det som er relevant for å få behandlet søknaden opp mot det regelverket som er fastsatt.

Senere har direktøren måttet erkjenne at de har bedt om for få opplysninger. Kontrollen er nå utvidet.

Fra i år må politikerne oppgi om de eier bolig mindre enn 40 kilometer fra Stortinget. Slik ser det nye skjemaet ut:

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Stortingets pendlerboliger
 2. Stortingets pendlerboliger