Stortinget hindrer valg av Carl I. Hagen. Kristin Clemet rykker opp på Frps plass i Nobelkomiteen.

Stortingsflertallet finpusser nå på en innstilling som avskjærer en avstemning fredag om Carl I. Hagen til Nobelkomiteen. Høyres varamedlem Kristin Clemet rykker inn i komiteen inntil Frp har funnet en ny kandidat.

Kristin Clemet (H) velges fredag som vara til Nobelkomiteen. Men hun kan rykke opp på fast plass inntil Frp fremmer en annen kandidat enn Carl I. Hagen.

Det er etter det Aftenposten får vite innholdet i forslaget til innstilling fra Stortingets valgkomité. Bak forslaget står et flertall bestående av Ap, SV, Sp, KrF og Venstre etter at de tirsdag fikk flertall for forslaget om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Løsningen ser derfor ut til å bli at Frp mister Nobel-plassen de etter oppslutningen har rett til, inntil de finner en ny kandidat som stortingsflertallet aksepterer.

Flertallets innstilling gir Frp mulighet til å fremme, men ikke få votert over Carl I. Hagens kandidatur. Innstillingen er flertallets maktbruk overfor Frp etter at de tirsdag fikk flertall for nye regler for valg av medlemmer til Nobelkomiteen.

Høyre har også sagt at de vil respektere de nye reglene. Dermed er det to tredelers flertall i Stortinget for å hindre valg av representanter og varamedlemmer, og det gir ifølge Stortingets forretningsorden vide fullmakter til å bestemme måten avstemningene skal foregå på.

Hagen er andre vararepresentant fra Oslo, og første vara så lenge Siv Jensen er statsråd.

For Stortinget innebærer dette at de folkevalgte ikke makter oppgaven med å oppnevne en full komité. For Nobelkomiteens arbeid spiller det antagelig ingen rolle så lenge vararepresentant Kristin Clemet rykker opp umiddelbart og tar Hagens plass.

Fortsatt usikkert utfall

Tirsdag kveld jobbet både flertallsgruppen, Frp, Stortingets presidentskap og konstitusjonelle avdeling fortsatt med tekster og voteringsteknikken. Selv om ikke alle ting er falt på plass, tyder mye på at utfallet av den kaotiske situasjonen som er oppstått rundt Stortingets valg av medlemmer i komiteen med dette er klart.

Striden har ført til at formelle og tekniske spørsmål om ordlyd i forslag og rekkefølge i voteringene plutselig blitt realpolitikk, og stortingspresident Olemic Thommessen er den som har siste ord i spørsmål om Stortingets saksbehandling.

Han har lite annet å gjøre enn å følge flertallet. Bråk blir det nok uansett hva valgkomiteen foreslår, men spørsmålet er til syvende og sist om det er flertallet eller mindretallet som skal bestemme.

Frps Carl I. Hagen er nå daglig i Stortinget for å følge på nært hold den stadig mer opphetede striden om hans kandidatur til Nobelkomiteen.

Ber om innspill pr. e-post

Neste skritt i valgdramaet er at Thommessen, som leder av Stortingets valgkomité, onsdag formelt ber partigruppene om innspill til kandidater. Onsdag ettermiddag skal han på vegne av komiteen legge frem en innstilling til valgene. Det blir etter alt å dømme en delt innstilling.

Normalt skal det gå 48 timer fra innstilling foreligger til saken behandles. Men her hastet det å få slutt på støyen før fredsprisutdelingen søndag 10. desember, så Stortinget er innstilt på å gjøre unntak fra reglene og behandle saken allerede fredag. Så betent er saken at Thommessen har gitt beskjed om at han- og ikke Frps visepresident Morten Wold- skal lede avstemningen fredag.

I innstillingen vil flertallet foreslå gjenvalg av Berit Reiss-Andersen (Ap), og valg av Anne Enger (Sp) på fast plass. Den tredje plassen som altså skulle tilfalt Frp, vil stå åpen i innstillingen.

På plassene som vararepresentanter foreslås de Kristin Clemet (H), forsker Inger Skjelbæk (SV) og den 31-årige juristen Sofie Høgestøl fra Institutt for Menneskerettigheter, fra Venstre.

Med tirsdagens vedtak har flertallet sagt at Hagen ikke er «valgbar». På den andre siden kvier flertallet seg for å foreslå en motkandidat til Hagen fordi det griper inn i det hevdvunne prinsippet om at partigruppene selv bestemmer hvem de vil nominere.

Kan la Frps plass så tom i innstillingen

Når flertallet lar Frps plass stå tom i innstillingen, vil Frps gruppeleder Hans Andreas Limi etter alt å dømme ta opp igjen forslaget i Stortinget i plenum fredag.

– Vi får se hva som kommer i innstillingen, kommenterer Limi.

Den konstitusjonelle «nøtten» er da løst ved at flertallet, om nødvendig i votering, vil hindre en avstemning over Hagens kandidatur.

– Flertallet kan ikke hindre oss fra å fremme vår kandidat i salen. Men det er et spørsmål hvordan spørsmålet blir satt til votering, sier Limi.

Og hva vil Frp da foretas seg? At de skal trekke nominasjon av Hagen er svært lite sannsynlig.

– Jeg tror ikke stortingsgruppen er mer lysten nå enn før på å velge en annen kandidat enn Hagen, sier Limi.

Men det kan selvfølgelig endre seg etter noen tid når den første skuffelsen og raseriet har lagt seg hos de mest impulsstyrte i gruppen.

Flertallet jobbet intenst i mange dager

Flertallet med Ap har jobbet intenst med forslaget de siste dagene, og mener dette er en løsning som ikke kan anklages for å overse mindretallet.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å stille motkandidat, svarer Aps nestleder Hadia Tajik, mens partileder Jonas Gahr Støre besøker sin britiske kollega Jeremy Corbyn.

– Det er et hypotetisk spørsmål at valgkomiteen ikke vil følge vedtak i Stortinget. Om det skulle skje så må vi forholde oss til det, men vi legger til grunn av valgkomiteen respekterer Stortingets vedtak, sier hun.

Clemet ønsker ikke å kommentere den pågående konflikten om Hagen og Nobelkomiteen.

Carl I. Hagen: Vil ikke spekulere i hva som skjer

Carl I. Hagen fulgte selv debatten i stortingssalen og i vandrehallen i etterkant, uten å meddele særlig mye om hva han tror vil skje.

– Jeg vil ikke spekulere i hva som vil skje, sier Hagen.

Etter gårsdagens vedtak vil Høyre respektere de nye reglene. Men før vedtaket, ga parlamentarisk leder Trond Helleland sterk støtte til Frp.

– Først da Carl I. Hagen ble nominert våknet flertallet på Stortinget og sa at «dette går ikke an». Det er en straffeekspedisjon mot Frp vi ikke kan støtte, sier Helleland.

– Dette dreier seg ikke om prinsipper, men om person, om Frps kandidat, selv om ingen sier det. Ap sier at de foreslår dette for å unngå å politisering av Nobelkomiteen. Det er akkurat det Ap har oppnådd, sier Limi.

– Et trist politisk teater regissert av stortingsgruppene til Frp og Høyre, sier SVs Audun Lysbakken.