Politikk

Fortsatt mye ugjort for Ap på Stortinget, men er ikke på regjeringsjakt

Ap-leder Jonas Gahr Støre oppsummerer siste halvår med å konstatere at Ap har fått viktige gjennomslag i Stortinget siden høsten 2017.

Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik (t.v.) og Kjersti Stenseng under Arbeiderpartiets halvårlige pressekonferanse. Her presenterte Ap en liste med hva de har fått til i opposisjon og hva de ikke har fått til det siste halve året.
  • og NTB
  • Alf Ole Ask
    Journalist

Partiet mener de på flere områder har sørget for en mer rettferdig politikk som ivaretar arbeidstagere og sikrer små forskjeller og sterke fellesskap.

Samtidig er det en rekke saker der partiet har endt i mindretall, kunne Støre konstatere sammen med nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng.

Partiet presenterte ti punkter der de, sammen med øvrige opposisjonspartier, har fått gjennomslag i Stortinget høsten 2017 og våren 2018, og ti punkter der de ikke har fått flertall.

Forholdet til KrF

Partileder Støre understreket at Ap ikke er på regjeringsjakt. Det vanlige i Norge er at regjeringsskifter skjer etter valg, men at partiet er klar til å danne regjering dersom det skulle vise seg nødvendig. Det vil si at den nåværende regjeringen mister støtten i Stortinget, der KrF i vippeposisjon har en nøkkelrolle.

KrF-leder Knut Arild Hareide har i et intervju med Aftenposten antydet at partiet kan bli værende i sin vippeposisjon hele perioden ut, men det kan også komme en avklaring på hvilken side KrF faller ned på. Støre var forsiktig med å si noe om hva KrF burde gjøre, men understreket at det var berøringspunkter mellom Ap og KrF. Dette har gitt seg utslag i saker om arbeidslivet.

Fornøyd

Ap har blant annet fått flertall for flere saker de mener fører til et tryggere arbeidsliv ved at Stortinget blant annet har vedtatt en kraftig innstramming i muligheten til å leie inn arbeidskraft. Partiet mener også de har fått flere i arbeid og sikret at norske arbeidsplasser beholder norske vilkår. Her blir særlig Color Line-saken trukket frem.

Flere av disse sakene er sammenfallende med LOs prioriteringer. Både Støre og Stenseng understreket at det var viktig for partiet å gjenvinne de tapte LO-medlemmene som ikke stemte Ap ved siste valg.

Ap er også fornøyd med å ha bidratt til å hindre at regjeringen stoppet tilskuddet til rehabilitering av eldre sykehjem og med å ha bidratt til å øke fedrekvoten til 14 uker.

Her fikk de ikke flertall

På listen over saker partiet har fremmet, men ikke fått flertall for, er blant annet forslaget om en tiltakspakke mot arbeidskriminalitet, en aktivitetsreform rettet mot unge uføre, rett til pensjonsopptjening fra første krone, styrking av Forsvaret, og avvikle fritt behandlingsvalg og heller styrke fritt sykehusvalg.

Også i klimapolitikken konstaterer Ap at de ikke har fått gjennomslag for en mer offensiv politikk for å få ned utslippene.

Velfungerende ledelse

– Vi har lagt bak oss et krevende år med uro. Uroen har vært knyttet til saker som er konkludert og lagt bak oss, sa Støre under Arbeiderpartiets oppsummerende pressekonferanse i Oslo tirsdag.

Også på denne pressekonferansen ble metoo-kampanjen og den tidligere nestlederen Trond Giske et tema. Støre ble blant annet spurt om det var et tomrom etter Giske.

To eller en nestleder

– Vi var valgt som en ledelse på fire. Vi fungerer utmerket som en ledelse på tre. Det har Arbeiderpartiet hatt før. Vi får løst alle våre oppgaver og vi samarbeider om dette partiets program, sa Støre.

– Men synes du som leder at det er naturlig at Ap velger to nestledere på neste landsmøte?

– Jeg skal gi mine vurderinger til valgkomiteen om min situasjon og andre spørsmål. Men vi har i vårt parti både hadde to og en nestleder, understreket Støre.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Jonas Gahr Støre
  3. Kjersti Stenseng
  4. Hadia Tajik