Selvkritisk Støre: Burde ha ryddet opp i økonomien før sommeren

– Min privatøkonomi tok oppmerksomhet våre velgere ikke har bedt om. Jeg skulle gjerne vært det foruten, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter at partiets medlemmer har gitt beskjed om hva de mener gikk galt i valgkampen.

Støyen rundt Ap-leder Jonas Gahr Støres forvaltning av familieformuen «var en forstyrrende sak som burde være ryddet vekk», mener Ap-medlemmene.

Sentralstyret satt sammen i tre timer på Youngstorget mandag ettermiddag for å drøfte valgnederlaget og medlemmenes svar på de ni spørsmålene som ble stilt på e-post.

Flest av partimedlemmene svarte at Ap «har vært for lite konkrete i politikken, at budskapet ikke var godt nok eller at vi ikke hadde et tydelig prosjekt som klarte å engasjere velgerne».

41 prosent av de 9 530 medlemmene som svarte nevnte dette i ulike varianter.

Deretter kom partiets løfte om å øke skattene med 15 milliarder. 30,8 prosent svarte at dette var årsaken til valgresultatet. Mange fordi partiet ikke frem at budskapet om at bare inntekter over 600 000 kroner skulle rammes, og at pengene skulle gå til lærere og sykehus blant annet.

La seg ikke paddeflat

Mange mener også at partiet ikke fikk frem egne løsninger. 10,5 prosent svarte at «forskjellene mellom Aps politikk og regjeringens ikke var tydelige nok». 10,8 prosent, i alt 1 034 medlemmer, peker på at forhold knyttet til Støres personlige økonomi fikk negativ oppmerksomhet.

– Det tok fokus vekk. En forstyrrende sak som burde vært ryddet vekk, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Støre la seg imidlertid ikke paddeflat for kritikken.

Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng da de presenterte undersøkelsen blant partimedlemmene om hvorfor Ap gjorde et så dårlig valg.

– Det begynte med en seks år gammel sak om ombygning av en brygge. Hvordan jeg skulle sikre meg mot at den skulle ta masse plass i valgkampen, kan jeg ikke se, åpnet han.

Når det gjaldt plasseringen av foreldrearven, sa Støre at han hadde planlagt å sette den i fond som fulgte regelverket til statens pensjonsfond utland (oljefondet) når han ble statsminister. I ettertid angrer han på den planen.

– Jeg skulle gjerne ha gjort det før sommeren, sier Støre. Han karakteriserte fondet som forvaltet arven som «seriøst og respektert», og avviser at det var uetisk.

Vil ikke i regjering med KrF og Venstre

De 55 000 partimedlemmene ble også spurt om hvilke partier Ap bør samarbeide med, men også hvem partiet ikke bør samarbeide med, i regjering.

Rundt 80 prosent pekte på SV og Sp som ønskede partnere. Flørten med KrF og Venstre med tanke på regjeringssamarbeid, vekket ingen begeistring. 8,7 prosent tok den ille opp. Venstre står for langt unna i arbeidslivsspørsmål, og KrF det samme i verdispørsmål, svarte medlemmene.

– Betyr det et farvel til KrF?

Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng.

– Nei, svarer Støre kontant, og viser til at et nytt storting og et nytt politisk landskap gir nye muligheter for samarbeide fremover.

Partiet har også gjennom byrået Ipsos spurt om hva som var de viktigste sakene i valgkampen. Blant Ap-velgerne svarer 19 prosent «Vet ikke». Deretter følger skole/utdanning med 17 prosent og helse,eldreomsorg, sysselsetting og skatter/avgifter, alle med 14 prosent.

Blant alle velgere svarer 17 prosent Innvandring/flyktninger/asyl som viktigste sak. Deretter følger skatte/avgiftspolitikk, og skole/utdanning, med 15 prosent.

Når det gjelder hvilke saker Ap bør satse på frem mot 2019, svarer medlemmene arbeid, næring og sysselsetting (74 prosent), og deretter skole/utdanning med 67 prosent.