Forslag om å oppheve sexkjøpsloven møter kraftig motstand

– Forkastelig, sier SV. – Naivt, mener KrF. – Uansvarlig å fjerne en lov som fungerer, sier Arbeiderpartiet.

Kjell Ingolf Ropstad i KrF mener utspillet til Unge Høyre, Fremskrittspartiets ungdom og Unge Venstre er naivt.

– At tre menn kan stå der og forsvare at menns behov for utløsning er viktigere enn kvinners grunnleggende rettigheter syns jeg er forkastelig, mener leder for Sosialistisk Ungdom Andrea Sjøvoll.

Hun reagerer sterkt på utspillet som lederne i Unge Høyre, Fremskrittspartiets ungdom og Unge Venstre kom med i Aftenposten på mandag. Der sa de at sexkjøpsloven må bort, helst allerede før valget neste år.

Dagen etter fikk de støtte fra flere stortingsrepresentanter fra sine egne partier.

– Sexkjøpsloven virker!

Det er dette som får leder i SU, som denne uken også uttaler seg på vegne av SV, til å rase.

– Sexkjøpsloven virker! De mannlige ungdomspartilederne kritiserer egentlig ikke sexkjøpsloven, men at det er manglende politisk støtte til hjelpetiltak og det er jeg helt enig i, skriver Sjøvoll i en epost til Aftenposten.

Rapporten som skulle evaluere loven kom sommeren 2014. Den viste at loven fungerte etter intensjonen, og at prostitusjonen i Norge er redusert med 20–25 prosent etter at den ble innført.

- Sexkjøpsloven er til for å beskytte de prostituerte, sier Andrea Sjøvoll leder i SU.

En lovendring er langt unna

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er andre nestleder i justiskomiteen. Han mener at sexkjøpsloven har fungert på flere områder. Både at den har vært med på å redusere menneskehandel, og at den har redusert omfanget av prostitusjon.

– Det blir naivt å tro at forholdene for de prostituerte blir bedre bare ved å reverse sexkjøpsloven, sier Ropstad.

Han presiserer at i Samarbeidsavtalen så står det at man skal lage en Stortingsmelding på bakgrunn av evalueringen, og at meldingen ikke er kommet enda. Derfor tror han uansett at en eventuell lovendring er et stykke unna.

– Argumentasjonen deres fungerer ikke

– Men kan det ikke hende at loven bare gjør at vi ser færre prostituerte på gaten og at forholdene blir vanskeligere for de prostituerte?

– Det kan nok hende at flere av de prostituerte har gått under jorden, men rapporten viser at det ikke har blitt mer vold etter at loven har trådt i kraft. Hvorfor skulle det da bli mindre vold hvis vi reverserer den? spør Ropstad retorisk, og mener dermed at argumentet til Frp og Venstre ikke fungerer.

Han mener også at sexkjøpsloven kan være med på å endre unge menns holdning over tid.

Glorifisering og synsing

Det er Torstein Tvedt Solberg (Ap) i finanskomiteen enig i.

– Loven er viktig blant annet for å endre holdningene, og så langt har vi fått positive signaler.

Arbeiderpartiet innførte loven i sint tid, så dermed er det ikke overraskende at de er imot å oppheve den.

– Jeg synes måten de diskuterer på er en glorifisering av prostitusjon. Utspillet deres har vært preget av mye synsing, sier Solberg.

– Uansvarlig å fjerne en lov som fungerer

Han er likevel ikke overrasket over utspillet, og mener at regjeringspartiene og Venstre her lar ideologi gå foran fornuft.

– Jeg mener det er uansvarlig å fjerne en lov som fungerer, spesielt uten å komme med noen forslag til tiltak som skal erstatte loven. Og det kan jeg ikke se at noen har gjort, slår Solberg fast.