Denne uken kom sjokkrapporten om klima. Dette vil de politiske partiene gjøre – i Norge.

Hva mener de norske partiene om oljeleting og klimamål? Her er oversikten.

Solnedgang for oljeplattformene? Fire partier mener vi bør slutte helt å lete etter nye olje- og gassfelter.
 • Arnhild Aass Kristiansen
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist

FNs generalsekretær António Guterres var krystallklar da han mandag denne uken presenterte den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel.

– Utslippene fra forbrenning av fossilt brensel og avskoging kveler planeten og utgjør en umiddelbar trussel for millioner av mennesker, sa Guterres.

Han sa at drastiske tiltak må til for å for å hindre katastrofale klimaendringer, og at klimautfordringene må behandles som en umiddelbar trussel.

FNs øverste leder var tydelig på at verden må slutte å lete etter mer gass, olje og kull, og han kalte rapporten en «kode rød for menneskeheten».

Hva vil de politiske partiene gjøre med dette i Norge?

Vi har gått gjennom fem viktige politiske spørsmål knyttet til klimarapporten og bedt partiene svare på om de er for, mot eller midt imellom:

I Parisavtalen i 2015 ble man enige om å begrense temperaturstigningen på jorden til «godt under» 2 °C, og helst til 1,5 °C.

Ifølge klimapanelet må verdens utslipp av klimagasser reduseres med 40–50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010. Dette må til om man skal klare å begrense økningen til 1,5 grader. Dette sier partiene om hvilke klimamål vi bør sette oss:

For første gang sier klimapanelet nå også at for å stabilisere den globale oppvarmingen må CO2-utslippene helt ned til netto 0, såkalt klimanøytralitet.

Det betyr at det må fjernes like mye CO2 fra atmosfæren som det slippes ut, fordi det ikke går an å fjerne alle utslipp. For at temperaturstigningen på jorden skal begrenses til 1,5 grader, må dette skje innen 2050.

En gradvis opptrapping av CO2-avgiften en må betale for utslipp, har seilt opp som et av de mest aktuelle klimatiltakene i Norge. Ifølge et forslag fra regjeringen skal avgiften firedobles innen 2030. Her er hva de ulike partiene mener om dette:

Les også

Partiene spisser knivene for klimadebatt. Her får du forklaringene som gjør at du kan forstå klimapolitikk bedre

Les mer om

 1. Stortingsvalget 2021
 2. FNs klimapanel
 3. Global oppvarming
 4. Stortingsvalget 2021
 5. Klimapolitikk
 6. Olje